Zegt het voort!

blog archief

Bijbenen

Ik probeer zo veel mogelijk de actualiteit bij te houden over de natuur in en om Capelle. Ik moet daarbij vaak keuzes maken waarover te schrijven, want naast mijn eigen waarnemingen krijg ik ook veel meldingen van andere waarnemers. Soms probeer ik dat thematisch te doen (zie  bijv. vorige blog over Rozen), soms is het een ratjetoe en bijbenen. Dit keer bijbenen dus.

 

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros; foto internet). Eric Stockx meldde een Zwarte Roodstaart langs de IJsseldijk ter hoogte van Capelle West. Die zit er al een paar jaar. Lid van de grote familie Lijsterachtigen (Turdidae). Een insecteneter. Elders in Europa in rotsachtige bergen en heuvelgebieden. In Nederland vooral op rommelige industriegebieden, erven, e.d. Bij deze een nieuwe broedvogel voor Capelle! Overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika, soms ook in Nederland.

 

Plunderaars. Rob van Dorland fotografeerde een familie Grote Bonte Spechten die het bijenhotel op de vlindertuin aan het plunderen waren: een gedekt tafeltje met heerlijke larven van metselbijen. Om de bijen te beschermen moeten we op een of andere manier kippengaas ervoor spannen. Technici onder onder onze lezers zijn welkom voor suggesties.

 

 

Kroonroest (Puccinia coronata). Toepasselijke naam in deze Coronacrisis. Kroonroest is een ‘Roest’, een soort schimmel met een heel ingewikkelde voortplanting. Ook hier weer Eric die deze aantrof in Hitland op het blad van Sporkehout.

 

 

 

 

Gekroonde Ganzenbloem (Glebionis coronaria; foto internet). Nog een toepasselijke Coronanaam. Een tuinplant uit Zuid-Europa afkomstig. Weliswaar een exoot, maar niet invasief en niet schadelijk. Wel erg mooi! Samen met de vele Phanerea (zie vorige blog) bloeiend in zelfde plantsoen langs Capelseweg (ik heb ze echt niet zelf uitgezaaid!).

 

 

 

 

 

Slaapbol (Papaver somniferum; foto SNC). Ook langs de Capelseweg een miniatuur opiumveldje met meerdere exemplaren van deze Slaapbol. Onbekend of deze is uitgezaaid. Prachtige eenjarige plant. Ook Klaprozen horen tot het geslacht Papaver en die staan er ook. De zaden in de zaadbollen (Maanzaad) worden o.a. gebruikt bij broodgarnering en uit het plantensap kan opium worden gemaakt. “Somniferum” = slaapbrengend.

 

 

 

Luzernesierblindwants (Adelphocoris lineolatus; foto Yvonne Commijs). Een wants uit de familie Blindwantsen (Miridae). Wantsen hebben een Onvolledige Gedaantewisseling: uit de eitjes komen miniatuurwantsjes die een aantal vervellingen doormaken totdat ze volwassen zijn. Deze wants leeft van vlinderbloemige planten (Fabaceae) waaronder Luzerne, maar ook andere. Is algemeen. Yvonne maakte deze foto in de vlindertuin Schollebos en dit exemplaar zat niet op vlinderbloemensoort, maar op margriet. In vlindertuin wel Voederwikke  en Klaversoorten ruim aanwezig als vlinderbloemigen.

 

Op Spartaterrein Schollebos een zingende Braamsluiper (Sylvia curruca; foto internet). 2e Waarneming Capelle (eerder in ’s Gravenpark). Algemeen maar je ziet hem bijna nooit omdat die vertoeft in dicht struikgewas (o.a. bramen). Wel duidelijk herkenbare zang. Insecteneter (spitse snavel!). Overwintert in Afrika.

 

 

SNC heeft gemeente geadviseerd om nu de ruige gazons in het Schollebos te maaien en het maaisel af te voeren. De massale bloei van Fluitenkruid en Raapzaad is voorbij en woekeraars als Brandnetel en Kleefkruid nemen het over. Nu maaien en afvoeren geeft zomerbloeiers weer de ruimte, waaronder bijv. ook de Brede Wespenorchis. Niet of te laat maaien geeft deze soorten geen enkele kans. Gemeente krijgt nu voor 4 jaar provinciale subsidie voor een meer ecologisch maaibeheer, dus……

Langzaam aan heeft gemeente ingezet op bestrijding van invasieve plantensoorten. In ieder geval in Schollebos. Japanse Duizendknoop werd verwijderd (met afvoer) en Reuzenberenklauw werd her en der afgestoken. Over de bestrijding van Japanse Duizendknoop in de woonwijken heb ik tot nu toe niets meer vernomen, terwijl dit voor huiseigenaren erg belangrijk is. Er waren geruchten dat gemeente een proef wilde doen met electrocutering, maar zoals gezegd heb ik nog geen vervolg gezien. SNC is voornemens om met vrijwilligers de Reuzenbalsemien in het Schollebos voor haar rekening te nemen (verwijderen vóór de zaadvorming).

Het revitaliseren van de Vlindertuin in het Schollebos heeft vertraging opgelopen vanwege de Coronacrisis: wij konden niet met meer dan 2 vrijwilligers tegelijk aan het werk. Nu kan dit weer met in achtneming van die 1,5 meter, dus we plannen weer een datum. Wel leuk dat in een deel de mede ingezaaide Grote Ratelaar goed is aangeslagen: parasiteert op grassen (en dus ook op Riet!) en is een goede honingplant. Op dat deel dus ook geen gras en riet meer.

Grote Ratelaar (Rhinanthus angustifolius; foto Wikipedia). Een vertegenwoordiger van de Bremraapfamilie (Orobanchaceae), allemaal parasitaire soorten. Een aantal jaren geleden had gemeente die uitgezaaid langs een deel van de Rijckevorselweg om rietgroei tegen te gaan. Echter geen succes: alles bij maaien verdwenen. Beheer en uitvoering moeten beter op elkaar worden afgestemd, zonde van dit goede experiment dat ook geen vervolg heeft gekregen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Responses to Bijbenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *