Zegt het voort!

blog archief

Een nuttige dag en goed nieuws.

Was even afzien: afgelopen woensdag vroeg op voor afspraak om 09.00 uur. Ik ben geen vroege opstaander. Samen met gemeenteambtenaar en beleidsmedewerker Roland van firma Reijm en onze SNC-secretaris John 3 uur door Schollebos gestruind om het nieuwe maairegime proberen vorm te geven. Gemeente heeft voor 4 jaar provinciale subsidie verkregen om ecologisch maaibeheer toe te passen: maaien EN afvoer van maaisel. SNC is blij verrast dat gemeente onze expertise heeft ingeroepen. Afvoer van maaisel is belangrijk. Als men het maaisel laat liggen (wat tot nu toe altijd gebeurde) is dat een zekerheid voor meer verruiging met brandnetel, kleefkruid en andere woekeraars en geen plaats voor grotere en nuttige plantendiversiteit. Overigens geldt dit niet voor intensief recreatief gebruikte grasgazons: daar gewoon 20-25 keer maaien tijdens groeiseizoen.

Bij afvoer van maaisel bestaan er 2 methodes: de “Natte Methode” , waarbij maaisel direct wordt afgevoerd en de “Hooimethode“, waarbij het maaisel paar dagen mag drogen voordat het afgevoerd wordt. De natte methode heeft als nadeel dat zaden en rupsen ook worden afgevoerd. De hooimethode is daarom het meest natuurvriendelijk: zaden en rupsen worden daardoor voor een groot deel gespaard. Beide methodes brengen extra kosten met zich mee, de hooimethode het meest.Gemeente gaat nu de hooimethode toepassen!

Maar dan zijn we er nog niet. Het maaien mag nou ook weer niet ten koste gaan van op dat moment mooie en nuttige bloeiende planten! Kortom: het tijdstip van maaien is ook belangrijk en afhankelijk van aanwezige flora. Het maairegime vergt dus meer precisie en differentiatie. Zo moeten we nu niet maaien waar Orchideeen bijna in bloei staan en zeldzame, beschermde planten staan zoals Kamgras of volop bloeiende bosplanten als Groot Heksenkruid, Klein Springzaad, Bosandoorn, e.d.

Ook een wijd verbreid misverstand: niet ALLE brandnetels wegmaaien. Brandnetel is de onmisbare waardplant van zeker 7 dagvlindersoorten. Toevallig ontdekten we tijdens onze Schollebostocht een groep brandnetels met tientallen rupsen van de Atalanta. Nu niet maaien daar dus! Maatwerk dus! 

Brede Wespenorchis (Epicactis helleborine; foto SNC). Algemene soort in Capelle (Schollebos, Schollevaar, Slotpark, e.a.). Nu in knop (late bloeier) en bedreigd door overgroei van woekeraars door verkeerd maairegime. Belangrijke bijenplant met bijzondere voortplantingsstrategie (mimicrie en feromonen om mannetjes van bepaalde wespensoort te lokken voor bevruchting). Deze groeiplaatsen worden nu niet gemaaid, maar pas in najaar.

 

 

Kamgras (Cynosurus cristatus; foto internet). Een in onze regio zeldzame grassoort op enkele plekken in Schollebos in “ruige” grasgazons. Ook deze groeiplekken worden nu niet gemaaid, maar pas in najaar na de bloei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot Heksenkruid (Circea lutetiana; foto SNC). Nu bijna volop in bloei langs bospaden. Belangrijke nectarplant voor vooral kleine insecten (de bloemetjes zijn ook erg klein). Circe was een duivelse heks uit de Odyssee en Lutetia is de latijnse naam voor Parijs, vroeger bekend als een “heksenstad”. Is mij niet bekend waarom dit frele bloemetje deze onheilsnaam heeft gekregen.

 

 

Bosandoorn (Stachys sylvatica; foto SNC). Een vertegenwoordiger van de Lipbloemigenfamilie (Lamiaceae). Een echte bosplant van voedselrijke bodem en halfschaduw die in Schollebos thuishoort. Door SNC jaarlijks uitgezaaid uit eigen tuin. Nu bloeiend, maar bijna uitgebloeid. Vooral hommels zijn er dol op.

 

 

Deze morgen ook iemand die voor gemeente in Schollebos bezig was geweest om Reuzenberenklauw af te steken. Een invasieve exotische soort en schadelijk voor gezondheid (huidcontact met zonlicht geeft grote blaren die gaan ontsteken). In Schollebos sterk uitbreidend. Ook dit is voor het eerst dat gemeente dit probeert systematisch aan te pakken. Bravo. Aanpak van invasieve soorten is geen simpele opgave en kost geld. Beste aanpak voor Reuzenberenklauw is echter wel om ze om de paar weken opnieuw af te steken (uitputten). Ze verspreiden zich met zaden, maar ook door ondergrondse uitlopers.

Over invasieve soorten gesproken: het Veelkleurig Aziatisch Lieverheersbeestje is een echte bedreiging voor alle inheemse Lieveheersbeestjes. Dit lieveheersbeestje is ge-introduceerd in de kassenteelt ter bestrijding van bladluizen. Inheemse Heersbeestjes inzetten was verboden (hoe stom kan wetgeving soms zijn).Daarna natuurlijk ontsnapt uit de kassen en nu dominerend met naar schatting 70 procent. Bestrijding ervan is geen optie. Dus maar accepteren van nieuwe natuur. Kreeg van Yvonne een mooie foto.

 

Veelkleurig Aziatisch Heersbeestje (Harmonia axyridis; foto Yvonne Commijs). Ook in Schollebos en Capelle worden inheemse Heersbeestjes verdrongen door deze invasieve exoot. Zoals de officiele Nederlandse naam: het kleurenuiterlijk van deze soort kent heel veel varianten.

 

 

 

Tijdens ons Schollebosrondje toch weer Eikenprocessierups geconstateerd. Het is mij niet bekend of gemeente ook in Schollebos de eiken behandeld heeft met het aanbrengen van Aaltjes (miniwormpjes die op deze rupsen parasiteren). Zoja, dan kennelijk niet op juiste tijdstip, of paar eiken vergeten te behandelen? Vergt nader onderzoek. Betreft volksgezondheidsaspect.

 

Oud nest van Eikenprocessierups (foto SNC-archief). Ook zulke verlaten nesten leveren problemen: de rupsen vervellen regelmatig en de restanten van de huiden bevatten nog steeds die vermaledijde stekelharen. 

 

 

 

 

Gemeente heeft ook besloten meer middelen ter beschikking te stellen voor beheer en onderhoud van het Schollebos, de grootste groene parel van Capelle (bijna 100 hectare!). Welkom!

Met de ooievaars langs ’s Gravenweg gaat het goed. Tenminste 2 jongen gezien, maar kan nog meer zijn.

Via bemiddeling heeft SNC een probleem opgelost voor het Pannenkoekenhuis in Schollebos. Grenst aan een breed water met een waterinlaat vanuit Ringvaart, dat echter al jarenlang was afgesloten. Resultaat was stagnatie doorstroming, ophoping drijfvuil en stankoverlast. Na bemiddeling met gemeente en hoogheemraadschap probleem opgelost. Gasten kunnen nu op terras lekker pannenkoeken eten of een drankje nemen zonder stank of zicht op zwerfvuil en “Corona-proof”.

Nou dat was het ff weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *