Zegt het voort!

blog archief

Ik hoor je wel, maar zie je niet

Een oud kinderversje: KarekietKarekietkietkiet, ik hoor je wel, maar zie je niet. De Kleine Karekiet houdt zich vooral schuil onder in het riet, waardoor je hem inderdaad bijna nooit ziet. Maar zijn karakteristieke krakende zang, waarin men enigszins het woord ’Karekiet’ kan herkennen, is altijd duidelijk hoorbaar. 

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus; foto Rob van Dorland). Een zomergast die hier broedt, maar overwintert in Afrika. Deze week de eerste teruggekeerde exemplaren in het Schollebos te horen. Rob kon hem niet alleen horen, maar ook fotograferen. Kleine Karekiet broedt uitsluitend in oud (“overstaand”) riet, omdat de stengels van nieuw riet niet stevig genoeg zijn. Als de eitjes zijn uitgekomen, kan men deze vogeltjes vaker zien omdat ze voor hun jongen op insectenjacht moeten.

Hoewel veeeel groter geldt het versje eigenlijk ook voor de Roerdomp.

Roerdomp (Botaurus stellaris; foto SNC). Deze reigersoort lijdt een zeer verscholen leven in het riet en heeft een geweldige schutkleur. Voelt hij zich bespied dan schiet hij terstond in de ’paalhouding’: gaat roerloos gestrekt staan met kop en snavel recht omhoog, waardoor hij niet meer te zien is in het riet. Wel is het mannetje in de broedtijd van verre al te horen door hun roep “Hoemp”, dat iets weg heeft van een misthoorn. Afgelopen week 2x waargenomen (op geluid) in Hitland-Zuid op de grens tussen moerasdeel en weilanden). Bijgaande foto is paar jaar geleden ’s winters gemaakt in het Schollebos langs de “Grote Vijver”. Zou geweldig zijn als hij in Hitland gaat broeden.

Tot slot een nieuwkomertje in het Schollebos, tenminste voor zover we weten:

Reigersbek (Erodium cicutarium; foto SNC). Een  plantje dat voorkomt op droge, matig voedselrijke zandgrond. Hoezo dan in Schollebos? Diverse exemplaren stonden vlak langs het ruiterpad: zandig dus! Niet zeldzaam, maar wel leuk. Behoort tot de Geraniumfamilie (Geraniaceae), waarvan een aantal andere soorten ook in Schollebos voorkomen. De vruchten van diverse soorten lijken een beetje op de snavels van ooievaar of reiger: Ooievaarsbek- en Reigersbeksoorten. 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *