Zegt het voort!

blog archief

Ruud’s blog

Hier blog Ruud over alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.

Alweer een zeldzame vlinder

Deze week een lyrische Jan op de Whatsapp met een prachtige foto erbij: in zijn tuin in Schollevaar, bijna grenzend aan het Schollebos, trof hij een zeer zeldzaam vlindertje aan, het Tijgerblauwtje.

Tijgerblauwtje (Lampides boeticus; foto Jan van Wensveen). Deze soort is zo zeldzaam dat het een aparte blog waard is. Zoals de naam al zegt, behoort het tot de “Blauwtjes“, kleine dagvlindertjes met meestal blauwe of blauwachtige bovenvleugels. Andere blauwtjes in Capelle zijn het algemene Boomblauwtje, het minder algemene Icarusblauwtje en incidenteel het Bruin Blauwtje. De blauwtjes behoren samen met enkele andere soortgroepen tot de grote familie Lycaenidae. Op de foto zien we de onderkant van de vleugels en daar is een tijgerachtige streping te zien. De bovenkant is blauwachtig met bruin. Hij komt voor langs de Middellandse Zee en Noord Afrika. Zelden of zeer zelden in noordelijker gebieden. In Nederland slechts enkele keren als dwaalgast waargenomen. Waardplanten zijn vooral soorten uit de Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) zoals Lathyrus, waar de rupsen leven van de rijpende zaden. De rupsen zelf worden weer bezocht door verschillende soorten mieren, want die rupsen scheiden een zoete vloeistof uit die mieren heerlijk vinden. Die mieren beschermen dan ook de rupsen tegen vijanden van de rupsen. Ook bij diverse andere blauwtjessoorten zien we dit soort gedrag. 

Op zich natuurlijk  een spectaculaire waarneming. Maar ook de waarneming van vlinders als het Scheefbloemwitje en Koninginnepage (zie recente blogs) wijzen op een opwarmend klimaat. Of we er echt blij van moeten worden?

 

Zeldzame vlinder en ander nieuws

Yvonne Commijs stuurde mij een foto van een ‘Witje’ op haar balkon (Capelle). Zij had de foto op haar twitteraccount gezet en kreeg diverse reacties van kennelijk deskundigen dat het een Scheefbloemwitje zou zijn. Ik twijfelde en verzocht Yvonne de foto op te sturen naar de Vlinderstichting. Deze bevestigde dat het inderdaad een Scheefbloemwitje was.

Scheefbloemwitje (Pieris mannii; foto Yvonne Commijs).

De Witjesfamilie (Pieridae) telt veel soorten. In Nederland eigenlijk alleen het Groot en Klein Koolwitje en het Klein Geaderd Witje, Citroenvlinder en Oranjetipje (alle in Capelle). Het Scheefbloemwitje is een zeer zeldzame soort uit Zuid-Europa. De verschillen met het Klein Koolwitje zijn minimaal: het gaat daarbij om de zwarte aftekeningen op de voorvleugels. Al eerder was er een mogelijke waarneming met foto, maar dat bleek achteraf toch een “gewoon Klein Koolwitje” te zijn. Waardplanten (waar de vlinder haar eitjes afzet) in Zuid-Europa zijn Iberissoorten (geslacht Iberis = scheefbloemen). In Nederland slechts 1 soort aanwezig (Iberis umbellata: Schermscheefbloem, een tuinplant die soms verwildert), voor zover nog niet in Capelle vastgesteld. Wederom een aanwijzing van het opwarmende klimaat!!

Vanmiddag met gemeente en firma Reijm ronde Schollebos gemaakt om 2e maaironde van “ruige gazons” en oevers te bespreken. Afgelopen zondag samen met Anton voorbereid met lange Schollebosronde. Volgende week begint deze 2e maaironde. Maaisel wordt na droging afgevoerd. In grote lijnen worden de ruige gazons overal tot aan de waterkant en de bosrand gemaaid. Gezamenlijk doel: door systematisch maaien en afvoeren van maaisel de bodem verschralen. Schrale (voedselarme) bodem geeft op den duur minder woekeraars als Brandnetel, Kleefkruid, Distels, Ridderzuring e.a. (Vegetatie wordt armer), maar een grotere biodiversiteit (Florasoortenrijk). Ook het esthetisch aspect zal daardoor verbeteren. Is wel een proces waarvan het resultaat pas zichtbaar wordt na veel jaren!! Op sommige oevers is een sneller herstel van florarijke oevers mogelijk (door SNC al meer dan 1000 euro besteed aan aanplant oeverplanten). Ten aanzien van rietoevers zijn ook afspraken gemaakt, maar hier moeten soms compromissen worden gesloten met het Hoogheemraadschap (doorstroming watersysteem belangrijk). SNC heeft benadrukt dat het maaien van waterriet moet blijven gebeuren in een cyclus van 3 jaar: elk jaar 1/3e deel maaien met finesses. Landriet kan gemaaid worden, maar in brede rietkragen slechts gedeeltelijk. Dit allemaal om rietbroeders (Kleine Karekiet, Waterral en andere watervogels) te beschermen. Verder moeten de enkele plaatsen waar Japanse Duizendknoop groeit apart gemaaid en maaisel streng afgevoerd worden. Gemeenteambtenaar en uitvoerder van firma Reijm: helemaal eens! Nu de uitvoering afwachten.

Het Bosbomenbeleid in Schollebos moet nog worden vastgesteld. Wij wachten initiatieven van de gemeente af. In ieder geval wil SNC herplant van eventueel andersoortige bomen voor de recente kap van 5 populieren, 4 esdoorns en 2 abelen. Elf enorme solitaire bomen, allemaal gekapt volgens “noodkapverordening”. Noodkap ontslaat gemeente niet van de plicht tot herplant!

 

 

afgelopen 2 weken.

De hittegolf is achter de rug. Het is de vraag of met de recente hevige buien de blauwalg verdwenen is. Mijn eigen hond had van het water gedronken en was een week lang aan de vieze diarree. Ook lagen er veel dode vissen in de vijvers.

Honderden dode kleine visjes in “IJsvogelvijver”

 

Ook diverse grote vissen als Karper en deze 1 meter lange Paling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Peuterspeeltuin in Schollebos was een dikke populierentak afgebroken en terecht gekomen op een speeltoestel. De populieren in Schollebos zijn nu meer dan 40 jaar oud en bereiken hun einddatum. Niet voor niets staan ze ook bekend als “Waaibomenhout”. Gemeente heeft die populier dan ook gekapt en andere grote solitaire bomen geïnspecteerd op omgevingsgevaar. Met de kennis van nu zou deze combinatie (peuterspeelplaats en populieren) niet meer moeten kunnen….

Vier enorme populieren langs IJsvogelvijver, 2 nabij staande Esdoorns (de laatste waren al bijna dood) en nog 2 Abelen elders in Schollebos zijn middels een Noodkapverordening gekapt. Uiteraard verwacht SNC wel een herplant met – eventueel andersoortige – bomen. Wij vragen ons wel af, of snoei van gevaarlijke takken overwogen is. Als ik mijn been breek hoeft die toch ook niet direct geamputeerd te worden, laat staan dat ik direct ge-euthanaseerd moet worden? Het zijn bij elkaar wel 9 enorm grote bomen die verdwenen zijn.

 

 

 

 

Kleine Vuurvlinder (Lycaena phlaeas). Dit fraaie vlindertje werd ontdekt in de Vlindertuin Schollebos door Yvonne Commijs. De foto was niet goed gelukt, dus stuurde ze mij deze elders genomen foto. Behoort tot de enorm grote familie Lycenidae. Op zich een algemene soort, maar wordt in Capelle niet vaak gezien. Waardplanten (waar eitjes op af worden gezet) zijn vooral Zuringsoorten (Rumex). In Schollebos is Ridderzuring (Rumex obtusifolius) een zeer dominerende ruigteplant, maar ook andere Rumexsoorten komen voor. Overwintert als rups.

 

Koninginnenpage (Papilio machaon). Weet niet meer wie een foto van deze schitterende vlinder in IJssel en Lek heeft geplaatst. Aangetroffen in Schollebos, waar al eerder rupsen van deze soort waren ontdekt in Volkstuincomplex Nut en Genoegen (zie een vorig blog). Zeldzaam in Nederland, maar toenemend (klimaatopwarming!?). Veel plantensoorten als waardplant.

 

 

Gewone Coronamot (Anania coronata). Martijn Sterk (ja mijn zoon) maakte deze foto in zijn woonkamer en dat in coronatijd… Is een nachtvlindertje van 2,5cm groot (spanwijdte). Is een zogenaamde Microsoort (Microlepidoptera). Vrij algemeen. Waardplanten Vlier, Haagwinde, Liguster, Sneeuwbal, Sering en Zonnebloem. 

Wat vlinders in het algemeen betreft: met normaal algemene soorten als Kleine Vos, Gehakkelde Aurelia, Citroenvlinder, Bont Zandoogje, e.a. gaat het beduidend slecht. Alleen de Groot en Klein Koolwitjes doen het fantastisch. De Atalanta neigt naar een constant bestand. Oorzaken?

 

Ook in de IJssel en Lek een opgestuurde foto van nóg een Grondeekhoorn in het Schollebos, nu niet een witte Boeroendoek (zie een vorige blog), maar een bruine soort. Waarschijnlijk heeft een en dezelfde persoon deze gewoon gedumpt. Onverantwoord: het zijn “Verboden exotische soorten”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauw-alg in Schollebos

Afgelopen weekeind vissterfte in de “IJsvogelvijver” in Schollebos. Het water stonk (rioollucht). In de “Grote Vijver” aan de noord-oever groenig drijvende drab. Alles wees op Blauw-alg. 

 

Blauw-algen zijn geen algen, maar bacterieën (Cyanobacterieën, de oudst levende organismes op aarde!). In warme periodes (nou die hadden we!) vermeerderen deze zich spectaculair in stilstaande of langzaam stromende, voedselrijke (fosfaten!) wateren. Afgestorven bacterieën verspreiden giftige stoffen en een rioollucht. De giftige stoffen veroorzaken bij contact oog- en huidirritaties, maar bij inname van besmet water ook buikkrampen, braken en diarree. Niet alleen bij mensen maar ook bij honden! Ook vissen kunnen door blauwalgen het loodje leggen en dode vissen zijn weer een risico op Botulisme. Botulisme wordt ook door een bacterie veroorzaakt (Clostridium botulinum) en die bloeit op in zuurstofarm water met hoge temperatuur. Vooral dodelijk voor watervogels (verlammingen), maar er is een type – weliswaar zeldzaam – die ook voor mensen gevaarlijk is. En last but not least: in warme stilstaande of langzaam stromende wateren wordt ook het risico op Ziekte van Weil (Leptospirose) groter: ook een bacterie die verspreid wordt door de Bruine Rat via zijn urine en gevaarlijk voor mens en hond.

In de hittegolfperiode zag ik bij het hondenstrandje in Schollebos niet alleen honden in het water, maar ook kinderen. Maandag dus aan de bel getrokken bij gemeente. Diezelfde middag gelijk waarschuwingsbord bij hondenstrandje geplaatst. Maar op meerdere plaatsen laten mensen hun hond het water in en ook vissers kunnen in contact komen met blauwalg. Een algemene waarschuwing lijkt mij op zijn plaats.

Bestrijding van Blauwalgen is een lastige zaak: er zijn meerdere soorten en het watersysteem is ook belangrijk. Dat is aan het Hoogheemraadschap. Ik denk dat een versterkte doorstroming van het watersysteem zal helpen, ook al is al het ingelaten water rijk aan fosfaat. Vooralsnog: laat uw kinderen en huisdieren NIET in het water van vijvers of singels!

 

 

Zomer en Corona

Nog net voor de huidige hittegolf met 10 vrijwilligers alle Reuzebalsemienen verwijderd. Afstand houden was eenvoudig. Vele handen maken licht werk! Kostte een goed uur werk. Daarna koppie koffie in pannenkoekenhuis ook met gepaste afstand. Tevreden gevoel dus bij iedereen. Als het een beetje meezit, is de Reuzebalsemien, een invasieve exoot die inheemse planten verdringt,  verleden tijd: het is een eenjarige plant en nu verwijderd voordat hij zaad heeft gevormd. Met dank aan de vrijwilligers!!

Langs de oevers van vijvers en singels bloeien nu de zomer-oeverbloeiers.

Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica). Een vertegenwoordiger van de grote familie Asterachtigen (Asteraceae), voorheen Composieten of Samengesteldbloemigen geheten. Elk knobbeltje in het midden is een vruchtbaar bloemetje (Buisbloempje) en de randbloemetjes eromheen zijn voor de versiering om insecten aan te trekken. Vroeger gebruikt als geneesmiddel tegen dysenterie. Heb altijd moeite met de Nederlandse naam: DE plant heet Heelblaadjes, dus is enkelvoud. Hoe schrijf ik dan het meervoud? “Heelblaadjessen” of “Heelblaadjes’ “?, geen idee. Ach “what’s in a name” schreef Shakespeare al. Gewoon een hele mooie plant, in trek bij vele insecten.

 

 

 

Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum; ook wel Leverkruid genoemd). Ook een composiet, maar alleen met buisbloempjes en geen lintbloempjes. Een echte vlinderplant. Naam heeft niets te maken met onze koningin, maar is waarschijnlijk een verbastering van de naam ‘Kunigunde’, een adelijke dame uit het verre Duitse (?) verleden.

 

 

 

Wolfspoot (Lycopus europaeus).

Een voor ons onopvallende oeverplant, met kleine, maar prachtige bloemetjes. Een vertegenwoordiger van de grote familie der Lipbloemigen (Lamiaceae). De kleine bloemetjes staan in kransen om de steel. Lipbloemigen zo genoemd omdat ze een “Bovenlip” en “Onderlip’ hebben. Alle lipbloemigen zijn goede honingplanten voor insecten. Op de onderlip hebben ze een “Honingmerk“: een tekening die insecten moet aanlokken. Voor de mens niet altijd zichtbaar, maar insecten kunnen ook ultraviolet waarnemen. Wolfspoot is heel algemeen. Pluk een keer een een bloemsteeltje en bekijk de bloemetjes met een loep. Bij elke zomerexcursie is het dan altijd een “wow” voor de deelnemers.

 

In de wijk Oostgaarde vlak bij winkelcentrum De Terp werd vorige week een mooie nachtvlinder ontdekt.

Grote Beervlinder (Arctia caja). Voor mij heel lang geleden dat ik er een gezien heb. Hoewel algemeen, toch als “Gevoelige soort” op de Rode Lijst. Overwintert als jonge rups. Diverse waardplanten (planten waar rupsen van leven), o.a.brandnetel en zuringsoorten. Nou die zijn er zat in Capelle.

 

 

 

 

SNC zou al deze Capelse natuurwonderen graag met u in het “echie” willen laten zien in onze seizoensexcursies. Helaas is dat in het Coronatijdperk nog steeds niet haalbaar. In Capelle weer toename van besmettingsgevallen. Gelukkig neemt aantal sterfgevallen landelijk wel drastisch af (vrijwel zeker door toepassing van corticosteroiden bij ic-patienten, een Nederlandse ontdekking). Laatst een groot feest achter mijn huis met meer dan 100 mensen, handhaving gebeld, kwam kijken en er gebeurde helemaal niks. Tja…. Ik ben het niet alleen persoonlijk een beetje zat, maar ook als SNC om gegijzeld te worden door mensen die schijt hebben aan Corona. In Schollebos gaat ook bijna niemand meer even op afstand lopen als men iemand tegenkomt. In de supermarkt hangen mensen over mij heen als ik iets aan het zoeken ben in de schappen. Hoe moeilijk is het toch? Of gaan we maar kiezen voor Darwiniaanse Survival of the Fittest? : “ik ben jong en loop vrijwel geen risico…” Ook dat wordt al achterhaald. Het is gewoon een klotevirus en een echte pandemie. Bescherm niet alleen uzelf, maar vooral ook uw medemens!!!

 

waarnemingen en werk aan de winkel

Aanstaande zaterdag 1 augustus gaan we op pad om in het Schollebos de Reuzenbalsemien te verwijderen. We zoeken daarvoor nog vrijwilligers.

Reuzenbalsemien is een zogenaamde Invasieve Exoot: oorspronkelijk ingevoerd als sierplant, maar verwilderd en ten koste van inheemse flora zich sterk uitbreidend. Zonder bestrijding (verwijdering) zal het Schollebos met de jaren volledig overwoekerd worden. De plant is vrij gemakkelijk te verwijderen gewoon door hem uit de grond te trekken (wortels zijn vlak onder oppervlakte). Hij staat nu in  bloei en vooral hommels hebben de nectar kunnen verzamelen, maar voordat de zaden rijp zijn, moeten we de plant verwijderen. Omdat de plant eenjarig is, is het eenmalig en op tijd verwijderen zeer effectief. Als u mee wil doen: a.s. Zaterdag 1 augustus om 10.00 verzamelen bij pannenkoekenhuis. Neem tuinhandschoenen mee en draag lange mouwen ivm brandnetels.

Hoewel we dit jaar de broednesten van de Sperwer niet hebben gevonden, heeft de Sperwer wel degelijk in het Schollebos gebroed, waarschijnlijk zelfs 2 sperwerpaartjes. Vlak bij de ijsvogelbroedoever zijn 3-4 uitgevlogen jongen luid te horen en langs het fietscrossbaantje in ieder geval 1 jong gehoord. 

Sperwers broeden al jaren in Capelle, meestal in Schollebos, maar soms ook in Wegelingparkje of Heemtuin langs ’s Gravenweg. Jagen op kleine vogels, vooral in tuinen. Vrouw-sperwer is een stuk groter dan manlief en kan net een houtduif aan. Op foto een man-sperwer uit SNC-archief.

 

 

 

Meerdere meldingen van het Muntvlindertje (Pyrausta aurata), deze hier in mijn vijver. Een dag-actief nachtvlindertje. “Munt” slaat niet op een geldmunt, maar op Munt als plantengeslacht. Een piepklein vlindertje (zo groot als je pinknagel), maar van ongelofelijke pracht. In mijn vijver nu bloeiende Watermunt, waarop het vlindertje haar eitjes op afzet (Waardplant). Algemeen, maar je moet er wel oog voor hebben.

 

Gewone Smalboktor (Stictoleptura rubra, man). Een keversoort, ook deze week in mijn tuin, grenzend aan Schollebos. Behoort tot familie van Boktorren (Cerambycidae). Deze soort is 1-2 cm groot. De larven leven in dood hout van naaldbomen. In Schollebos slechts heel enkele naaldbomen (stom om die aan te planten, want bodem ongeschikt) en die zijn dan ook bijna dood. 

 

 

 

 

Hoe verzin je het: afgelopen woensdag op de Reigerlaan een Ooievaar op een lantaarnpaal.

Gemeente zou met SNC contact opnemen ivm het voorstel om in het kader van de Toekomstvisie Schollebos een nieuwe stichting “Vrienden van het Schollebos” op te richten. SNC wijst dit ten stelligste af: onder die naam is SNC in den beginne  nota bene begonnen! Moeten we als stichting SNC nu een vertegenwoordiger worden in die nieuwe stichting die gemeente wil oprichten?? Hiermee worden de belangen van SNC ondergraven en ondergeschikt gemaakt. Afwachten dus maar even. U mag gerust uw onvrede hierover uiten naar de gemeente. 

Raadsel “Witte Eekhoorn” opgelost

Na wat googelen is het raadsel van de “Witte Eekhoorn” (zie vorige blog) opgelost. Het is een Boeroendoek (Tamias sibiricus), ook bekend als Siberische Grondeekhoorn. Het betreft hier een gekweekte leukistische kleurvariant: geheel wit, maar geen albino (albino’s hebben rode ogen, hier zwarte ogen).

Afkomstig uit Siberië en Oost-Azië. Tussen 12-17 cm lang (duidelijk kleiner dus dan onze inheemse Eekhoorn en een heel andere soort) en daarboven nog een staart van 8-15 cm. Is verboden om als huisdier te fokken en te verhandelen omdat het een invasieve exoot is. Duidelijk een ontsnapt exemplaar dus en niks zeldzaams als inheemse soort. Ondanks voornoemd verbod op internet nog steeds te koop. Overheid zou deze handel via internet beter moeten volgen.

Anton zag een “Alien” en ander nieuws

Medebestuurslid van SNC, Anton Roeloffzen, kwam een monsterachtig beestje tegen. Verbaasd maakte hij een foto en na lang zoeken kon hij dat beest op naam brengen. Ik daagde hem uit: stuur die foto op en ben benieuwd of ik dat wel direct kon (zonder naar de fototekst te kijken). Was ff puzzelen. Bij goed kijken zie je aan de kop 2 roofkaken, wat wijst op een larve van een waterkever. Gezien de grootte waarschijnlijk de larve van grootste inheemse kever: Pekzwarte Waterkever (5 cm groot). Was bingo. Bij een nachtvlinderexcursie in Schollebos jaren geleden, hadden we de volwassen kever een keer gespot (kever kan heel goed vliegen!).

 

Grote Spinnende Watertor, larve (Hydrophilus piceus). “Hydrophilus” = waterminnend, “Piceus” = pekzwart). De volwassen kever (5 cm groot!) maakt onder water een waterdicht spinsel voor haar eieren (vandaar de Nederlandse naam “Spinnende”). De larve die uiteindelijk zo’n 7 cm (!) groot wordt is een echte rover en eet vooral waterslakken, maar ook salamanders en kikkers. Hun prooi moeten ze wel boven water verorberen, zodat ze dus ook wel eens uit het water worden gespot. De volwassen kever is een pure planteneter.

 

 

Nog een spectaculaire waarneming. Catharina Engel-Verheijen betrapte in Schollebos dit knaagdiertje. Zij dacht een ‘Witte Eekhoorn’, maar gezien de grootte (vergelijk de bladeren van de planten) eerder een muissoort. Maar mij echt onbekend. Een ontsnapte leukistische kweekvariant van een of andere muizensoort?? Lange staart met wollige beharing. Geen idee. Sturen we op naar Zoogdiervereniging. In ieder geval geen inheemse soort lijkt mij. Eekhoorn is geen Capelse soort. Er zijn eiken met eikels als voedingsbron, maar de bereikbaarheid naar Schollebos is te verwaarlozen: rivieren en boomloze weides verhinderen de verspreiding.

 

 

Gemeente heeft na ons verzoek afgelopen woensdag met een hoogwerker het ooievaarsnest laten schonen. Het kadaver en onuitgebroede ei zijn verwijderd. Links onder zie je op de foto nog de snavel van het dode jong. Onze hoop is volgend jaar weer een succesvol broedresultaat. Dank aan gemeente voor de support.

 

 

Afgelopen zondag en woensdag met vrijwilligers aan de slag in Vlindertuin. Zondag het grootste deel van resterende rietvegetatie gemaaid en gedeeltelijk afgevoerd. Woensdag rest van riet gemaaid en maaisel afgevoerd. We zijn er nog lang niet om hier een weelderige bloementuin voor vlinders te krijgen. Zal echt nog paar jaar duren. Riet, Brandnetel en Braam moeten continu worden bestreden. Tot nu toe op ongeveer 20% van de 1000 m2 al goede resultaten. Waargenomen vlinders tijdens werkzaamheden: Groot Koolwitje, Atalanta, Bont Zandoogje. Ook een Sabelsprinkhaan. Met dank aan het harde werken van de vrijwilligers van SNC!

Grote Groene Sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima).

Een grote sprinkhaan (vrouwtje tot 8 cm!) die niet schadelijk is voor gewassen, want zij jagen op insecten. De legbuis (waarmee eitjes worden afgezet) heeft een sabelvorm (is geen angel!). De mannetjes produceren lokgeluiden door met hun voorvleugels over elkaar te wrijven; het geluid is zeer luid en voor ons als mens tot op 100 meter afstand te horen (namiddag en ’s nachts).

 

Goudgele Honingklaver (Melilotus altissimus). 

In Vlindertuin en aansluitend Bosmuizenpad is deze belangrijke honingplant te zien. Een “broertje”, de Witte Honingklaver idem.

 

 

 

 

 

 

 

Grote Kattenstaart (Lythrum salicaria). Een echte oeverplant en paarse pracht. Nu overal te zien langs Capelse vijvers en sloten. Hier in Schollebos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met Anton een Schollebosrondje leverde een nieuwe gallensoort op. In een wilg de gal van de Wilgenbezemmijt (Stenacis tetradiatus). Deze mijt legt haar eitjes in wilgentakjes. De wilg reageert daarop met afweerreactie: het inkapselen van de eitjes door woekerweefsel. En dat was net de bedoeling van die mijt: voedsel!

 

 

 

 

 

 

Ooievaars e.a.

Laatste nieuws over de ooievaars. Het staat nu vrijwel zeker vast dat het ooievaarspaartje nog bij elkaar is. Diverse keren samen op het nest gezien en ook samen foeragerend in de buurt. De verzorgster/eigenares van de pony’s op het terrein had enkele weken ervoor ook al met een drone opnames gemaakt en wist met zekerheid dat er slechts 1 jong was. Die ligt dus nu nog steeds dood in het nest. De brandweer had graag willen meewerken om het nest te schonen, maar hun hoogwerker staat op een wagen van 20 ton en zou vastlopen in de grond (veengebied!). Nu de gemeente gevraagd voor hulp, maar nog geen antwoord. Heeft ook geen echte haast meer.

Dan weer dit: op een plek in Schollebos stonden meerdere Brede Wespenorchissen. Een of andere vandaal heeft de meeste bloemtrossen (nog nauwelijks in bloei!) ervan afgeknipt. Moet echt iemand zijn die deze orchideeën kent. Zinloos en kwalijk. Gebeurde vorig jaar ook al. Wat moet u doen als u zo’n iemand op heterdaad betrapt?: direct Handhaving bellen (010-2848111), sla dit telefoonnummer op in uw iphone en maak foto’s. Ga niet in gesprek, want al te vaak leidt dit tot agressie.

Dan nu eindelijk wat leuke zaken.

Gewone Engelwortel (Angelica sylvestris). Een nieuwe plantensoort voor het Schollebos/Capelle). Een grote soort uit de soortenrijke familie der Schermbloemigen (Apiaceae, vroeger Umbelliferae). Algemeen. Verwarring kan ontstaan met andere vertegenwoordigers van deze familie, zoals o.a. Reuzenberenklauw. Langs Nieuwerkerkse Tocht. Nu gemeente probeert de Reuzenberenklauw aan te pakken door ze af te steken, moet men wel deze laten staan…..

 

 

 

 

Nog een nieuwe soort langs Spartaterrein: Bonte Wikke (Vicia villosa). Langs Spartaterrein. Er zijn meerdere Wikkesoorten en determinatie is niet eenvoudig. In Schollebos tot nu toe Vogelwikke en Voederwikke. Familie Fabaceae (Vlinderbloemigen).

 

 

 

 

 

 

 

Soldaatjes. Veel soorten tellende familie (Weekschildkevers, Cantharidae). Waarschijnlijk hier de meest algemene soort Kleine rode weekschildkever (Rhagonycha fulva). Nu hoogtij en op bloemschermen van gewone berenklauw en andere schermbloemigen te vinden, vaak parend.

 

 

 

 

 

 

Grote Kaardebol (Dipsacus fullonum). Een hier niet algemene soort, behorend tot de Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae). Nu in bloei. Bloei begint in midden van de bol in een krans van kleine bloemetjes. Nadat deze krans is uitgebloeid volgt de bloei van naastgelegen krans boven en onder, enz. Goede nectarplant voor insecten en Puttertjes zijn gek op de zaden in het najaar en winter. Langs Nieuwerkerkse Tocht en Spartaterrein. Naamgeving: “kaarden” is het ontwarren van de schapenwol met een “Kaarde”, een soort metalen kam. De wol kan pas daarna tot een woldraad worden gespannen. Het is me niet helemaal bekend of men vroeger deze plant daarvoor ook gebruikte, of dat het niet meer dan een gelijkenis betreft. Blijft een prachtige plant. De bladeren vormen 2 aan 2 een soort badkuipje, waarin regenwater blijft staan. In biologenkringen zijn daarvoor enkele verklaringen voor gegeven (of ze waar zijn?), het zou mieren en andere schadelijke soorten verhinderen om tot de bloemen te komen.

Nog meer mooie planten in volgende blog. Geef uw ogen ook zelf de kost!

 

 

 

 

 

0oievaars , een schrale troost?

Kreeg vandaag foto van Annemiek van Dillen: donderdagochtend 2 volwassen ooievaars staande op hun nest. Dan kan de dode, aangereden ooievaar langs Rijckevorselweg niet een van het broedpaar zijn! Hoera?

Toch blijft het een drama. ’s Avonds om 19.00 uur met drone (met dank aan Hendrik) nest ge-inspecteerd. Ouderpaar afwezig en in nest een dood jong en onuitgekomen ei. Eigenlijk dubbeldrama: mislukt broedsel en 3e ooievaar dood na aanrijding. Nou maar hopen dat het broedpaar volgend jaar meer succes heeft. Blijft het probleem: hoe het dode jong (en ei) te verwijderen om volgend jaar een nieuw broed niet te belemmeren. Ik ga morgen de brandweer vragen om hulp (ingegeven door een van onze volgers op facebook).

 

 

Dronefoto ooievaarsnest. Dood ooievaarskuiken en onuitgebroed ei. Ik snap nou een beetje de vreemde gedragingen op het nest van een van de ouders die ik zag: een soort van rouwverwerking of “ik weet niet wat ik doen moet”. Het toekennen van menselijke emoties aan dieren was heel lang een taboe in de biologie, maar dieren kennen wel degelijk primaire emoties die ook wij hebben.