Zegt het voort!

blog archief

Search Results for: Schollebos

Lentespeurtocht in het Schollebos

Nieuws van “Vrienden van het Schollebos”

Ben je op zoek naar een leuke gratis activiteit met jouw (klein)kinderen? Dan is er iets leuks. Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er vanaf zaterdag 23 april en de gehele maand mei een lentespeurtocht ontwikkeld. Misschien iets voor tijdens de mei vakantie?
De speurtocht brengt je langs vele mooie plekjes in het Schollebos.

Klik hier voor de details

Klik hier voor het Boekje lentespeurtocht (verkleind)

Laatste Nieuw(tje)s Schollebos

Watercompensatie: in hoek Capelseweg-Bermweg-oost worden oude bedrijfsgebouwen vervangen door nieuwbouwwoningen. Daarvoor moet een sloot gedempt worden en Hoogheemraadschap eist daarom watercompensatie. Er waren daarvoor 3 mogelijke locaties in de directe omgeving. Daarvan is het door SNC voorgestelde alternatief in meerderheid overgenomen binnen de “Vrienden van het Schollebos” en zal door de gemeente worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap. Dit voorstel gaat niet ten koste van bomenkap, de andere 2 voorstellen wel! Wordt vervolgd.

Ook is er een basisovereenstemming over de aanpak van de Bosbestanden in Schollebos. Er zullen best veel bomen gekapt worden (voornamelijk essen die ziek of al dood zijn door Essentaksterfte). Niet alle gekapte bomen zullen worden vervangen door nieuwplant. Langs de bosranden worden gekapte bomen eerder vervangen door vruchtdragende struiken. Dieper in bospercelen is primaire leidraad om, waar mogelijk, een natuurlijke “successie” na te streven afhankelijk van de bodemsamenstelling en reeds aanwezige zaailingen van bomen die rijkelijk aanwezig zijn. In natte, moerassige gebieden zullen Zwarte Elzen en Wilgen worden aangeplant (die kunnen daar tegen) en het streven is om het moerasaspect zoveel mogelijk te behouden. Uiteindelijke doel is het in stand houden van verschillende, kleinschalige biotopen die de biodiversiteit moeten bestendigen of zelfs vergroten. SNC steunt deze aanpak en houdt de vinger aan de pols!

Verder wordt een plan uitgewerkt om routes voor minder validen uit te stippelen met meer toegankelijke zitbankjes. De aanpak van de voetpaden zelf is daarbij natuurlijk ook belangrijk en volgt later in het overleg. SNC staat voor toegankelijkheid Schollebos voor iedereen, dus ook voor minder validen: ook zij moeten kunnen genieten van de rust en natuur! Het voorstel om op enkele locaties bankjes in groepsverband te plaatsen, om zo sociaal contact te bevorderen, steunen wij van harte.

Atalanta (Vanessa atalanta; archieffoto SNC). Herfst! Deze week nog volop Atalanta’s en Dagpauwogen in mijn achtertuin op de bloeiende klimop. Ook honderden bijen, zweefvliegen en andere insecten die op de nectar afkomen.  Klimop is een van de laatste bloeiers en heel belangrijk dus voor insecten. Na de bloei zijn de bessen tot in het voorjaar weer een welkome voedselbron voor vele vogels. Atalanta is een trekvlinder de meeste zouden nu op weg  moeten zijn naar Zuid-Spanje, maar steeds meer Atalanta’s blijven hier. 

 

 

 

 

Een prachtige dubbele regenboog boven Schollebos. Een regenboog ontstaat doordat wit zonlicht door regendruppels (prisma-achtige vorm) wordt gesplitst in elementaire kleuren. De regenboog is dus alleen maar te zien met de zon in de rug! De grootste regenbogen zijn te zien bij de laagste zonnestand: het zonlicht schijnt als het ware omhoog. Als de regenboog door een weer daarachter gelegen regenbui opnieuw wordt gesplitst ontstaat een 2e regenboog waarin de kleuren net andersom zijn gerangschikt.

 

 

 

 

Geel Hoorntje (Calocera cornea). Nu na de vrij lange droogte er weer flink wat water uit de lucht is gevallen, beginnen de zwammen en paddenstoelen weer op te komen zoals dit zwammetje behorend tot de familie van Trilzwammen. Slechts enkele mm groot op oud dood hout van loofbomen. Algemeen, maar in Schollebos slechts incidenteel waargenomen. Hier op dode boomstammen langs “Peuterspeelplaats”.

 

 

 

 

 

Gewone Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus). Zeer algemeen op dode boomstronken, meestal in grote groepen en nu veel te zien. Kortlevend zwammetje, vaak na ruim 1 week alweer vrijwel verdwenen. Hier op foto 3 groeistadia te zien. De inktzwamsoorten verspreiden hun sporen door inkt-achtige druppels. 

 

 

 

 

 

 

Smient (Anas penelope; archieffoto). Een echte wintergast uit Skandinavië en Rusland. Elk jaar wel enkele in Capelle te zien (Schollebos, langs Rijckevorselweg-Oost). Nu al enige tijd langs Volkstuincomplex “Tot Nut en Genoegen”. De mannetjes zijn nog niet goed uitgeruid en dus nog niet mooi op kleur zoals op deze foto. Hun fluitende roep is zeer herkenbaar en hij wordt daarom ook wel “Fluiteend”genoemd.

 

 

Ook de Cetti’s Zanger werd afgelopen week gespot langs de Nieuwerkerkse Tocht. Een Zuid-Europese soort die inmiddels heel Nederland heeft bevolkt (Klimaat!). Een mogelijke broedvogel voor Capelle.

 

 

 

 

 

Afgelopen donderdag een spektakel hoog boven “Babybos”: 2 jagende Boomvalken (op hoog vliegende insecten) en gejend door een Zwarte Kraai. Een van de valken werd het echt zat en viel de kraai aan in een spiraalvormige duikvlucht (Kraai is stuk groter!). De kraai gaf zich over en verdween. Boomvalk is zomergast en broedt waarschijnlijk in Hitland. Nu op weg naar overwinteringsgebieden in Afrika. In vlucht is de boomvalk herkenbaar als het silhouet van een reuze gierzwaluw: ankervormig met spitse vleugels.

Ook deze donderdag op de Vlindertuin:

Bloedrode Heidelibel (Sympetrum sanguineum, mannelijk exemplaar). Algemeen, maar spaarzame waarnemingen in Schollebos. Biotoop is stilstaand of zwak stromend, voedselrijk water en daar is Schollebos rijk aan!

 

 

 

Hondenbezitters en Schollebos

SNC zit als “stakeholder” in een overlegstructuur met gemeente (“Vrienden van het Schollebos”; is niet een initiatief van SNC, maar van gemeente). In dit “vriendenclubje” onder regie van gemeente zitten o.a. SNC, Volkstuinvereniging Tot nut en Genoegen, Pannenkoekenhuis, Capelse Manege, Sportief Capelle b.v., Natuur en milieueducatiecentrum Hooiberg, Bomenstichting en paar WOP’s. Kortom een breed veld. Wat echter ontbreekt is de STEM VAN HONDENEIGENAREN! En voor hen dreigen indringende beperkingen (aanlijngebod voor grote delen van Schollebos en een verplaatsing van Hondenstrandje naar een onhygienische plaats zonder waterdoorstroming). Gemeente heeft dan ook in alle vrijheid al een eerste concept “Hondenbeleidsplan” gemaakt zonder inspraak van hondeneigenaren. Wel inspraak van paardeneigenaren (terwijl de voet en fietspaden vol liggen van paardenpoep en het aantal hondeneigenaren dat van paardeneigenaren ver overschrijdt)? Lekker makkelijk. Hondeneigenaren betalen een fors bedrag aan hondenbelasting, paardeneigenaren worden in de watten gelegd met brede ruiterpaden die door gemeente worden onderhouden. 

Bij deze dan ook mijn OPROEP: wie is als hondeneigenaar bereid het voortouw te nemen om als vertegenwoordiger van hondeneigenaren deel te nemen in “Vrienden van het Schollebos”?? Compromissen moeten mogelijk zijn (niet overal zijn honden welkom). Kom op voor uw belangen. U weet mij te vinden en als dierenarts in ruste bereid om als adviseur bij te staan.

Waarnemingen en Werkzaamheden Schollebos

Drukke tijden.

Overleg met gemeente over revitalisatie van het Schollebos en over  het kappen van gevaarlijke bomen langs paden. Het grote revitalisatieproject wordt uitgesteld tot volgende winter: ook gemeente vindt  dat het nu hiervoor te laat is gezien het vroeg intredende voorjaar. De bomen die langs de paden omgevingsgevaarlijk zijn worden nu nog wel gekapt. SNC heeft met gemeente en uitvoerder (fa.Reijm) uitgebreide inspectie gedaan. Na ruggenspraak met gemeente heeft SNC ook zelf bomen gemerkt waarvan zij van mening is dat ze echt gevaar opleveren, maar ook welke gespaard moeten blijven.  Ook zijn duidelijke afspraken gemaakt over o.a. de bescherming van de voorjaarsflora langs de bermen. Het kappen begint deze maandag in het oostelijk deel van het Schollebos (vanaf de Schollevaartseweg).

A.s. dinsdag een digitale vergadering met gemeente en andere “Schollebos-stakeholders” over de door gemeente gewenste oprichting van een “Stichting Vrienden van het Schollebos”. SNC is daar pertinent op tegen en zal dit ook duidelijk te kennen geven. Gemeente wil hiermee een soort feedback-overlegorgaan creēren om de wensen van belangengroepen aan te horen. Nou, SNC heeft in haar statuten 3 peilers: 1) Natuurbescherming en -ontwikkeling, 2) Natuureducatie en 3) Natuurvriendelijke Recreatie. Wat wil je nog meer? Wat gemeente nu voorstelt is dat een SNC-bestuurslid nu ook als bestuurslid in deze stichting moet gaan zitten: wat een onzin en bureaucratie in het kwadraat! NB: SNC is in het verleden onder die naam begonnen!! Laten we het omdraaien: SNC zou een extra bestuurslid verwelkomen die oog heeft voor door gemeente gewenste feedback zonder deze Kafkaeske ideeën. SNC is qua overleg constructief, maar niet manipuleerbaar. Het pseudo-idee dat deze nieuw op te richten stichting extra overheidssubsidies zou kunnen krijgen voor weet-ik-wat is niet valide: dat kan via SNC toch ook? Sterker nog: SNC staat niet alleen voor de natuur in Schollebos, maar voor heel Capelle! Kwestie van vertrouwen en wens tot samenwerking.

Aanleg nieuwe “Fruitpluk-plek“. In oostelijk deel van het Schollebos werden de eerste 14 van de 15 laagstamfruitbomen (5 appels, 5 peren en 5 stoofperen) geplant. De 15e mag wethouder Marc Wilson a.s. woensdag symbolisch planten. Onder de bezielende leiding van de recent ge-installeerde “stadsecoloog” (waarvoor SNC al jaren heeft gepleit) komen er nog een aantal hoogstamfruitbomen bij en struiken met eetbare bessen langs de rand van de nabijgelegen bosplantsoenen. Voor de gazons waarin deze bomen en struiken worden geplant wordt tevens een ecologisch maairegime vastgesteld (tijdstip van maaien en afvoer van maaisel). Als alles naar wens verloopt, wordt dit gebiedje een klein oerhollands landschapselement: fruitbomen, fruitstruiken en kruidenrijke gazons met als blikvangers Fluitenkruid en Raapzaad.  Het geheel draagt bij aan de biodiversiteit in Capelle. Prima initiatief!

 

Recente waarnemingen:

Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis). Dit is echt de meest fraaie verzameling ooit in het Schollebos. Eigenlijk een herfstpaddenstoel, maar tja met zo’n zachte winters… Voor liefhebbers: zoek in NW-Schollebos.

 

 

 

 

 

Het ooievaarspaartje langs de ’s Gravenweg werd na tijdje afwezigheid weer gezien op hun nest waar ze al 3x gebroed hebben. Volgend broedsel staat vrijwel zeker vast! (foto Rob van Dorland).

 

 

 

 

 

 

De Cetti’s Zanger (zie vorige recente blogs) werd weer zingend waargenomen in Schollebos langs de Nieuwerkerkse Tocht (oostelijk Schollebos). Nou nog een vrouwlief voor een nieuwe broedvogel in Capelle..

 

 

Klimaat en Natuurbeheer Schollebos/Capelle

 Yvonne Commijs maakte vorige week deze foto’s van een paartje Zwartkop (Sylvia atricapilla) vanuit haar woonkamer. De Zwartkop is een trekvogel: broedt hier in voorjaar/zomer, maar vertrekt in najaar naar het Zuid-Europa of Afrika om te overwinteren. De laatste jaren steeds meer winterwaarnemingen, ook in Capelle. Klimaat? Mannetje heeft een zwarte  kruin,vrouwtje een bruine.  Heel bijzonder dat het hier om een paartje ging!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dezelfde week spotte Rob Van Dorland in Schollebos een Tjiftjaf (Phylloscopus collybita; niet deze foto), ook normaliter een trekvogel, maar ook steeds meer winterwaarnemingen. Even dacht hij aan de zeldzame ondersoort uit Noord- en Oost Europa, maar hij hield het toch maar op de “gewone” Tjiftjaf. De naam ’Tjiftjaf’ is een zogenaamde Onomatopee: vernoemd naar het geluid van zijn zang (tjiftjiftjaf-tjiftjiftjaf), vergelijk met Koekoek, Kievit, Grutto, e.a. 

 

 

 

In Schollebos nog veel paddenstoelen te zien, meestal in bundels/groepen op boomstobben en aan de voet van loofbomen. Rob van Dorland fotografeerde deze wat oude verzameling van Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis). Geen winterpaddenstoel, maar ook hier weer de vraag “Klimaat?”.

 

 

 

Dit weekeind ook – heel vroeg voor het jaar – de eerste roffels van de Grote Bonte Specht te horen in Schollebos. Het mannetje bakent daarmee zijn territorium af en probeert daarmee tevens een vrouwtje te lokken. De zang van Zanglijster, Kool- en Pimpelmees en zelfs die van de Boomkruiper is al paar weken te horen om dezelfde redenen.

 

Winterakoniet (foto SNC-archief), een stinseplant, bloeit al langs Nieuwerkerkse Tocht, net als enkele Sneeuwklokjes langs de Capelseweg (ook een stinseplant). In Schollebos zelfs al een Speenkruid in de knop!  De bladeren van Daslook, Wilde Hyacinth en andere stinseplanten schieten als paddenstoelen uit de grond.

 

 

 

Waarom deze bloemlezing? Wel: het grote renovatieplan Schollebos van de gemeente loopt aanzienlijke vertraging op, mede door de Coronacrisis. Eigenlijk had men in december al moeten beginnen, maar tot nu toe nog geen enkele activiteit te bespeuren. Boswerkzaamheden moeten in wintertijd plaatsvinden: bomen en planten zijn dan in rustfase en men verstoort dan geen broedende vogels. Het ziet er naar uit dat gemeente zelfs niet voor half februari kan beginnen. Met de huidige klimaatontwikkelingen (die veel sneller gaan dan men aanvankelijk gedacht had) is ons advies aan gemeente: dit jaar geen grootschalige ingrepen meer; een jaartje uitstel maakt niets uit. Spaar de fauna en flora! Beter goed beslagen ten ijs in winter 2021-2022. In onderling overleg Gemeente-SNC zullen we dit bepleiten.

 

Voortgang Schollebosproject en voorzichtig optimisme

Afgelopen dinsdag ruim 4 uur door Schollebos gebanjerd met ons SNC-bestuur, vertegenwoordigster Bomenstichting, gemeenteambtenaar (Groen) en 2 ecologen van ingehuurd bureau Kragten.

Een beetje herhaling, want vorige ecoloog van bureau Kragten, waarmee wij dit eerder hadden gedaan is daar weg. Doel was om inzichten te krijgen in de uitvoering van de door gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Schollebos. Daartoe zijn 2 grote bospercelen als proefobject aangewezen, die wij dus die dag gezamenlijk hebben geïnspecteerd en bediscussieerd. Uit de bevindingen en conclusies zal een basis worden ontwikkeld voor de aanpak van alle andere bosgedeeltes met aanpassingen afhankelijk van bodemsamenstelling en grondwaterstand. Er zullen veel bomen worden gekapt (ziek, dood, weinig overlevingskansen en wegens omgevingsgevaar). Maar geen grootschalige kaalkap en herplant met andere boomsoorten en struiken die beter bestand zijn tegen de hoge grondwaterstand en klimaatopwarming. Creëren van meer biodiversiteit, behoud van bestaande natuur- en esthetische/recreatieve waardes zijn daarbij leidraad. Bomen kappen doet altijd zeer, maar om het Schollebos ook voor de toekomst als een mooi natuurlijk parkbos te behouden zijn drastische maatregelen wel noodzakelijk. Het bomenbestand in de bosdelen is echt belabberd: zonder ingrepen zal het juist alleen maar minder worden. SNC heeft benadrukt dat de toekomstige werkzaamheden niet ten koste mag gaan van de flora langs bospaden (o.a. Daslook). SNC werkt intensief samen met gemeente om dit tot een succes te maken. 

Binnen 2 weken gaat SNC met vrijwilligers in de Vlindertuin zo’n 100 vaste planten en bloembollen planten. In komend voorjaar komt nog eens zo’n aantal erbij. Samenstelling van soorten door SNC, gemeente heeft besteld en betaald.

In Schollebos zijn de “ruige grasgazons” nu voor de 2e keer gemaaid. Het maaisel werd afgevoerd (dit om uiteindelijk de grond te verschralen, waardoor de biodiversiteit zal toenemen). De afspraken tussen SNC en gemeente zijn globaal gevolgd (waar wel en waar niet maaien, e.d.).

Ook het maairegime van rietkragen lijkt te verbeteren na klachten hierover van SNC. Eerder vastgesteld en met SNC afgesproken was in een cyclus van 3 jaar elk jaar 1/3e deel te maaien. In de praktijk klopte dit niet (eerder een 2 jaarlijkse cyclus van de helft en dan ook nog rücksichtslos in een keer grote rietbestanden). Riet moet regelmatig worden teruggezet om verlanding te voorkomen en de kwaliteit van het riet te behouden. Echter oud riet is belangrijk voor rietbroeders als Kleine Karekiet. Kortom: ecologisch maatwerk noodzakelijk. Probleem is dat het rietbeheer in water behoort tot Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Landriet (riet op de droge oever) is weer pakkie an voor gemeente. Om dubbel werk te voorkomen worden tussen deze 2 partijen vaak afspraken gemaakt om 1 partij deze werkzaamheden te laten uitvoeren (uiteraard met verdeling van de kosten). HHSK is qua bestuurlijke hiërarchie de meerdere van gemeentes. SNC dringt daarom aan om de samenwerking tussen gemeente en HHSK te stimuleren om ecologisch beheer te versterken. 

Rode Kelkzwam (Sarcoscypha coccinea). Vorige week al te bewonderen voor oplettende ogen. Normaliter pas vanaf half januari op enkele plaatsen in Schollebos te zien. Zeldzaam. Deze waren nog jonge exemplaren (1-1,5 cm) op oude, verteerde takkenril.

 

 

 

 

Echte Honingzwam (Armillaria mellea). Kwam vorige week deze beeldschone compositie tegen langs Nieuwerkerkse Tocht. Een parasitaire paddenstoel: bomen die worden aangetast gaan uiteindelijk dood! Hier op een boomstobbe, dus die boom was al dood en omgezaagd (kip of ei??). Is algemeen.

 

 

 

Blauw-alg in Schollebos

Afgelopen weekeind vissterfte in de “IJsvogelvijver” in Schollebos. Het water stonk (rioollucht). In de “Grote Vijver” aan de noord-oever groenig drijvende drab. Alles wees op Blauw-alg. 

 

Blauw-algen zijn geen algen, maar bacterieën (Cyanobacterieën, de oudst levende organismes op aarde!). In warme periodes (nou die hadden we!) vermeerderen deze zich spectaculair in stilstaande of langzaam stromende, voedselrijke (fosfaten!) wateren. Afgestorven bacterieën verspreiden giftige stoffen en een rioollucht. De giftige stoffen veroorzaken bij contact oog- en huidirritaties, maar bij inname van besmet water ook buikkrampen, braken en diarree. Niet alleen bij mensen maar ook bij honden! Ook vissen kunnen door blauwalgen het loodje leggen en dode vissen zijn weer een risico op Botulisme. Botulisme wordt ook door een bacterie veroorzaakt (Clostridium botulinum) en die bloeit op in zuurstofarm water met hoge temperatuur. Vooral dodelijk voor watervogels (verlammingen), maar er is een type – weliswaar zeldzaam – die ook voor mensen gevaarlijk is. En last but not least: in warme stilstaande of langzaam stromende wateren wordt ook het risico op Ziekte van Weil (Leptospirose) groter: ook een bacterie die verspreid wordt door de Bruine Rat via zijn urine en gevaarlijk voor mens en hond.

In de hittegolfperiode zag ik bij het hondenstrandje in Schollebos niet alleen honden in het water, maar ook kinderen. Maandag dus aan de bel getrokken bij gemeente. Diezelfde middag gelijk waarschuwingsbord bij hondenstrandje geplaatst. Maar op meerdere plaatsen laten mensen hun hond het water in en ook vissers kunnen in contact komen met blauwalg. Een algemene waarschuwing lijkt mij op zijn plaats.

Bestrijding van Blauwalgen is een lastige zaak: er zijn meerdere soorten en het watersysteem is ook belangrijk. Dat is aan het Hoogheemraadschap. Ik denk dat een versterkte doorstroming van het watersysteem zal helpen, ook al is al het ingelaten water rijk aan fosfaat. Vooralsnog: laat uw kinderen en huisdieren NIET in het water van vijvers of singels!

 

 

Toekomst Schollebos

Het Schollebos. De grootste natuurparel van onze gemeente. Een kleine 100 hectare groot (200 voetbalvelden!). Aangelegd begin jaren 80 van vorige eeuw door de toenmalige Heidemaatschappij volgens het Engelse Parkconcept: bospercelen, gazons en waterpartijen, ieder ongeveer 1/3e deel en toegankelijk via kronkelende voet-, fiets- en ruiterpaden. Recreatie in natuurlijke omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

Oorspronkelijk een verwaarloosde veenweide met volop patrijzen, jagende velduilen, kluten, e.a. Voor de aanleg van o.a. Wijk Schollevaar (Capelle) en Zevenkamp (Rotterdam) was veel zand nodig en liefst van zo dichtbij mogelijk in verband met de kosten. Dat zand zat diep in de Zevenhuizerplas onder een dikke kleilaag. Die klei werd dus eerst afgegraven en moest men kwijt: die werd dus gedeponeerd op die oude veenweide.

Vervolgens werden bospercelen geplant met als dominerende soort de Es (1/3 deel van aangeplante bomen). Ook werden snelle groeiers (Populieren) aangeplant om snel een groen bosbeeld te krijgen. Deze hadden na circa 10 jaar weer verwijderd moeten worden (“Wijkers“) om toekomstbomen (“Blijvers“) meer ruimte en zon te geven. Tegelijkertijd had dan de eerste Dunning moeten plaatsvinden. Bij de aanleg van een bos worden altijd meer bomen geplant dan uiteindelijk nodig voor een goed bosverband. Met tussenposes van 5 jaar worden dan 3 dunningen uitgevoerd. Helaas begon men pas ruim 20 jaar na aanplant met het verwijderen van de populieren en de eerste dunning, wat gepaard ging met bruut geweld, wat ook grote schade aanbracht aan de Blijvers.

Wat men bij de aanleg van het Schollebos zich kennelijk ook niet gerealiseerd heeft is dat die kleilaag slecht regenwater doorlaat en dat door de verhoogde druk de onderliggende veenlaag  steeds verder inklinkt. Omdat het Waterschap het waterpeil in deze polder constant houdt, komen de bomen door die inklinking steeds meer met hun wortels in het water te staan, en daar houden de meeste boomsoorten niet van. Wortels gaan rotten en de bomen wortelen niet meer de diepte in voor een goede verankering, maar gaan hun wortels vlak onder het maaiveld verspreiden, waardoor zij sneller omvallen, zeker bij een storm(pje).

Eerder hebben we gezien dat daardoor een bosbestand met louter Abelen (enkele honderden bomen van 25 meter hoog!) werd gekapt omdat dat bosdeel niet meer levensvatbaar was. Herplant is nog steeds niet gebeurd. 

 

 

 

 

 

Op steeds meer plaatsen in het Schollebos zien we dan ook flinke waterpartijen in bosdelen ontstaan, wat mij verleidt tot de uitspraak: Schollebos wordt een soort “Capelse Everglades“. Verlaging van de grondwaterstand door het Waterschap is geen optie, omdat dan de heipalen van de huizen in dat peilgebied gedeeltelijk droog komen te staan en gaan verrotten (paalrot).

 

 

 

Verder lijden alle Essen (1/3e deel van bomenbestand!) aan de Essentaksterfte: vrijwel alle essen gaan daar op den duur dood aan. Met de laatste 3 stormen in februari is dat duidelijk te zien: tientallen al zieke essen zijn neergegaan. SNC vreest ook dat vele Esdoorns het niet zullen overleven: er zijn al 2 dode, grote solitaire esdoorns gekapt, maar andere esdoorns vertonen al loslating van schors vlak boven de grond. 

 

Gemeente is er nu eindelijk van doordrongen dat het echt niet goed gaat met het bosbestand van Schollebos. Samen met o.a. SNC en externe bureau’s wordt gezocht naar een oplossing om het Schollebos te redden. Er liggen concepten, maar een definitieve keuze is nog niet gemaakt. 

De visie van SNC: de bospercelen gelijdelijk omvormen tot een gevarieerd bosbestand (geen monocultures) met boomsoorten die tegen natte voeten kunnen en ook bestand zijn tegen opwarmend klimaat. Een 5- of 10-jarenplan waarbij “slechte” bomen geleidelijk worden gekapt en worden vervangen door andersoortige boomsoorten. Geen grootschalige kaalkap dus! SNC heeft dit plan met een lijst van geschikte boomsoorten al ingediend bij de gemeente.

Recreatie in zo’n Parkbos is natuurlijk ook belangrijk. Vanaf de aanleg was het centrum van Schollebos bestemd voor “Intensief recreatief gebruik” (Evenementenweide, skatebaan, peuterspeelplek, Ravottia, spraypark, calisthenics, fietscrossbaan). Rondom was bestemd voor Natuur en “Extensief recreatief gebruik” (rust, wandelen, genieten van de natuur). SNC is zeker niet tegen recreatie, maar wel voor Natuurvriendelijke Recreatie (geen Pretpark dus!) en wil deze status quo behouden. In het verleden waren er zelfs megalomane ideeën in de politiek alsof het Schollebos vergelijkbaar was met Kralingse Bos 5x zo groot, Amsterdamse Bos  9x zo groot en Central Park in New York nog groter: Grote Vijver uitbreiden tot aan Capelseweg, huizen daar slopen, aanleggen van  zwemstrand en een “Echt” strandpaviljoen/restaurant met “Klasse”.  Lieve politici: dit is niet te vergelijken! De recreatieve functie van het Schollebos is daarvoor veel te beperkt als we tenminste ook Natuur, Ecologie en Biodiversioteit willen koesteren en heeft zijn grenzen bereikt. 

Enquete Schollebos: Gemeente houdt een enquete over de wensen van Capelse burgers  ten aanzien de de toekomst van het Schollebos. U hebt daar al van SNC  via facebook bericht gekregen met het verzoek om deze in te vullen. Wellicht kan deze toelichting u helpen om de juiste antwoorden in te vullen. Daar zou SNC heel gelukkig mee zijn. Laten we de nalatigheid van de Capelse politiek maar vergeten en vergeven en laten we dit nieuwe reveil stimuleren. Deel dit ook met uw connecties op social media, wij rekenen op u. Link naar de enquete: https://nl.research.net/r/schollebos

Tot slot: eindelijk probeert gemeente ook werk te maken van een ecologisch maaibeheer (maaien en afvoeren maaisel) in het Schollebos. Gemeente krijgt daarvoor gedurende 4 jaar subsidie van de provincie. Maar tja: wat na die vier jaar? Gaat om 20.000 euro per jaar om maaisel af te voeren. Is toch peanuts op gemeentebegroting??

 

Vlindertuin Schollebos

Afgelopen zaterdag met 4 vrijwilligers en 2 bestuursleden van SNC een dagdeel bezig geweest met maaien van het riet in de Vlindertuin Schollebos. Een enorme klus met  beperkte middelen (bosmaaier, zeis, snoei- en kniptangen). Het weer was ons ook niet gunstig gezind: diverse regenbuien en iedereen drijfnat. Maar wel doorgaan! Heb zo’n respect voor deze vrijwilligers, een hechte vriendenclub van dertigers, vast van plan om nu een ECHTE vlindertuin te creëren, waar vindt men dat nog? 

De door gemeente aangelegde met ingezaaide bloemen vlindertuin is door gemeente daarna nooit meer onderhouden. Het gevolg was een overwoekering van riet (circa driekwart van de aangelegde vlindertuin). SNC heeft gemeente daar verschillende keren op gewezen: zonder goed onderhoud (maairegime!) kan je net zo goed briefjes van 50 euro in de grond stoppen, maar daar krijg je ook geen bloemetjes mee, dus ook geen vlinders en andere insecten. 

 

 

 

 

 

Tijdens onze werkzaamheden troffen we 2 exemplaren aan van de Sabelsprinkhaan, die – hoe bestaat het – allebei op de schouder van een der vrijwilligers  kwam zitten.

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben ontzettend trots op de inzet van deze toffe gozers. Keihard gewerkt met humor. Alleen, we zijn er nog lang niet. Nog tweederde van het rietbestand moet weg. Daarna grond omploegen en inzaaien met inheemse planten. 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenlijk is het van de gekke dat de gemeente deze door haar zelf aangelegde vlindertuin niet zelf onderhoudt. Maar het minste wat gemeente kan doen is om dan vrijwilligers te ondersteunen die dit onderhoud op zich willen nemen met materieel en andere faciliteiten. Item voor volgend overleg dus…

 

 

 

 

 

 

 

En: als u zich geroepen voelt om mee te doen met onderhoudsactiviteiten (hoeft niet perse in Schollebos!!) , meldt u zich dan bij voorzitter@natuurvriendencapelle.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 04 2019 Toekomst Schollebos

Luister hier terug naar het interview met SNC op Radio Capelle over de toekomst van het Schollebos.

Klik daartoe op deze Link