Zegt het voort!

blog archief

Appelvink en meer

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes; foto Vogeldagboek.nl). Frank Oling ontdekte deze vinkensoort langs de Nieuwerkerkse Tocht (oost Schollebos). Slechts een enkele keer eerder in Capelle waargenomen en JA ,ook in de winter in mijn achtertuin!! Het is een van de grootste vinkensoorten (Fringillidae). Een Nederlandse broed- en standvogel, maar tot op heden niet in onze omgeving, terwijl het Schollebos er wel geschikt voor is (voorkeur voor loofbossen, gebieden met verspreide bomen, grote tuinen en boomgaarden). Opvallend is de grote blauwe kegelvormige snavel (zaadeter!) waarmee ze zelfs kersenpitten mee kraken! Probeer dat zelf maar liever niet om een spoedbezoek aan uw tandarts te voorkomen…..

 

Boomkruiper (Certhia brachydactyla; foto Rob van Dorland). Veel vogels zijn al druk bezig om hun broedterritorium af te bakenen met gezang, zo ook de Boomkruiper. Rob maakte deze foto deze week in het Schollebos. Een stand- en broedvogel in Capelle. Maakt het liefst een nest achter loslatende boomschors, maar ook onder dakpannen. In de winter kruipen ze soms met tot wel 10 exemplaren bij elkaar om te overnachten, elkaar zo beschermend tegen de kou. Met zijn gekromd, fijn snaveltje peutert hij zijn voedsel uit de groeven van boomschors (mini-insecten, spinnetjes en hun eitjes). Is vooral te zien op stammen van wilgen, populieren en eiken. Hij kan alleen maar omhoog klimmen langs de stammen. Hij begint zijn voedseltocht dan ook onderaan de boom; eenmaal boven, vliegt hij weer naar onderaan de volgende boom. De zang is een vrolijk kort deuntje.

Al enkele weken regelmatig een Grote Zilverreiger in Schollebos en omgeving.

 

Nog steeds Cetti’s Zanger aanwezig langs Nieuwerkerkse Tocht in oost Schollebos (foto van Rob van Dorland). Voor de geïnteresseerden hierbij ook nog een Filmpje geplaatst door Vroege Vogels op YouTube.

 

 

 

Ook nog steeds groepen Koperwieken.

SNC heeft in Schollebos bomen gemerkt (“Blessen”) die vanwege omgevingsgevaar gekapt moeten worden (oranje tekens) of waarvan gevaarlijke takken of zijstammen moeten worden gesnoeid (witte merkstrepen). De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Een foto-moment met wethouder Marc Wilson afgelopen dag bijgewoond in druilregen waarbij SNC een korte uitleg heeft gegeven. Wethouder was in informeel gesprek zeer te spreken over het huidige overleg met SNC. Een mogelijke samenwerking werd door de wethouder geopperd m.b.t de bosplantsoenen achter de Rondelen. Uiteraard heeft SNC haar medewerking aangeboden. Oorspronkelijk ingericht als een heemtuin, maar ook sterk verwaarloosd en alleen maar een hondenuitlaatplek. Het overleg tussen SNC en gemeente is sterk verbeterd en de aanstelling van Matheo Mourik als Stadsecoloog is een extra stimulans daartoe. 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *