Zegt het voort!

blog archief

Extreme Februarimaand

In 1 week tijd van strenge nachtvorst tot bijna zomerse temperaturen. Van sneeuw en ijs tot lentebodes. Ik heb dit echt nooit eerder meegemaakt. Levert wel veel leuke en interessante waarnemingen op.

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus; foto Frank Oling). Samen met de “gewone” Vuurgoudhaan (Regulus regulus) de kleinste vogeltjes van Europa. Gewicht van een theelepel suiker. Naaldbosbewoners en broedvogels in Nederland (niet in Capelle) en ’s winters rondzwervend en meestal dan ook in Schollebos te zien zoals deze nog in de vorstperiode. De Vuurgoudhaan onderscheidt zich van de Goudhaan vooral door de wit-zwarte oogstreep. In onze omgeving zijn ze vaak te zien in naaldbomen en winterharde groene struiken zoals Hulst.

 

 

 

 

Tafeleend (Aythya ferina, man; archieffoto). Aan het eind van de vorstperiode nog een waarneming van een Tafeleend (Schollebos en Ringvaart). Schaarse broedvogel in Nederland (niet in Capelle) en vooral overwinteraars vanuit Oost-Europa. Bijna elk jaar wel meerdere exemplaren in Capelle maar tot nu toe deze winter slechts 2.

 

 

En dan, na 1 week van strenge vorst en nog steeds midwinter, wordt het ineens lenteweer met aan bijna  zomerse temperaturen! De natuur reageert daar direct op.

18 Februari: het ooievaarspaartje in Hitland (bij ’De Olifant’) had er al zin in. Capels paartje is ook al gesignaleerd op hun nest langs de ’s Gravenweg.

 

Ooievaar (Ciconia ciconia; foto Jet van der Velde). 

 

 

 

 

 

 

 

19 Februari: mijn eerste Hommelkoningin dit jaar op mijn bloeiende Winterhei (heb ik jaren geleden met opzet geplant voor vroege insecten in voorjaar). Niet gelukt om de soort te herkennen. De koningin heeft als enige van haar kolonie de winter overleefd in verlaten muizenholen, spouwmuren, e.d. Alle andere zijn in het najaar gestorven. Na “ontwaking” gaat zij eerst op zoek naar voedsel (nectar) en daarna naar een plek om een nieuwe kolonie te stichten, vaak ondergronds in bijv. verlaten muizenholen, steenhopen,e.d.

20 Februari: eerste Citroenvlinder en Dagpauwoog (waarnemers-appgroep Capelle), beide dagvlinders die als volwassen vlinder overwinteren. Deze komen uit hun winterrust als de temperatuur voldoende hoog is en zijn dan ook de vroegste vlinders.  

Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni; foto SNC-archief). Overwintert als volwassen vlinder vooral tussen wintergroene struiken of bomen (Klimop!). Algemeen ook in Capelle. Vorst kunnen ze mede overleven door een antivries-stofje in hun bloed. Pleidooi voor o.a. Klimopbehoud! Klimop is GEEN schadelijke plant voor bomen. Waardplanten (waar rupsen van leven) zijn o.a. Sporkehout en Wegedoorn.

 

 

Dagpauwoog (Aglais io; foto SNC-archief). Overwintert ook als volwassen vlinder, maar in koele plekken (schuren, houtstapels, boomholtes, bunkers, vogelkastjes). Waardplant is de Brandnetel. Pleidooi om niet alle brandnetelvegetatie te bestrijden! Brandnetel is waardplant voor nog 6 andere dagvlindersoorten!

 

 

 

Klein Hoefblad (Tussilago farfara; foto SNC-archief). Van oudsher een lentebode, maar nu al bloeiend in Vlindertuin Schollebos. Een composiet (samengesteldbloemige). Bloeit voor bladvorming begint.

 

 

 

 

21 Februari: op Vlindertuin Schollebos al eerste bloeiend Speenkruid en Draadereprijs.

Speenkruid (Ficaria verna; foto SNC). Voorjaarsbloeier, maar nu erg vroeg.Na de bloei vind je er niets meer van terug, alleen de ondergrondse wortelknolletjes die op tepels (“speen”) lijken blijven over. Hoort tot de Ranonkelfamilie net als boterbloemen. Straks massaal te zien in Schollebos.

 

 

 

Draadereprijs (Veronica filiformis; foto SNC). Typisch plantje in grasgazons. Hoe vaker men maait, des te meer breiden ze zich uit. In intensief gemaaide gazons vaak hele blauwe velden. Bloeit normaliter in april/mei.

 

 

 

 

Andere betrapte dieren met foto afgelopen week in Schollebos:

Grote Zilverreiger (Egretta alba; foto Rob van Dorland). Succesvolle broedvogel in Oostvaardersplassen. ’s Winters verspreid door heel Nederland en vaak ook in Capelle.

 

 

 

 

Konijn; foto Rob van Dorland). Een zoekplaatje! Jaren geleden vele konijnen (vaak gedumpte huisdieren) in Schollebos, maar ook in Middelwatering. Nu vrijwel verdwenen, waarschijnlijk door predatoren als Vos en Bunzing. Ook langs taludgazons langs Algera- en Brieneroordbrug waren ze talrijk aanwezig, alwaar zij door hun holengraverij het talud verzwakten. Jaren geleden werd het konijn daar bestreden dmv “Fretteren” = jagen met afgerichte fretten. Het is mij niet bekend hoe het met de konijnenpopulatie daar nu gaat.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *