Zegt het voort!

 • Folder

  Het SNC heeft ook een folder

  Klik hier voor de pdf versie.

  .

  .

  Share Button

blog archief

Herfst, altijd spannend.

Het is natuurlijk nog geen winter, maar de vogeltrek is al volop in gang en levert weer leuke waarnemingen op. En na de langdurige droogte zijn nu na wat regen ook weer meer paddenstoelen te zien.

Roodborst (Erythacus rubecula).

Nu zingende roodborstjes zijn noord-europese gasten die hun voedselterritorium afbakenen. Zowel man- als vrouwroodborst zingen. Onze eigen roodborstjes zijn naar het zuiden vertrokken. Voor ons klinkt dat liedje als een lieflijk prevelen, maar voor de Roodborst allerminst! Bij territoriumconflicten wordt vaak letterlijk op leven en dood gevochten. Ik heb het ’n keer meegemaakt midden op een voetpad in Schollebos. Ik kon het vechtende stel tot op 2 meter benaderen voordat ze oog hadden voor mij als mogelijke bedreiger.

En oja: dat “tikken tegen het raam”: heb ik ook meegemaakt. Het vogeltje zoekt in de kieren van ramen naar voedsel als spinneneitjes, e.d.

 

Grote Zilverreiger (Egretta alba). Een spierwitte grote reigersoort. Broedt met succes in Oostvaardersplassen en verspreidt zich steeds verder. Buiten broedseizoen steeds meer te zien in rest van Nederland, vooral in herfst en winter. In Schollebos nu 1 week 1 exemplaar  (Grote Vijver en Vijvertje Openluchttheater). Is voorgaande jaren vaker in Schollebos gezien. In Hitland ook in (na-)zomer.

 

 

 

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea).

Steevast waarnemingen van overwinteraars in Capelle. Al in vorige blog een melding, maar nu ook in mijn eigen  achtertuin. Vrolijk vogeltje! De grootste van de kwikstaartsoorten. Insecteneter in nabijheid van water (als zeldzame broedvogel langs snelstromende beken ook in Nederland).

 

 

 

 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis)

De kleinste futensoort. Een Nederlandse broedvogel, maar in Capelle alleen in herfst en winter spaarzaam te zien. Deze week 2x gezien  in Schollebos (meest westelijke singel achter Capelseweg). Toch maar weer de naamuitleg: het is Dod-Aars en niet Do-daars. Dod = pluim, Aars= achterwerk: een (witte) pluim met veren aan de achterkant dus. Erg schuw en onder water meestal foeragerend langs oevers in nabijheid van riet.

 

 


Goudhaan (Regulus regulus).

Een Nederlandse broedvogel van vooral naaldbossen. Na de broedtijd zwermen ze uit op voedseljacht, vaak samen met mezengroepen. Nu al zo’n 2 weken in Schollebos met meerdere exemplaren. Is echt (samen met het nauw verwante Vuurgoudhaantje, die ook incidenteel in Schollebos is waargenomen) het allerkleinste vogeltje van Europa: net een paar millimeter kleiner dan het Winterkoninkje. Niet schuw: met een beetje geduld en geluk tot op 2 meter te zien! Het “Goud” slaat op de gele mohikaanse streep op de kop (bij vuurgoudhaan oranje-achtig).

 

 

 

 

Grote Stinkzwam (Phallus impudicus).

Tijdens onze herfstexcursie vorige week o.a. meerdere exemplaren van deze paddenstoel. Zij “ontspruiten” uit een “Duivels-ei”, die ook te zien was.  Je kan ze wel op 20 meter afstand ruiken, want ze verspreiden een lijkenlucht. Daar komen vliegen op af. Op de top bevinden zich de sporen als een zwarte, kleverige massa. De vliegen verspreiden die sporen. De wetenschappelijke naamgeving was voor die tijd ook wel gewaagd: phallus = penis, impudicus = onbeschaamd. Geen verdere uitleg nodig…

 

Kleine Stinkzwam (Mutinus caninus).

Op dezelfde plaats als de Grote Stinkzwam. Onder paddenstoelendeskundigen ook wel “Hondenlulletje” genoemd (Muto = penis, Canis = hond).  Algemeen, maar spaarzaam in Schollebos. Ook hier verspreiding van de sporen door vliegen die op lijkenlucht afkomen.

 

 

Koperwieken (zie vorige blogs) zijn er nog steeds langs Sparta-sportvelden in Schollebos. Op de “IJsvogelvijver” zo’n 50 Smienten. Beide soorten “echte wintergasten”.  Ook het aantal Krak- en Kuifeenden neemt sterk toe: Nederlandse broedvogels, maar in najaar en winter veel talrijker in Schollebos.

 

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *