blog archief

03 01 2018 Vossen in Capelle

Bezoeken: 72

Reinaert welkom of niet?

Al enige jaren bivakkeren er vossen in Capelle. Vele waarnemingen komen bij ons binnen: Schollebos (paartje met jongen), Oostgaarde (paartje met 6 jongen), maar ook diverse incidentele waarnemingen van vossen door heel Capelle, tot in het centrumtoe. Het is niet geheel duidelijk hoe groot het vossenbestand in Capelle is, maar het is niet onwaarschijnlijk dat er minstens 2 paartjes zijn. De vos is verder ruim aanwezig in Hitland, Kralingse Bos en Rottemerengebied, dus wijd verspreid in onze regio.

Van oudsher heeft de vos een slechte naam: verspreider van hondsdolheid en vossenlintworm – en ja, als het kan vreet hij uw kippen op als deze loslopen. Ook bij de achteruitgang van de weidevogels zou de vos een rol spelen, maar hoe groot die rol is, daarover zijn wetenschappers het nog niet eens.

Zelden lezen we iets over de positieve kanten van de vos. De vos reguleert mede het bestand van konijnen en andere knaagdieren. Het aantal konijnen is in Capelle mede door de vos drastisch afgenomen. Konijnen ondergroeven de taluds bij Algerabrug en Brienenoordbrug. Voorheen werden de konijnen daar bejaagd met afgerichte fretten (“fretteren”). Met de vos als natuurlijke predator is dit niet meer nodig.

De vos is tegenwoordig weer min of meer vogelvrij verklaard en er wordt weer al dan niet legaal volop op gejaagd. Of dit slim is??

Vossen zijn sterk territoriaal. Open gevallen territoria worden snel door andere vossen in bezit genomen. Bij massaal afschot zou dit een algehele verschuiving van de vossenpopulatie tot gevolg hebben: buitenlandse vossen nemen dan onze vossenterritoria over met juist het gevaar van insleep van hondsdolheid en vossenlintworm (allebei dodelijk voor mensen, maar in Nederland niet voorkomend).

Kortom: niet de vos is probleemveroorzaker! Meestal zijn wij als mens het probleem. Houdt uw kippetjes gewoon ’tain’tnachts opgesloten en laat de Natuur de Natuur waar het kan. De vos heeft wel degelijk een ecologische rol en net als wij probeert hij te overleven. Vossen uitroeien zal nooit lukken: zij zijn veel te slim…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijschrift foto: vos langs de Burg. van Beresteijnlaan