Zegt het voort!

blog archief

Hard werken

Maandag 22 juni, weer vroeg op… Met Anton (SNC) en 4 vrijwilligers de vlindertuin weer ontdoen van het riet. Zwaar werk. Hadden het liever weken eerder gedaan, maar coronaverordeningen verhinderden dat. Groot deel gedaan maar rietmaaisel nog niet helemaal verwijderd. Deel van riet wordt later door gemeente gemaaid en afgevoerd. Op plaatsen waar wij riet hebben verwijderd is een grote maaimachine niet wenselijk (teveel schade aan inmiddels toch nuttige vlinderflora). Na 4 uur in de brandende zon toch maar gestopt. Anton en ik hadden het als pensionado’s met lichamelijke beperkingen helemaal gehad en de “jongens” , kerels van 30-ers ook wel een beetje. Nieuwe datum voor vervolg dus.

Grote Ratelaar (Rhinanthus angustifolius). 

Op een deel van Vlindertuin is het door SNC uitgezaaide Grote Ratelaar goed aangeslagen. Zie eerder blog “Bijbenen” voor verdere info over deze plant die gras- en rietgroei tegengaat.

Andere soorten die het goed doen zijn o.a. Margriet, Zilverschoon, Duizendblad, Witte en Goudgele Honingklaver, Kleine Klaver, Rode Klaver, Kaasjeskruid, Steenanjer, Dagkoekoeksbloem. Allemaal insectenbloemen.

 

Zilverschoon (Potentilla anserina). Behoort tot de rozenfamilie. Algemeen. De naam ’Zilverschoon’ dankt dit plantje uiteraard aan het mooie bloempje, maar ook aan de zilverachtige kleur van de onderkant van de bladeren. Kan verward worden met andere Potentillasoorten, maar die zilverglans is doorslaggevend. Is samen andere Potentillasoorten de waardplant van de zeldzame Aardbeivlinder die helaas nog niet in Capelle is waargenomen.

 

 

Inmiddels is deze week door gemeente na overleg een groot deel van het resterende riet machinaal gemaaid. Herstel van de vlindertuin gaat wel enkele jaren duren, maar wij zijn vastbesloten om er iets moois van te maken. In najaar gaan we ook 100 vaste planten uitzetten, alle inheemse soorten en bekostigd door gemeente. 

 

 

 

 

 

Ook is deze week ook de 1e maaibeurt van de “Ruige Gazons” in het Schollebos begonnen. Met gemeente en uitvoerder heeft SNC afspraken gemaakt over waar wel of niet maaien. Gaat goed tot nu toe. Veel mensen klagen over maairesten op paden, maar wij nemen aan dat dit ook afgevoerd wordt samen met maaisel in de “ruige gazons” zelf. De ooievaar (broedend langs ’s Gravenweg) had al snel in de gaten dat er door het maaien een mooie jachtgrond tevoorschijn kwam en liep achter de maaimachine aan om kikkers, muizen, mollen en grote insecten te grazen te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Response to Hard werken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *