Zegt het voort!

blog archief

Kleuren

Na het recente schonen van de broedoever van de IJsvogel in het Schollebos worden nu bijna dagelijks ijsvogels waargenomen, vaak 1 , maar ook 2 tegelijk, dus vrijwel zeker een paartje. Was vorig jaar ook zo en toen heb ik ze zelfs zien paren, maar geen broedresultaat ter plaatse. Wellicht omdat we de oever toen niet geschoond hebben van dichte begroeiing. Hopelijk nu dit jaar dus wel! Gaat weer vele uurtjes waarnemen kosten, maar gelukkig zijn er meerdere mensen die dit in de gaten houden en melden.

Frank Oling maakte recent deze prachtige foto vlak bij hun broedoever. De “Blauwe Flits” en “Vliegend Juweel” zijn niet voor niets bijnamen van deze schitterende vogels.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank spotte ook nog een Appelvink en een Vuurgoudhaan, die hij wist vast te leggen op foto.

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes). Grootste Europese vinkensoort met abnormaal dikke snavel waarmee hij zelfs kersenpitten kan kraken. Slechts enkele keren in Schollebos waargenomen (ook 1x in mijn achtertuin, jaren geleden). Een standvogel in Nederland, maar niet echt talrijk. 

 

 

 

 

 

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus). Naaldbosbewoner en hier alleen in winter. Grootste verschil met gewone Goudhaan (Regulus regulus) is de zwarte en witte oogstreep die bij de gewone Goudhaan ontbreekt.

 

 

 

 

 

Peter Troost fotografeerde parende Groene Spechten in het Schollebos. Zonder extreme lenzen een knappe prestatie, want de Groene Specht is ontzettend schuw. Broedt al zeker zo’n 7-8 jaar met succes en wordt ook regelmatig elders in Capelle waargenomen (Wegelingpark, Slotpark, langs IJsseldijk). Mooi groen gekleurd met wat geel tussendoor en mooi rood kapje. In het gras waar ze hier foerageren op mieren en andere kleine insecten zijn ze nauwelijks te zien vanwege die schutkleur. Als je ze niet ziet, dan is hun onmiskenbaar geroep wel niet te missen: een luid hinnikend gelach. 

 

Rob van Dorland fotografeerde deze Gaai in zijn tuin (Schollevaar).Een plaatje waar zijn prachtige kleuren goed tot uitdrukking komen. Voorzover mensen de Gaai kennen, kennen ze hem vooral als schreeuwlelijk, maar de Gaai kan ook heel lieflijke, binnensmondse zang/geluidjes produceren!

 

 

 

 

 

 

Zelf ontdekte ik in Schollebos aan de voet van een solitaire Es bloeiende Paarse Dovenetel (Lamium purpureum). Een mooi vroeg honingplantje voor insecten, dat het hele jaar door bloeit, ook ’s winters dus. Maar er was iets vreemds: niet alle Paarse Dovenetels waren paars! Er stonden vele spierwitte exemplaren tussen.  Martin den Boer heeft op mijn verzoek deze foto gemaakt. Bijzonder! Daarom verder onderzoek. Het waren echt geen Witte Dovenetels, maar “Witte” Paarse Dovenetels. DE NATIONALE FLORA (Heukels) vermeldt dit fenomeen wel. Nooit gezien en nooit geweten en dus weer een leuke verrassing. 

Tot slot. Afgelopen week tijdschrift van Natuurmonumenten ontvangen. Thema “Bomen”. In de inleiding “Bomenleven” een aantal citaten uit gedichten, proza en liederen over bomen. Een ervan trof mij in het bijzonder: een citaat van Vlaamse Volkszanger/schrijver Willem Vermandere uit zijn lied “De Bomen” (1991). Via een vroegere collega had ik al eerder kennis gemaakt met deze zanger met veel prachtige liedjes zoals “De Bomen”, “Duizend soldaten” en “Klein ventje”. Het citaat uit “De Bomen” (sterk Vlaams dialect, geen typefouten, maar zo mooi verwoord):

“Der liggen dertig bomen geveld

De wortels nog diep in d’eerde

Verkapt en verzaagd voor een pootje geld

Bomen van onschatbare weerde

Ik probere ’t verdriet van de bomen te verstaan

Daarom hè’k mijn liedje gezongen

Nen boom is gemaakt om rechte te staan

Met zijn armens naar den hemel gewrongen”

 

 

 

 

 

One Response to Kleuren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *