Zegt het voort!

blog archief

Groene parels in Capelle (3): Slotpark

Tussen de Slotlaan en de Raadhuisstraat achter de dijk langs de Hollandse IJssel ligt binnen de oudste dorpskern van Capelle het Slotpark, een voormalige locatie van een kasteel annex buitenplaats.

Rond 1275 werd door Dirc Traveys van Moordrecht in een moerassig gebied een kasteeltje gebouwd met een gracht eromheen. In 1350 werd het kasteeltje verbouwd en uitgebreid. Door de Hoekse en Kabeljauwse Twisten (1350-1490) is het kasteel diverse keren verwoest en werd meerdere keren geprobeerd het te herbouwen. In 1612 worden de restanten van het kasteel gesloopt en er een buitenverblijf gebouwd door koopman Johan van der Veeken waarbij tevens een 2e gracht om de oude gracht werd aangelegd. In circa 1734 wordt de buitenplaats gekocht door Groeninx van Zoelen. Met de oprichting van de Bataafse Republiek in 1794 vervallen echter alle “heerlijke rechten” van de adel en werd in 1798 de buitenplaats gesloopt. Alleen het “Dief- en Duifhuisje” uit 15e eeuw bleef uiteindelijk gespaard; dat diende als gevangenis en later ook als duiventil, nu een minimuseum beheerd door Historische Vereniging Capelle (HVC).

In 2000 werd het Slotpark op initiatief van HVC en met ondersteuning van zo’n 300 buurtbewoners door de gemeente heringericht, waarbij de nadruk werd gelegd op de historische achtergronden, die op informatieborden uitgebreid worden toegelicht. Maar ook aan het groen werd gedacht. Een tiental omwonenden is toen gestart met de Werkgroep Slotpark: vrijwilligers die maandelijks aan groenonderhoud doen zoals verwijderen van bramen en boomzaailingen en het “uitharken” van gebiedjes voor verarming van de bodem. In het park staat een grote variatie aan bomen, de meeste aangeplant tussen 2000-2016: Bastaardpopulier, Kraakwilg, Paardenkastanje, Zomereik, Eenstijlige Meidoorn, Kaukasische Vleugelnoot, Sering, Hazelaar, Gewone Es en Schijnacacia. Door omwonenden is een Walnoot en Amberboom geplant. Daarnaast is spontane opslag aanwezig van Zomereik, Vlier en Hazelaar. In het voorjaar bloeien stinseplanten als Daslook en Boshyacinth. Aan het eind van het voorjaar bloeit het Fluitenkruid (“Hollands Kant”) uitbundig. In juli bloeit hier ook de Brede Wespenorchis. Op het sloteilandje staat een nog jonge eenzame Linde; verder is daar een kruidenrijke vegetatie aanwezig.

 

In het talud van de aangrenzende ijsseldijk vanaf mei nog een vrij bijzonder plantje: Gewone Duivenkervel (Fumaria officinalis). Duiven eten er graag van en de plant lijkt op andere plant (Kervel). Behoort tot de Papaverfamilie en vroeger werden er allerlei medicinale eigenschappen aan toegekend (“officinalis” = geneeskundig gebruik).

 

 

 

In het huidige Slotpark is de dubbele gracht nog aanwezig. Hier zijn watervogels als Meerkoet, Wilde Eend, Boerengans, Knobbelzwaan, Blauwe Reiger en Waterhoen te zien. Bij mijn bezoekjes ook o.a. Grote Bonte Specht, Groene Specht en Boomkruiper waargenomen. Opvallend bij laatste bezoek: Huismussen in de direct omliggende woningtuinen!

De buurtwerkgroep Slotpark is na 21 jaar nog steeds onverminderd actief. Gemeente ondersteunt de werkgroep met o.a. onderhoudsmaterieel. Helaas worden de werkgroepleden ook ouder en is er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers: aanmelden via wim.v.den.bremen@xs4all.nl

 

met dank aan Wim van den Bremen (Historische Vereniging Capelle, Werkgroep Slotpark) en Anton Roeloffzen (mede-auteur namens SNC) voor nadere informatie en research.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *