Zegt het voort!

blog archief

Groene Parels van Capelle (1) Wegelingpark

Eigenlijk was dit stukje bedoeld als eerste van een nieuwe serie publicaties in de IJssel en Lekstreek (IJ/L) waar SNC samen met o.a. Historische Vereniging Capelle en Bomenstichting afwisselend hun rubriek konden plaatsen. IJ/L heeft echter een nieuwe eigenaar en heet nu “Kontakt” en heeft te kennen gegeven dit niet meer te doen. Vandaar dat deze serie nu hier als blog geplaatst wordt. Ook al gaat het niet altijd goed met het Groen in Capelle, in en om Capelle zijn nog diverse “Groene Parels” en lijkt het de afgelopen anderhalve jaar wat beter te gaan wat betreft de intenties qua beheer en onderhoud. Hier de eerste aflevering:

Het Wegelingparkje

Ingeklemd tussen de Ringvaart, de Schenkelse Dreef en het villawijkje “Wegelingpark” bij de ’s Gravenweg ligt het restant van een oud parkbos. Ooit maakte dit samen met het villawijkje deel uit van een landgoedje van Leen Wegeling (overleden in 2008), algemeen directeur van N.V. Wegelings’ Drukkerijen, uitgever van de regiokrant IJssel en Lekstreek, Goudse Courant en Rotterdamsch Nieuwsblad. Waar nu de villa’s staan, stonden eerst zijn woning, zijn eigen manege en tenniscourt. Alleen dit parkbosje resteert dus nog.

 

Hoewel niet groot, is het wel degelijk een Groene Parel. Door Leen Wegeling zijn destijds veel verschillende boomsoorten aangeplant die inmiddels meer dan 50 jaar oud zijn en indrukwekkende afmetingen hebben zoals Moeraseiken, Vleugelnoten, Witte Esdoorns, enkele Sequoia’s en Populieren. Helaas zijn de grote Paardenkastanjes bijna allemaal dood: die worden niet echt oud op de natte, venige kleibodem die hier aanwezig is.

 

 Het Wegelingparkje is in deze tijd van het jaar rijk aan paddenstoelen langs de houtsnipperpaden zoals deze Blauwplaatstropharia (Stropharia rugusoannulata; foto Eric Stockx).

Ook vogels zijn alom aanwezig. Er is een kleine broedkolonie Blauwe Reigers (zie 1e foto waar de nesten nog in de groene wilg te zien zijn), maar ook Grote Bonte Specht, Groene Specht, Boomkruiper, Sperwer en IJsvogel werden of worden er gezien naast meer algemene soorten als Kool-, Pimpel- en Staartmees, Roodborst, Merel, enz. Er zijn veel waterpartijen waar amfibieën en vissen aanwezig zijn. Qua flora nog te vermelden dat ook hier de Brede Wespenorchis voorkomt.

Vanwege de soortendiversiteit (ook wel Biodiversiteit genoemd) vormt het Wegelingparkje een potentieel belangrijke schakel in de ecologische verbindingszones in Capelle met andere Groene Parels (Ringvaart, Slotpark en van daaruit verder).

Het Wegelingparkje is zeker de moeite waard als een natuurommetje: een grote variatie van bomen en struiken, planten, vogels en paddenstoelen. Helaas ontoegankelijk voor scootmobiels/rollators/rolstoelen: alle paden zijn houtsnipperpaden. Er zijn 3 toegangen: hoek ’s Gravenweg-Schenkelse Dreef, hoek Ringvaart-Schenkelse Dreef en straatje “”Wegelingpark”. Alleen bij de laatste toegang is parkeergelegenheid voor auto’s.

Met dank aan Paul Weyling van de Historische Vereniging Capelle (HVC) voor aanvullende informatie.

 

One Response to Groene Parels van Capelle (1) Wegelingpark

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *