Zegt het voort!

blog archief

Corona, ijsvogeloever en vijvertjes

Was me het weekje wel. Dinsdag 10 maart met een Ecoloog inspectie Schollebos gedaan. De ecoloog is van het bureau Kragten dat door gemeente is ingehuurd om het project “Toekomst  Schollebos” te leiden. Alle SNC-inventarisaties en onze SNC-visie ter kennis gegeven.

Afgelopen donderdag 12 maart nog een presentatie gehouden op Serviceflat Schinckelhove voor zo’n 50 toehoorders. Toen kon dat nog net ivm het Coronavirusgedoe. De organisator, Stichting Sunrisa, had tevoren nog advies gevraagd aan RIVM. Zou vandaag niet meer gekund hebben. Mijn voordracht ging ook over de Toekomst van het Schollebos en genoot alle aandacht.

Na het vertonen van mooie plaatjes het minder vrolijke verhaal over de bedroevende staat van de bosdelen, het teloorgaan van bloemrijke oevers en gazons door slecht maaibeleid en oprukkende invasieve exoten als Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en Reuzenbalsemien.

 

 

 

Deze zondag (15 maart) met 4 vrijwilligers, Anton en ik in Schollebos aan het werk geweest. Geen angst voor Corona, want lekker werken in de buitenlucht met goede onderlinge afstand. De werkzaamheden waren al 2x uitgesteld, de 1e keer vanwege de storm, de 2e keer vanwege stortregen. Na een begroeting met ellebogen en een bakkie koffie gingen we op pad. Geen regen, geen storm, maar een zonnetje erbij was wel lekker geweest.

Twee groepjes: Anton en Martijn gingen de boompjes rondom de vijvertjes tussen Capelseweg en Volkstuinen verwijderen. De vijvertjes zijn door gemeente paar jaar geleden gegraven en hebben geen verbinding met andere wateren. SNC heeft daar 2 jaar geleden diverse oever- en waterplanten uitgeplant. Bomengroei is daar niet gewenst: als die bomen uitgroeien tot hoge bomen, komt er teveel schaduw en in de herfst veel bladafval in het water. Open houden is gunstig voor o.a. kikkers, padden en salamanders.

Michael, Jarreau en Stephan namen de broedoever van de ijsvogel onderhanden: begroeiing verwijderen en weer recht afsteken. Moest nu echt gedaan worden, omdat broedseizoen er aan zit te komen. Nadat deze klus was geklaard, nog even meehelpen om de weggezaagde boompjes langs het voetpad te leggen: gemeente mag die komende week ophalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer gedoe over de Eilandjes Noordse Buurt (Fjordenpad). Deze eilandjes zijn in beheer van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). SNC ontving weer klachten over werkzaamheden die in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken tussen SNC, HHSK en gemeente. Was destijds ook al verkeerd gegaan, maar nu ook weer. De hoge elzen op deze heel smalle eilandjes bedreigden het voortbestaan van die eilandjes (bij omwaaien/omvallen nemen ze de grond mee, waardoor eilandjes verdwijnen, wat al op een enkele plaats was gebeurd). De afspraak was om de elzen te “broeken”, dwz op heuphoogte om te zagen en te onderhouden als knotbomen: de gebroekte bomen (“stoven”) gaan weer uitlopers vormen net als bij knotwilgen. Dit knotten zou gefaseerd gedaan worden: om de 7-9 jaar zou 1/3e deel van de stoven weer geknot worden (“terugzetten”). Nu zijn ALLE stoven geknot. Niet volgens afspraak dus. We kunnen het niet terugdraaien, maar wel is er de afspraak met HHSK gemaakt dat er nieuw overleg moet komen tussen HHSK en SNC. HHSK beheert nog meer Capelse Eilandjes en die worden in dit overleg meegenomen. Overigens wil HHSK het beheer over die Capelse Eilandjes weer overdragen aan de gemeente, maar die wil dit kennelijk op haar beurt weer niet. Die impasse tussen HHSK en gemeente gaat dus ten koste van het door SNC gewenste beheer.

Verder: 11 maart weer een Houtsnip langs Spartagebied en 12 maart nog een flinke groep Koperwieken in Schollebos: de laatste wintergasten hier. Nu overal een orkest van zingende vogels: zanglijster, merel, koolmees, pimpelmees, heggenmus, roodborst, winterkoning, boomkruiper, tjiftjaf, roffelende spechten. Futen beginnen met  baltsballetten en gisteren een keiharde knal tegen de achterdeur waar een vrouwtje wilde eend bruut werd verkracht. Tja….

Nu maar bezien hoe de Corona-crisis zich verder ontwikkelt. Als dierenarts met een degelijke vakkennis over virussen en epidemiologie denk ik dat de  nu genomen maatregelen juist zijn om de crisis beheersbaar te maken (Viroloog Ab Osterhuis is ook Dierenarts!). Wegkrijgen van dit virus is niet waarschijnlijk. Na het “uitbloeden” van de epidemie, zal dit virus waarschijnlijk de komende jaren een “gewoon” extra griepvirus worden nadat in de mensenpopulatie er een redelijke weerstand is opgebouwd en er een goed vaccin tegen is ontwikkeld. Grootste doel nu is de piek van besmettingen af te vlakken om daardoor de medische zorg en voorzieningen te behouden. Geen paniek, maar richtlijnen volgen. En: tot nu toe zijn de jaarlijkse doden ten gevolge van de “gewone griep” (Influenzavirussen) nog steeds groter, maar het is wel tot nu toe…. De toekomst is nog steeds ongewis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *