Zegt het voort!

blog archief

Blauwalg en Hondenstrandje

Net als vorig jaar is er in Schollebos alweer sprake van Blauwalg (in de “Grote Vijver”). Blauwalgen zijn geen algen, maar soorten bacteriën (Cyanobacteriën) die groeien in stilstaande of zwak stromende, voedselrijke wateren na langere periode van hoge temperaturen. Het is te herkennen door een blauwgroene drijvende smurrie op het wateroppervlak. Nu te zien bij het hondenstrandje in Schollebos (en ook al eerder in Hitland). Bij het afsterven van de bacteriën komen giftige stoffen vrij die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren (ook honden!). Bij inname van of contact met besmet water kunnen zij erg ziek worden. Dus laat uw kinderen en honden nu geen contact maken met dit water! (Regelmatig zwemmen ook kinderen bij hondenstrandje!).

 

Toch nog wat positiefs over Cyanobacteriën: een van de eerste levensvormen op aarde die in staat waren om middels fotosynthese zuurstof te produceren waarvan later andere levensvormen konden profiteren: bakermat van de evolutie! En heden ten dage zijn er ook diverse industriële, medicinale en wetenschappelijke toepassingen die gebruik maken van Cyanobacteriesoorten. Maar tja, die vermaledijde Blauwalg in onze vijvers, daar zitten we niet op te wachten.

Om blauwalg te voorkomen is een scala aan maatregelen nodig. Waterschappen (hier Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard = “HHSK“) zijn hier verantwoordelijk voor: zij dienen te zorgen voor ecologische waterkwaliteit (Europese Kaderrichtlijn Water = EKW). Capelle bevindt zich in een polder. Waterpeil wordt gereguleerd door inlaat van water (uit IJssel en Ringvaart) en uitlaat via gemalen. Het ingelaten water is in Capelle helaas nog steeds te voedselrijk (stikstof en fosfaten); brasem en karper woelen waterbodem om waardoor nóg meer stikstof en fosfaten in het water komt (uitzetten van deze vissen door visverenigingen verbieden? Ressorteert ook onder HHSK qua vergunningen).Onderwaterplanten worden jaarlijks weggemaaid door HHSK (recent nog in wijk Schollevaar) waardoor watervlooien achteruitgaan die juist leven van algen. Kortom, er is nog een wereld te winnen in de waterecologie.

Het hondenstrandje is momenteel ook een discussiepunt tussen gemeente, hondeneigenaren en ruiters (ruiterpad loopt vlakbij). Zelden echte confrontaties, maar toch wil gemeente hondenstrandje verplaatsen naar tegenoverliggende oever waar orchideeën bloeien die vrijwel zeker daardoor het loodje zullen leggen. Waar gáát het om?

 

 Hondenstrandje Schollebos. Problemen? Gewoon rekening met elkaar houden werkt vaak beter in plaats van allerlei dure oplossingen voor zelden voorkomende confrontaties. 

 

One Response to Blauwalg en Hondenstrandje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *