blog archief

02 05 2018 Voorjaarsvlinders

Weergaven: 57

Voorjaarsvlinders

Het gaat nog steeds slecht met de vlinders in Nederland, ook in Capelle. Dat ligt niet aan klimaatopwarming, want vlinders houden juist van warmte. Oorzaak is vooral het tekort aan nectar als voedselbron (bloeiende planten) en gebrek aan waardplanten als voedselbron voor de rupsen. Grootschalige landbouw, flora-arme weilanden en akkers, onkruidbestrijdingsmiddelen, gebrek aan ecologisch maairegime van wegbermen: voor vlinders niet tegen aan te vechten.

Vlinders zijn koudbloedige dieren: hun lichaamstemperatuur is gelijk aan de omgevingstemperatuur. Zij kunnen pas vliegen als hun lichaamstemperatuur zo’twere20 graden celsius is. De eerste vlinders in het voorjaar zijn dan ook vlinders die als volwassen vlinder hebben overwinterd in schuren, huizen, vogelkastjes, struwelen, e.d. en zich hebben kunnen opwarmen op zonnige en luwe plekjes: Citroenvlinder, Dagpauwoog, Gehakkelde Aurelia en Kleine Vos. Deze soorten zijn in het Schollebos nu  al weer gezien dankzij de warme eerste lentedagen van dit jaar.

Andere vlindersoorten overwinteren als pop en zien we ietsje later (koolwitjessoorten, Boomblauwtje, e.a.). Maar ook deze zijn nu alweer te zien in Capelle dankzij de overweldigende lenteburst met temperaturen van soms dik boven de 20 graden.

Weer andere vlindersoorten vertrekken in het najaar naar Zuid-Spanje of  zelfs Noord-Afrika om daar te overwinteren (Atalanta, Distelvlinder, Gamma-uiltje). Hun nakomelingen (zelf sterven ze daar) komen in het voorjaar weer terug naar Europa. Intrigerend hoe deze kleine wezentjes met een herseninhoud van minder dan een speldenknop “weten” wanneer en waarheen ze moeten vertrekken en als “wees” moeten terugkeren…  Als mens hebben we daar weerbericht, tomtom e.d. voor nodig. Overigens overwinteren steeds meer Atalanta’tain’tin Nederland (ook Capelle) vanwege de steeds zachtere winters (boeiende vraag hoe deze wezentjes de afweging maken om te vertrekken of te blijven!).

De stedelijke omgeving wordt voor veel vlindersoorten van levensbelang voor hun voortbestaan. Het platte land is voor vlinders een woestenij geworden. Capelle kan een bijdrage leveren voor hun overleving: vlindervriendelijk berminrichting en -beheer, ecologisch maairegime (maaien en afvoeren maaisel). Er zijn voorzichtige pogingen van gemeentezijde om hieraan iets te doen, maar tot heden beperkt het zich tot inrichting (zaaien, planten) zonder ecologische onderhoudsplannen.En dat werkt niet. Ook u kan er iets aan doen: vlindervriendelijke tuininrichting!