Zegt het voort!

blog archief

Activiteiten en veel waarnemingen

Er zijn diverse actuele zaken die de aandacht hebben van SNC.

Allereerst natuurlijk de plannen voor revitalisering van het Schollebos. We verwachten deze week het 2e concept hierover van de gemeente. Voorzichtig neemt SNC aan dat vele van door SNC ingediende adviezen zijn overgenomen. We zullen zien….

SNC kreeg een klacht over het te vroeg maaien van de weilanden in Hitland. Hierdoor worden nesten en net uitgekomen jongen van weidevogels ook kapotgemaaid. En het gaat al zo slecht met onze Nederlandse weidevogels als Grutto, Tureluur en Kievit. SNC heeft daarom weer contact opgenomen met het bestuur van Hitland om te proberen hier een eind aan te maken. Hitland is een recreatie/natuurgebied waar vertegenwoordigers van gemeentes Capelle en Zuidplas het bestuur vormen. Wordt vervolgd.

SNC ontving ook weer een vraag over Japanse Duizendknoop in de wijk Middelwatering. SNC heeft de gemeente diverse keren erop gewezen dat dit echt een probleem gaat worden. De invasieve exoot is ook o.a. aanwezig in de wijk Schollevaar en Schollebos. Zonder systematische bestrijding wordt deze plant niet alleen een gevaar voor onze inheemse flora, maar ook voor huizenbezitters: de wortels gaan zelfs door funderingen heen! Gemeente: wordt wakker!!

SNC wilde afgelopen zondag met 6 vrijwilligers het opkomende riet  op de Vlindertuin in Schollebos weer maaien en verwijderen, maar de Corona-LockDown liet dat niet toe. Uitstellen dus tot betere tijden. Door het extreem droge weer kiemt er tot nu toe bijna niets van het ingezaaide bloemenmengsel. Alles snakt naar regen. De geplante knotwilgstekken zijn wel goed aangeslagen maar die zijn dan ook diep geplant tot in het grondwater.

Er zijn veel waarnemingen, mede omdat ik nu deelgenoot ben van een app-groep voor Capelle en Hitland:

Narrentasje of Hongerpruim (Taphrina pruni; foto Eric Stockx). Eric en ik ontdekten deze vreemde vormsels in een Sleedoornstruik langs het Spartaterrein (Schollebos). Het zijn de door de schimmel Taphrina pruni aangetaste en overgebleven bessen van de Sleedoorn. De normale bessen zijn mooi rond en blauw van kleur. Narrentasje is zeldzaam!

 

Sleedoornbessen (foto SNC-archief) zure pruimpjes, meer pit dan vruchtvlees. Niet echt geliefd bij vogels, maar “honger maakt rauwe bonen zoet”. Toch blijven er een aantal bessen over die vervolgens door deze schimmel kunnen worden besmet.

 

 

 

Een nieuwe Oeverzwaluwkolonie in grote zandberg.

Oeverzwaluw (Riparia riparia; foto’s Rob van Dorland). De exacte locatie houden we stil ivm mogelijke verstoring. De zandberg is keurig afgezet ter bescherming (Natuurwet). Tientallen zwaluwpaartjes druk in de weer. Is de kleinste zwaluwsoort en typische koloniebroeder van steile zandwanden, meestal langs water. Overwintert in Afrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Hitland-Zuid ook waarnemingen van Sprinkhaanzanger en Ransuil. De Koekoek is ook weer gehoord in Schollebos en Hitland. 

Het lijkt alsof er een nieuwe ziekte onder Pimpelmezen heerst. Waarschijlijk veroorzaakt door een bacterie en een fatale longontsteking als gevolg. Rob had een pimpelmezennest in zijn tuin, maar is verlaten met achterlating van het legsel. Meldingen van zieke of dode pimpelmezen gaarne melden bij dwhc@uu.nl.

Tot slot een paar mooie foto’s van Rob van Dorland (Schollebos/Capelle):

Groot Koolwitje (Pieris brassicae). Intieme opname van parend paartje. Onderscheid met andere hier voorkomende Witjessoorten: de zwarte tekening voorvleugel loopt door als hoek (bij Klein koolwitje niet, en bij Klein geaderd Witje geen zwart).

 

 

 

Oranjetipje (Anthocharis cardamines). Het zijn 2 mannetjes (bij vrouwtjes geen oranje vleugeltip). Vlinders hebben een beperkt vermogen om elkaar op zicht te herkennen. Als zij elkaar tegenkomen moeten ze dan ook eerst op korte afstand aftasten of het een mogelijke datingspartner is: ze vliegen dan op korte afstand even om elkaar heen. In dit geval dus geen match (alhoewel ook in de dierenwereld de lhbti ruim vertegenwoordigd is! Gaat er echt een wereld open!).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *