Zegt het voort!

blog archief

Altijd wat te beleven

Vogelnieuws in Capelle: geen echt bijzondere waarnemingen voor de echte vogelaars. De Roek blijkt achteraf geen unicum voor Capelle: uit betrouwbare bron vernam ik dat die al eerder meerdere broednesten had in de populieren langs de “Chinese Muur” (Schermer-,Purmer-, Wormerhoekflats), maar die populieren zijn vorig jaar gekapt. Kennelijk is een enkele Roek nu uitgeweken naar Algeraweg. Woningbouwvereniging dreigt momenteel broedende Gierzwaluwen te verstoren: is VERBODEN, maar wie te hulp roepen voor wetshandhaving? Handhaving, Politie, Dierenpolitie? In dit soort gevallen worden verantwoordelijkheden graag doorgeschoven. Is een acuut probleem en wordt aan gewerkt. Wel symptomen dat er niet serieus wordt gelet op de Flora en Faunawet (nu geïntegreerd in de nieuwe Natuurwet).

Vlindertuin: na 1 jaar intensief onderhoud door vrijwilligers van SNC al redelijke vooruitgang te zien. SNC heeft een meerjarenplan opgesteld om uiteindelijk te komen tot een echte vlindertuin. Grootste probleem is het Riet dat in aanvang bijna alles had overwoekerd. Dit riet wordt deels bestreden door selectief maaien en snoeien, maar ook door het uitzaaien van Grote Ratelaar, een halfparasiet van grassen (dus ook Riet!) en een goede honingplant voor insecten en nu volop in bloei.

Grote Ratelaar (Rhinanthus angustifolius). Een soort van de Bremraapfamilie (Orobanchaceae). Langs de zuidberm van oostelijk Rijckevorselweg enkele jaren geleden uitgezaaid door gemeente om gras- en rietgroei tegen te gaan.

Ook nu volop in bloei in Vlindertuin: Margriet, Voederwikke, Duizendblad, Rode Klaver, Witte Klaver, Kleine Klaver, Rolklaver, Zilverschoon. Op de steenheuveltjes Klaproos, Zwarte Mosterd, Agrimonie, Slangenkruid e.a. Helaas nog veel riet. Binnenkort weer met vrijwilligers weer wegsnoeien. Als u mee wilt werken: meldt u aan bij SNC-secretaris@natuurvriendencapelle.nl

Aanslag op Schollebos: op de hoek Bermweg-Oost/Capelseweg is nieuwbouw gepland (grondgebonden woningen en een appartementengebouw). Het huidige terrein bestaat uit een onbewoonbaar en verlaten 2-onder-1-kap woning, diverse bedrijvengebouwen en een flink parkeerterrein, vrijwel alles verhard. Op zich heeft SNC daar geen probleem mee: de ene verharding wordt vervangen door een andere verharding met waarschijnlijk zelfs minder verharding (ruimte voor tuinen!). In de laatste vergadering tussen Gemeente en stakeholders “Vrienden van het Schollebos” liet beleidsambtenaar weten dat er 40 m2 aan wateropvangcompensatie diende te worden gedaan. SNC had al heel snel daar een oplossing voor. Maar kort daarna werd dit 145 m2 en nu 150 m2!! Een soort omgekeerde salamitactiek. Wat is hier aan de hand?? Zo’n compensatie van 150 m2 gaat ten koste van een bosplantsoen van het Schollebos: moet gekapt worden. In strijd met Bestemmingsplan Schollebos en met de Boswet (nu geïntegreerd in nieuwe Natuurwet). Hoogheemraadschap Schieland eist voor elke m2 EXTRA verharding 5% compensatie aan wateropvang. Dat zou betekenen dat er 3000 m2 extra verhardingen zouden komen in dit nieuwbouwproject: is godsonmogelijk! SNC heeft dan ook het sterke vermoeden dat gemeente (afdeling Stadsontwikkeling) een akkoordje probeert te sluiten met de projectontwikkelaar. Wordt vervolgd. SNC stapt zonodig naar de rechter!

Nog wat leuke waarnemingen:

Distelvlinder (Vanessa cardui). Gespot door Jan van Wensveen. Zou niets bijzonders hoeven te zijn, maar het gaat erg slecht met deze soort (net als met meerdere vlindersoorten). Ik heb ze tot nu toe dit jaar nog niet gezien. Is een trekvlinder: vertrekt in najaar naar Noord-Afrika en hun nakomelingen komen in volgend voorjaar weer hierheen.

 

 

 

De Bever is zwemmend in de IJssel langs de gemeentewerf gefilmd door onze stadsecoloog. Dus nu officieel een Capelse zoogdiersoort.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.