Zegt het voort!

blog archief

Bijpraten

Op 2 maart de eerste bloeiende Bosanemonen in Schollebos.

Bosanemoon (Anemone nemorosa; foto SNC-archief). Lid van de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae), waartoe o.a. ook boterbloemsoorten behoren. Destijds bij aanleg Schollebos aangeplant als ’Stinsenplant’. Stins = “Stenen Huis” (oud-Fries); alleen rijke elite kon in 17e eeuw zich stenen verblijven veroorloven (kloosterordes, kasteelheren, herenboeren) en dure planten importeren voor hun tuinen.

 

Ook de eerst bloeiende Vingerhelmbloem.

Vingerhelmbloem (Corydalis solida; foto SNC-archief). Een vertegenwoordiger van de Papaverfamilie (Papaveraceae). Ook een aangeplante Stinsenplant, die het langzamerhand steeds beter doet in het Schollebos.

 

 

 

 

Met Eric Stockx op 3 maart naar vroegere broedwand van Oeverzwaluwen langs de IJssel geweest om te kijken wat hier mogelijk was om de oeverzwaluwen terug te krijgen. Ze hebben daar paar jaar geleden 1x in kolonieverband gebroed (zo’n 80 nesten!), maar daarna niet meer. Mogelijke oorzaken zijn het dichtgroeien van die steile wand met planten en een ijsvogelpaartje dat ook in die wand broedt (uit literatuur blijkt dat deze soorten elkaar niet verdragen). Wat bleek: de oeverwand was al geschoond van plantengroei en weer recht afgestoken. Erik gaat na wie dat heeft gedaan om nader overleg te voeren. Spelers zijn Rijkswaterstaat en gemeente Zuidplas.

Op 4 maart interview gehad met Radio Capelle over excursie op 7 maart (zie onze website “SNC in de Media”) . Op 6 maart interview met AD over Toekomst Schollebos, gepubliceerd in editie 7 maart.

Radio Capelle interview terugluisteren

Op 7 maart een Vroege Lente-excursieVijftien deelnemers, mooi weer. Toppers waren een baltsvlucht van paartje Torenvalken (wel heel hoog) en de eerste zang van de Tjiftjaf.

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita). Een klein en qua kleur onopvallend zangvogeltje. Broedvogel Capelle. Valt wel op door zijn ’Zang’: een staccato zijn eigen naam roepend: “Tjiftjiftjaf”. Normaliter een trekvogeltje dat overwintert in Afrika en pas eind maart weer terugkomt. Laatste jaren wel steeds meer winterwaarnemingen.

 

 

 

Torenvalk (Falco tinninculus; foto Hans Benard). Slechts 1x een broedpoging in Schollebos (achter Bermweg), maar verstoord door paartjes Kauwen die daar vlakbij broedden. 

 

 

 

 

8 Maart een Grote Zilverreiger vlak bij de Grote Vijver in Schollebos.

Grote Zilverreiger (Egretta alba). Broedvogel Nederland sinds natuurlijke ontwikkeling van Oostvaardersplassen, maar steeds meer toenemend. ’s Winters rondzwervend in polderland en af en toe dus ook hier. Ook in Hitland vaak te zien. Sierlijke, statige reigersoort. 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *