Zegt het voort!

blog archief

Lentebode en… Klagen helpt???

In een van mijn laatste blogs klaagde ik over de weinige bijzondere/leuke winterwaarnemingen. Tja, ben nu eenmaal een Hollander dus…. Volgens mijn oudste zoon (leeft in Nieuw Zeeland) is er geen volk ter wereld die zoveel klaagt en dan vooral over het weer…. Maar dan de laatste week: een paar prachtige dagen en dus ook diverse leuke vogelwaarnemingen (ook vogels houden niet van slecht weer, laat dat toch maar eens gezegd zijn!).

Dodaars (Tachybaptus ruficollis). De kleinste futensoort. Broedvogel van Nederland, maar (nog) niet in Capelle vastgesteld. Alleen winterwaarnemingen, nu 1 exemplaar achter de boerderij langs Bermweg-Oost. Heel schuw. Foerageert vooral dicht bij oevers en bij minst geringste gevoel dat hij wordt bespied, duikt hij onder water om zich in de oevervegetatie te verschuilen. De naam: het is “Dod-aars” en niet “Do-daars”. “Dod” = pluim en “Aars” = achterwerk: een (witte) verenpluim bij hun achterwerk dus.

 

 

 

 

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). Lopend langs de achtertuinen van oostelijke noordrand Schollebos vloog een ‘langstaartig’ vogeltje de Nieuwerkerkse Tocht over. Mijn eerste reactie was “Staartmees”, maar hij streek neer langs de oever in het gemaaide riet. Het was dus de Grote Gele Kwikstaart. Zeldzame broedvogel in Nederland (snel stromende beken), en voornamelijk Wintergast en winterse Doortrekker. Bijna elk jaar ’s winters waarnemingen in Capelle. Zelfs waarnemingen in kleine tuinen (als er maar iets van water in de buurt is).

 

 

 

 

Jan van Wensveen spotte vandaag een Appelvink in Schollebos (bij natuurspeelplaats ‘Ravottia’).

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes). Een broed- en  standvogel (hele jaar in – vooral oostelijk -Nederland). In Capelle alleen winterwaarnemingen. Is de grootste vinkensoort. Heeft een verhoudingsgewijs zeer forse snavel waarmee hij zelfs kersenpitten kan kraken! Als je aan wintervoedering doet, kan je hem zelfs een keer in je tuin spotten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Oling had vandaag in zijn kleine achtertuin (rand Schollebos) een aantal Zwarte Mezen.

Zwarte Mees ( Parus ater). Een broed- en standvogel van Nederland, maar vooral in naaldbossen (niet in Capelle dus). Alleen winterwaarnemingen als ze – vaak in groepjes – wat rondzwerven op zoek naar voedsel. Lijkt oppervlakkig op Koolmees, maar bij goed opletten zie je de verschillen duidelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste echte Lentebode!

Klein Hoefblad (Tussilago farfara).

Voor veel natuurliefhebbers is het bloeiende Klein Hoefblad een van de allereerste lentebodes. Vandaag langs Spartaterrein in Schollebos mijn eerste bloeiende exemplaren. Algemeen. Lid van de grote familie Asteraceae (Asterachtigen), vroeger “Compositae” genoemd (Samengesteldbloemigen). Ook hier: elk lintje is een apart bloempje (Klein Hoefblad is dus ’n PLANT met vele BLOEMPJES).

 

Seeissies

Een flauwe grap: Amsterdammers kennen alleen maar “Seeissies” (alles dat vliegt) en “Drijfseeissies” (alles dat op het water drijft) als het om vogels gaat. Toch wel vreemd omdat Sijsjes vooral wintergasten zijn (broedvogel van Noord- en Centraal Europa), dus zo bekend zullen ze voor de gemiddelde Amsterdammer toch niet zijn…

Sijs (Carduelis spinus). Lid van de grote Vinkenfamilie. Mijn 1e winterwaarneming van dit jaar (Schollebos, noordrand). Zaten in zonnetje te foerageren op elzenproppen zoals hier op foto van Paul Sinnema (ook Schollebos). Kunnen gekruist worden met kanaries (ook een vinkensoort) net als met Groenling (ook nauw verwante vinkensoort). Vroeger werden Sijsjes , Groenlingen, Puttertjes vaak gevangen door Kanariefokkers voor verbetering van zang (Zangkanaries) of kleur (Kleurkanaries). Voor een derde categorie (Postuurkanaries) is voorzover ik weet geen gebruik gemaakt van wilde vinkensoorten.

 

 

 

Jan van Wensveen spotte deze week een Goudvink (Pyrrhula pyrhula) in Schollebos. Een inheemse broed- en standvogel (trekt niet ’s winters weg), maar nou niet direct in onze omgeving. Is voor zover ik weet 2e waarneming. ’s Winters trekken ze wat rond buiten hun broedgebied. Prachtige vogel!

 

 

 

 

Kwakkelen

Niet echt veel nieuws uit winterkwakkelend Capelle. Grauw, grijs, koud en nat. Echt Hollands dus. Opvallend weinig wintergasten. Uitzondering de bijna dagelijks te ziene troepen Koperwieken in Schollebos. Maar waar zijn die Slobeenden, Smienten (nog maar een paar langs Rijckevorselweg), Tafeleenden, Krakeenden, Wintertalingen, Zaagbekken? In Schollebos ook veel droefenis: oevers werden kaalgeschoren van struiken en bomen (nut = nulkommanul), gazons werden weer kapotgereden door groot materieel, opgeblazen vuilnisbakken (met zwaar vuurwerk) weer niet vervangen, zitbanken zijn niet meer om te zitten (kapot, verzakt of overgroeid met mossen en alg). Opgeteld krijg ik een deprigevoel.

 

Judas-oor

De winterexcursie viel ook weer tegen: ik vertrok van huis in gierende hagelbui. Uiteindelijk slechts 5 deelnemers, wat ons besloot om het toch door te laten gaan. Ook al hebben we meer dan 1 uur met paraplu op gelopen, juist door die diehearts werden we als gidsen toch weer gemotiveerd en hebben we toch weer veel kunnen vertellen en laten zien. Grote Bonte Specht en Buizerd lieten zich mooi zien. Mooie Judasoren en Fluweelpootjes, bloeiende Winterakonieten en Sneeuwklokjes. Afin toch een voldaan gevoel.

 

 

Laatste nieuwtje: op de roestplek van Ransuilen in Hitland zijn volgens laatste waarnemer zelfs 8 uilen geteld! Vorige week heb ik met mijn simpele camera er 1 goed kunnen fotograferen. Vandaag (maandag) ga ik met mijn ‘wandelmaat’ Teus (verstandelijk gehandicapt) proberen om ze ook aan hem te laten zien. Met dank aan echtpaar Vuik die mij deze tip gaf. In Rottemerengebied overigens ook een roestplek met 6 Ransuilen.

“Tjoe-iet”

Qua wintergasten is het in onze omgeving behoorlijk saai dit jaar. Wel veel Koperwieken (vandaag nog 2 zwermen met totaal meer dan 100 exemplaren). Maar  paar dagen geleden een vogelgeluidje “Tjoe-iet”: de roep van de Barmsijs (Schollebos). De dag erna 5 Barmsijsjes in Schenkel-Noord.

Barmsijs (Acanthis flammea). Een wintergast, lid van de Vinkenfamilie (Fringillidae). Rood petje, zwart keeltje, roze borst. Er zijn 3 ondersoorten, maar dat is voor de experts. Waarnemingen in onze omgeving  zijn (vrij) zeldzaam.

 

 

 

 

 

 

Met het lengen der dagen beginnen Hormonen op te spelen:

  • roffelende Grote Bonte Specht: op dit geroffel (territoriumgedrag) kwamen terstond 2 rivalen  af, waarna een heftige strijd. Weet niet wie de winnaar werd, want ze vlogen alle kanten op.
  • Kool- en Pimpelmezen zijn zeker al 2 weken aan het “zingen” om territoria vast te stellen en vrouwtjes te lokken.
  • Ook de Boomkruiper liet zijn zang horen en zelfs de Zanglijster.

Klimaat?

 

Overwinterende Zwartkop (waarneming rand Schollebos), normaal trekvogel en overwinterend in Afrika of Zuid-Oost Europa. Paar dagen geleden een fladderende Atalanta voor mijn voorraam; na half uurtje nestelde hij/zij zich in een plooi van het markies. Atalanta is een uitgesproken trekvlinder (trekt naar Zuid-Spanje), maar steeds vaker overwinteraar in Nederland.

 

 

Zwartkop (Sylvia atricapilla)

 

 

 

De laatste storm heeft behoorlijk wat bomen het leven gekost. Heeft gemeente een plan om dit bomenverlies te compenseren door aanplant van nieuwe bomen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode Kelkzwam (Sarcoscypha coccinea)

Ook deze weer in Schollebos op een enkele plek, maar wel met meerdere exemplaren. Afmeting 1-5 cm. Vrij zeldzaam. Groeit op halfbegraven dode takken van loofbomen (els, wilg, es) in vochtige grond. Normaal in februari-April, maar laatste jaren in Schollebos al in half Januari.

 

 

 

 

 

 

De toegangshekjes naar het Sparta-sportterrein zijn weer open. Waren door Sparta(?) al dan niet met toestemming van gemeente vastgeschroefd waardoor toegang geblokkeerd werd. SNC heeft bij gemeente bezwaar gemaakt (Gemeenteraad heeft destijds besloten dat Spartaterrein openbaar toegankelijk moet blijven). Nooit enige reactie op ons bezwaar gekregen, maar wat maakt het uit?  Beetje kinderachtig?

 

 

 

 

 

Roestplek gemeld van 6 Ransuilen in Hitland. Buiten broedtijd “hokken” ransuilen vaak samen in een boom (een “Roestplek”). In Capelle aantal keren waargenomen: Schollebos, Oostgaarde). Geen broedvogel Capelle, wel Hitland binnendijks IJsel. De Bosuil is wel een Capelse broedvogel. Bosuil heeft geen “Oortjes”, Ransuil wel.

 

 

Het nieuwe jaar in

Weer terug op Nederlandse bodem. Veel gebeurd natuurlijk en meeste kon ik goed volgen via internet en mails, maar helaas ontbrak mij de kennis om vanuit Nieuw Zeeland via mijn IPad te bloggen. Uiteraard iedereen het beste toegewenst voor 2018, maar ook voor daarna hoor… Nu maar even in staccato de meest opvallende nieuwtjes m.b.t . Capelse natuur.

Afgelopen dinsdagmiddag en vandaag 2 ooievaars rond kruising Rijckevorssel- en ’s Gravenweg. Overwinteraars dus en niet vertrokken naar Afrika. Hopelijk ook dit jaar weer een geslaagd broedsel.

Meldingen van vossen: afgelopen woensdag (Schollebos omgeving Pannenkoekenhuis, ca. 15.45 uur) en vandaag (bij sportschool Slingerland, 07.00 uur). Voor volgers die niet IJssel en Lek ontvangen: zie ook op onze website het knopje “SNC in Media” (o.a. “Vossen in Capelle”).

Onze bestuursleden Anneke en Edith hebben meegedaan aan landelijk project van FLORON (=FLORaOnderzoekNederland) “Eindejaars Plantenjacht”.  Hierbij worden nog zeer laat bloeiende planten ge-inventariseerd (gegevens kunnen van belang zijn voor aanwijzingen klimaatveranderingen!). Anneke inventariseerde in wijk Middelwatering, Edith (samen met iemand van KNNV) in Schollebos. Naast bekende winterbloeiers als Madeliefje en Paarse Dovenetel werden ook diverse andere laatbloeiende planten aangetroffen.

 

Madeliefje (Bellis perennis). Het madeliefje is een PLANT en GEEN BLOEMETJE. Elk geel puntje in het hart en elk wit randlintje rondom het gele hart is een apart bloempje! De witte randbloemetjes zijn steriel en dienen om de aandacht van insecten te vangen voor bestuiving van de minieme gele, vruchtbare bloemetjes. Vroeger werd de familie van zulke planten “Samengesteldbloemigen” = “Compositae” genoemd wat ik nog steeds een veel logischer naam vind dan de huidige (“Aster-achtigen” = Asteraceae). Het madeliefje bloeit het hele jaar rond en heeft daar ook zijn wetenschappelijke naam aan te danken: ‘Bellis’ is afgeleid van latijns “Bellus” (o.a. = aardig, gracieus) en ‘Perennis’ betekent “het hele jaar door”. De Nederlandse naam “Madelief”: “Made”= weide, beemd, “Lief” spreekt voor zich; een lieverd in de wei dus. Een echte overlever, zelfs het intensief maaien van grasgazons doorstaat ie! Bij droog en zonnig weer spreiden de witte randbloemen naar buiten om insecten te lokken, maar zij vormen daarbij ook een soort zonneschotel: het warme zonlicht wordt deels teruggekaatst naar het gele hart waardoor bevruchte bloemetjes extra energie ontvangen. Bij koud en nat weer sluiten de lintbloemetjes als bescherming de vruchtbare bloemetjes juist af. Hoe ingenieus! En we lopen er meestal gedachteloos aan voorbij…

 

 

Naast laatbloeiers zijn er ook al weer vroegbloeiers.

 

Hazelaar (Corylus avellana). Een boomachtige struik (struikachtige boom?). Bloeide in Schollebos al 2e helft december (normaal januari). De Hazelaar is ‘eenhuizig’: mannelijke en vrouwelijke bloemen samen in 1 struik/boom. De mannelijke bloemetjes zijn verzameld in hangende ‘Katjes’, de vrouwelijke bloempjes zijn kleine groene knopjes met rode uitsteeksels. Windbestuiving , dus niet door insecten. Bomen die afhankelijk zijn van windbestuiving bloeien voordat de bomen in blad staan: de bladeren houden de pollen alleen maar tegen! Zij houden dus wel van een frisse winterwind!

 

 

 

Winterakoniet (Eranthis hyemalis). Een stinsenplant (“Stins” = oud Fries voor”Stenen Huis”), door gemeente destijds aangeplant (noordoever Nieuwerkerkse Tocht, oostelijk Schollebos). Lid van de familie “Boterbloem-achtigen” (Ranunculaceae). Oorspronkelijk uit Zuid-Oost Europa, maar “ingeburgerd”. Volgens DE Nederlandse standaardflora (Heukels) bloeiend in februari-maart, maar nu al bloeiend in Schollebos!

 

 

 

 

 

 

Ogen groter dan de maag. Aalscholver vangt snoek, maar krijgt die niet weg. Prachtige actiefoto van Rob van Dorland recentelijk in wijk Schollevaar (Heksendans). De aalscholver liet hem uiteindelijk gaan… Mooi op foto te zien zijn de groene ogen (iris=regenboogvlies)!

 

 

 

 

 

 

“Witkop-staartmees” (Aegithalos caudatus caudatus). De Staartmees (A. caudatus) kent vele ondersoorten. De hier algemeen voorkomende ondersoort (A. caudatus europaeus) heeft ter onderscheid o.a. een dikke zwarte wenkbrauwstreep. ’s Winters zien we soms de “witkopvariant” uit Noord en Oost Europa met geheel witte kop zonder die wenkbrauwstreep. Rob van Dorland betrapte er een langs de rand van Schollebos en slaagde erin deze op foto vast te leggen samen met de europaeus ondersoort. Overigens bestaan er ook “Witkop-achtige” varianten die niet duidelijk tot bestaande ondersoorten behoren. Na broedtijd zwerven (semi-)familiaire groepen staartmezen op zoek naar voedsel, soms samen met kool- en pimpelmezen. ’s Winters verliezen ze grotendeels hun schuwheid. Hang vogelpindakaas (bestel bij Vivara.nl) op in uw tuin en je kan deze tere vogeltjes soms tot op 2 meter afstand bewonderen!

 

 

Gemeente-zaken:

Oeverrijk: ondanks vele bezwaren heeft gemeente bebouwing van ‘Oeverrijk’ doorgeduwd. In slagenlandschap dat door gemeente op papier als cultureel erfgoed en ecologische hoofdstructuur  is bestempeld worden weer luxe woningen gebouwd. Nog een jaar of 10-20 en de hele strook die op papier zowat heilig is verklaard is volgebouwd met luxe villa’s…. Toekomstnota’s?: Papieren zoethouders! Couwenhoekgebied moest er ook aan geloven. Inspraakavonden zijn veelal een excuus voor gemeente om eigen zin door te drijven al dan niet met kleine aanpassingen: “U hebt toch inspraak gehad??” Macchiavelli zou ervan hebben genoten…

Bomenkap: het plan van wethouder Meuldijk om hele stroken laanbomen (platanen) te kappen (vooral Oostgaarde) als zijnde een “kwaliteitsinhaalslag op Groen” is na vele protesten voorlopig(?) van de baan. Nou hebben platanen vrijwel geen ecologische functie qua biodiversiteit, het zijn toch prachtige laanbomen met wel milieufuncties (opvang fijnstof, schaduwwerking, waterberging). Betere bestemmingen van dit potje geld? Nou wij weten het wel: bijv. versterken van intrastedelijke ecologische verbindingszones, ecologisch maaibeleid, enz. De non-kennis heerst, of we moeten dit potje opmaken, anders raken we dit budget kwijt? Is dit Capels beleid??

Herinrichting Oude Laantje en belendend braak perceel. Afgelopen donderdag slotbijeenkomst met gemeente (ook Historische Vereniging Capelle, “HVC” aanwezig). Was 4e bijeenkomst hierover. Tekentafel perfect, wordt heel mooi stukje groen. Enige zorg was: mooi plan op papier, realisering geen probleem, maar DAARNA: onderhoud en beheer! Als dat net zo gaat als met aangelegde Vlindertuin, natuurlijke oevers, nieuwe vijvers e.d. in Schollebos en Capelle-West: weggegooid geld! SNC en HVC hebben hierop gestampt!

SNC heeft nog steeds geen antwoorden gekregen op ingediende klachten over de illegale afsluitingen van toegangshekken tot het Sparta-sportterrein in Schollebos. De wettelijke beantwoordingstermijn is bijna overschreden. Nog even en we stellen gemeente daarover in gebreke.

 

 

Eindejaarsblog

Beste SNC-volgers,

Slechts enkele interessante en leuke waarnemingen in deze koude en natte maand. Het is alweer zo’n 2 weken geleden dat Frank Oling in zijn tuin een Zwarte Mees spotte.

Zwarte Mees (Parus ater; foto Frank Oling). Een standvogel (=trekt ’s winters niet weg), vooral naaldbosbewoner, dus in onze regio maar heel weinig te zien. In winter wel wat meer rondzwervend. Lijkt in de gauwigheid qua aftekening veel op koolmees, maar het kleurenpatroon is toch opvallend anders (Koolmees gele borst en buik).

 

 

 

 

 

 

 

Verder “the usual ones” als Smienten, Goudhaantjes en Koperwieken. Buizerds en Sperwer regelmatig te zien net als de Groene en Grote Bonte Specht.

Een typische winterpadddenstoel is nu te zien: het Gewoon Fluweelpootje.

Gewoon Fluweelpootje (Flammulina velupites).Groeit op dode stronken en is saprotroof (geen parasiet) en eetbaar. De plaatjes aan de onderkant van de hoed zijn wit. De steel is aan de basis fluweelachtig donkerbruin, daarboven geel. Alleen bij echte vorst legt hij het loodje. Er bestaan ook gekweekte fluweelpootjes voor consumptie, maar afwijkend qua kleur (wit).

 

 

 

 

 

 

Ik wens verder iedereen fijne feestdagen toe en een gezond en groen nieuwjaar! Tot over een paar weken.

 

Gemeente laat natuur verloederen en sportbaasjes hun gang gaan.

 

Het is een tijdje stil geweest met bloggen, heeft zijn redenen. Nu dus maar een hele lange blog, temeer omdat ik spoedig voor een maand naar Nieuw Zeeland ga om zoon en kleinzoons te bezoeken.

SNC heeft de laatste maanden diverse keren ‘overleg’ met gemeente gehad met name over het onderhoud en beheer van het Schollebos. Helaas echter met weinig resultaten. Omwille van mogelijke resultaten d.m.v “Stille Diplomatie” heeft SNC het een en ander stil gehouden, maar nu gaat het boekje toch maar open.

  1. Maaibeleid:

a) De nieuw door gemeente-zelf  met bloemzaadmengsel ingezaaide gazons in Schollebos zijn ondanks herhaalde verzoeken dit afgelopen jaar nooit gemaaid. Resulteert dus in wildgroei van dominante woekeraars als brandnetel, distels, kleefkruid e.d. Na maaien had maaisel ook afgevoerd moeten worden om de ingezaaide bloemen een kans te geven. Weggegooid geld dus . Had gemeente net zo goed een pakket briefjes van 50 euro in de grond kunnen stoppen: komen ook geen bloemen uit!

Rond deze nieuw aangelegde vijvertjes zijn de omringende gazons ingezaaid met bloemenmengsel: nu zonder maaien niets meer van over! Ook de door SNC aangeplante oeverplanten dreigen verloren te gaan door overgroei van woekeraars… Het grote gazon langs de nieuw gegraven zijsingel (west Schollebos) was ook door gemeente ingezaaid en door SNC langs oevers beplant: ook hier totaal niet gemaaid en nu al totaal overgroeid met woekeraars en riet… Nog meer geld verspild dus.

 

 

 

 

b) De door gemeente aangelegde Vlindertuin (tussen Spartasportterrein en Capelse Manege) is slechts voor de helft gemaaid zonder afvoer van maaisel. Ondanks aandringen om ook de resterende helft alsnog te maaien en maaisel af te voeren: er gebeurde helemaal niets, behalve dan een obligaat bureau-antwoord van een stedenbouwkundige beleidsambtenaar. Dat hebben we nu afgelopen weekend dus zelf maar gedaan. Kostte 5 vrijwilligers 4 uur werk en is nog niet helemaal klaar; met machinaal maaien door een uitvoerder had dit binnen het uur gekund.

Van deze eerste bloemenpracht na inzaaien van vlindertuin is nu voor de helft vrijwel niets meer over…. Van de helft die wel op tijd is gemaaid is het maaisel weer niet afgevoerd: gaat het dus zo ook niet worden! Weer heel veel weggegooide briefjes van 50 euro… Hetzelfde geldt voor de in de in het verlengde liggende bermgazons langs fiets- en voetpad (Bosmuizenpad).

 

 

 

 

 

 

c) Het maaien langs Natuurlijke Oevers: gemeente heeft eindelijk toegezegd om hier te maaien met afvoer maaisel en dit in bestek op te nemen. Hoera? Was al eerder afgesproken maar lang niet overal nagekomen: ook hier verruiging ten koste van mooie diverse flora.

 

 

Typische oeverflora (hier Schollebos), maar wel “in den beginne”: nu weinig meer van over door slecht maairegime. Gemeente weet zelf niet eens waar en hoeveel natuurlijke oevers er zijn in Capelle (ingezaaid en wel!). Zelfs aan de meest recent aangelegde Natuurlijke Oever in Capelle-West (eind Sibeliusweg) is de ingezaaide oeverflora al compleet overwoekerd met Riet (niet dat riet geen ecologische functie heeft). Tel uit je verlies… Nu dus maar hopen dat gemeente een keer haar woord gestand doet wat Natuurlijke Oevers betreft.

 

 

d) Met gemeente waren duidelijke afspraken gemaakt over het maairegime in gazons waar concentraties van (wettelijk beschermde!) orchideeen groeien (Brede Wespenorchis). Vorig jaar ging dit eindelijk prima, maar dit jaar weer niet: de eerste maaibeurt (juni) werd volgens afspraak overgeslagen (Brede Wespenorchis bloeit laat-zomer), maar vervolgens werd in 2e maaibeurt (eind september-oktober, dus na de bloei en zaadzetting) nou weer NIET gemaaid, terwijl dit wel moest! Nu ook hier verruiging ten koste van beschermde soort. Door SNC gemeente hierop aangesproken, maar geen enkele respons. Gemeente beweert nu zelfs dat deze afspraken haar onbekend zijn…

Brede Wespenorchis. Alle orchideeen zijn in Nederland beschermde soorten. In Capelle vrij algemeen voorkomend (Schollebos, Slotpark en zelfs in bomenspiegels van parkeerterrein achter gemeentehuis).

 

 

 

 

 

 

 

2) Bestrijding van Invasieve Exoten

SNC heeft gemeente aangesproken op haar verplichting (EU-directief!) om invasieve exoten te bestrijden. Voor Capelle is vooral van belang: Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Japanse Duizendknoop. Gemeente heeft dit probleem “intensief” bestudeerd en aangegeven dat zij ter plaatse de aangetroffen planten door maaien te willen bestrijden. Dat zal voor de Reuzenbalsemien wel lukken, mits deze gemaaid wordt voor de zaadzetting.  Voor Reuzenberenklauw is dit weinig effectief (de plant vermeerdert zich ook door ondergrondse uitlopers): regelmatig uitsteken op 10 cm  is veel effectiever.  De Japanse Duizendknoop is door maaien zeker niet te bestrijden: die gaat daardoor juist ondergronds zich verder uitbreiden; alternatief is heel diep afgraven bij begin van groei of gebruik van vergif (injecteren). Het antwoord van gemeente stelt ons dan ook niet gerust, zeker als ze haar maairegime niet eens in orde hebben. Op het aanbod van SNC om locaties te duiden wordt niet eens ingegaan (moeten we dat dan nog een keer doen???).

Reuzenberenklauw, mooi maar een woekeraar en gevaarlijk bij huidcontact in combinatie met zonlicht: geeft flinke blaren die vaak gemeen ontsteken).

 

 

 

 

 

 

 

3) SNC heeft gemeente op hoogte gesteld dat zij met behulp van vrijwilligers 900 bloembollen gingen planten in Schollebos. Het betreft 9 inheemse prachtige stinseplanten die thuis horen op de grondsoort van Schollebos (Zavel: een kleisoort afkomstig uit Zevenhuizerplas, hier gedeponeerd op oude veenweide). Gemeente licht geagiteerd. Wethouder uitgenodigd voor een persmoment, nee dus. Antwoord van beleidsambtenaar Stedenbouwkunde (!!): wij bepalen waar (van achter het bureau zonder enige kennis over beheer) dit toegestaan wordt. Tja, dat werd dus maar een heel klein stukje. Toch maar geplant waar wij dat wilden! Was een gezellige, maar wel erg koude dag. Vrijwilligers getrakteerd met koffie en na gedane arbeid 2 consumpties in Pannenkoekenhuis. En: met dank ook aan de donateurs van SNC die dit mogelijk maken! Volgend voorjaar gaan we weer voor 600 euro inheemse plantjes aankopen, maar die gaan we eerst oppotten voor we ze uitzetten. Ook dan doen we weer een beroep op onze vrijwilligerspool.

 

 

Bosanemoon: ook deze aangeplant.

 

 

 

 

 

 

 

 

4) SNC en Bomenstichting hebben aangifte gedaan van illegale activiteiten rondom het Sparta-sportterrein in Schollebos.

De paden van dit sportcomplex zijn openbaar toegankelijk (Raadsbesluit). De paden waren bereikbaar via natuurspeelplek Ravottia (maar al 1,5 jaar is toegangshek met ketting en slot geblokkeerd en ernaast met afgezaagde doornstruiken verder gebarricadeerd) en 2 noordelijke toegangs-klaphekken. Deze laatste toegangen werden recent in eerste instantie gebarricadeerd door wederom afgezaagde doornstruiken. Deze werden door SNC weer de dag erna verwijderd. Direct erna werden als antwoord hierop de toegangshekken vastgeschroefd met flinke schroeven en direct achter de klaphekken werden vuurdoorstruiken op de doorgang geplant. Afgelopen weekeind heeft SNC deze vuurdoornstruiken en de schroeven verwijderd. Een oorlogje dus. Aangifte bij politie is mislukt (alleen eigenaar = gemeente is daartoe bevoegd), wel werd de melding opgenomen. Aangifte bij gemeente is inmiddels ook gedaan.

Wandelpad langs Sparta-sportterrein. Prachtig pad in luwte en zonneschijn met honderden besdragende struiken: een walhalla voor vlinders, libellen en wintervogels. SNC inventariseert. Sparta barricadeert illegaal toegankelijkheid. Saillant detail: dit deel van Sparta-sportcomplex hoorde niet eens bij het sportcomplex: langs deze rand werd toentertijd onterecht een brede strook bosaanplant gekapt. SNC heeft toen bedongen dit te compenseren door aanplant van inheemse besdragende struiken, wat werd beloond. Ook werd bedongen dat de paden openbaar toegankelijk moesten blijven, hetgeen de Raad heeft gevolgd. Wordt vervolgd….

 

 

 

Ik hoop nog toe te komen voor wat leuke waarnemingen voor ik vertrek. Misschien een keer een blog uit Nieuw Zeeland, wie weet. Ik wens allen alvast prettige feestdagen en een gezond en groen nieuw jaar!

 

 

 

Laatste vogelnieuwtjes Capelle

Nog steeds geen echt spectaculaire nieuwtjes wat vogels betreft, maar toch wel leuke waarnemingen.

Regelmatig groepjes Koperwieken (vorige week een groep van 30-40 vogels) in Schollebos.

 

Koperwiek (Turdus iliacus). Een echte wintergast behorend tot de Lijsters (geslacht Turdus). In wintertijd hier in groepen (van enkele tot soms vele honderden vogels). Komen af op bessen en als deze opraken foerageren ze op de grond tussen en onder het dikke bladafval op wormen en andere kleine beestjes. Als grote groepen in de boomkruinen zitten is het een koor van zacht murmelende geluidjes. Over het ‘Koper’ en de ‘Wiek’ heb ik recent eerder geschreven….

 

 

 

 

Ook de eerste groepjes Goudhaantjes.

Goudhaan (Regulus regulus). De naam “Goudhaan” doet denken aan een enorme vogel, maar is tegenwoordig de officiele Nederlandse naam. Ik houd het toch maar op  de oude naam “Goudhaantje”: het is  NB europa’s kleinste vogelsoort (9 cm van snavel- tot staartpunt en daarmee een halve centimeter kleiner dan het Winterkoninkje)! O ja, het is nu ook officieel “Winterkoning”….. Ach.

Een typische naaldbosbewoner, Nederlandse broedvogel. In winter rondzwervend in kleine groepjes. In Schollebos vooral aan te treffen in hulststruiken en de enkele bijna ter ziele zijnde naaldbomen. Hun aanwezigheid valt op door hun zeer zachte hoge contactgeluidjes (wel goed gehoor nodig!).

 

 

Sperwer en Buizerd laten zich regelmatig zien. Groene Specht te zien en horen langs Spartasportvelden en in omgeving van volkstuinvereniging ‘Tot Nut en Genoegen’. Langs de Rijckevorsselweg zitten o.a. meerdere Smienten (wintergast). Langs de Kanaalweg zit al enkele weken weer een Ooievaar. Slobeendenpaartje in Nieuwerkerkse Tocht. IJsvogel wordt nu op meerdere plaatsen in Capelle gezien: na het broedseizoen zwerven ze wat rond (ze trekken niet weg).

Griezelen, Halloween en Kafka

Halloweentijd. In Schollebos elk jaar geweldig Halloweentraject uitgezet voor kinderen met spoken, griezels, enge geluiden, enz. Tot dusver dit jaar niet dus? Weet niet waarom, misschien een verlate Halloween? Maar deze week best wat “Halloween-ervaringen” qua natuur in Schollebos:

 

Houtsnip (Scolopax rusticola). Via klaphekje langs paadje Sparta-sportvelden. Schrok me het apenzuur: met veel kabaal van vleugelslagen vloog zo’n 1 meter van me af een Houtsnip uit de struiken. Ging erg snel, maar formaat, de zigzaggende vlucht zonder vocale geluiden, was genoeg om vast te stellen dat het een Houtsnip betrof. Is een Nederlandse broedvogel (niet in Capelle) maar ook doortrekker en overwinteraar uit Noord- en Oost Europa. Bijna elk jaar wel een enkele waarneming in Capelle in najaar/winter. Vooral bosbewoner zoals de naam al min of meer aangeeft.

 

Dan opnieuw even een schrikmoment: een ijsselijk geschreeuw langs de Nieuwerkerkse Tocht: het geluid als een schreeuwend speenvarken: de Waterral (Rallus aquaticus). Algemene broedvogel in Nederland (vrijwel zeker ook in Schollebos), maar ook doortrekker en wintergast. Deze week langs Nieuwerkerkse Tocht niet gezien, maar wel gehoord. Een erg schuwe vogel, leeft een zeer verborgen leven in het riet (rietvegetatie ook voor andere rietvogels heel belangrijk, dus rietbeheer ook!). Een paar jaar geleden schrok een passant in Schollebos van dit geluid (ojee, kind aangerand of iets dergelijks). Kon haar gegeruststellen en enthousiasmeren. In winter grotere kans om de waterral te zien omdat die dan wat minder schuw wordt vanwege zijn voedselzoeken.

 

 

 

En dan nog een echt Halloweengeluid: sinds afgelopen week is de Bosuil in Schollebos, langs s’Gravenweg en Capelse Golfbaan  ’s nachts weer luid te horen. 

Bosuil (Strix aluco). Al jaren vaste bewoner en broedvogel van Capelle. Een standvogel (hele jaar hier blijvend). Broedt heel vroeg in het jaar (vanaf januari) en begint de balts dus nu al. Mannetje verleidt met een doordringend spookachtig “oeoehoe” en vrouwtje antwoordt met een kort “Kjek”.  Bosuil is een middelgrote uil zonder oorveren en jaagt vnl op muizen, maar ook op andere kleine dieren.

 

 

 

 

 

Griezelen is ook hoe gemeente omgaat met het eigen vastgesteld Bomenbeleidsplan: wordt soms met voeten getreden! SNC en Bomenstichting houden de vinger aan de pols en tekenen bezwaar aan waar dit nodig is. Bladafval en schaduwoverlast zijn geen argumenten voor kap!

Griezelen is ook hoe gemeente’s maaibeleid nog steeds is: biodiversiteit gaat verloren (niet zomaar dat 75% van onze insecten al verdwenen is!).

Griezelen is ook dat op gemeentehuis geen enkele ambtenaar is met een beetje verstand van ecologie, biologie, natuur, e.d. Toch worden dit soort zaken door B&W overgelaten aan ambtenaren die dus geen enkele expertise hebben. En met die ambtenaren heeft SNC dus te maken. En die ambtenaren willen die kritiek van SNC weer niet horen. KAFKA! Wel welkombordjes bij invallende autowegen: Groenste Gemeente van Nederland (van de 2 deelnemende gemeentes!!), maar wel met bordje 2015 erbij! Hoe pathetisch….

Waarnemingen en bijpraten

Herfst is voor natuurliefhebbers altijd een spannend seizoen. Het weer varieert van nazomerse dagen tot regen en stormachtig weer. Altijd leuke en soms onverwachte waarnemingen.

Havik (Accipiter gentilis). Deze week in Schollebos  gesignaleerd.  Een typische bosbewoner ter grootte van een buizerd, die tussen de bomen jaagt op kleine zoogdieren en vogels. Is grotendeels een ‘Standvogel’ (trekt niet weg in winter), maar gaat wel na broedseizoen vaak rondzwerven. Broedt niet in Capelle (te weinig bos). Broedt steeds op zelfde nest (“Horst”) dat elk jaar groter wordt. Qua uiterlijk veel gelijkenis met de Sperwer, maar die is een slag kleiner. 1x Eerder in Schollebos en ook in Hitland is Havik al eens gesignaleerd.

 

 

 

 

Louis Weterings struint vaak in Hitland. Enkele juweeltjes van afgelopen week:

Baardmannetje (Panurus biarmicus; foto internet), vroeger ook wel Baardmees genoemd. Een prachtig gekleurd en getekend meesachtig zangvogeltje. Typische bewoner van flinke rietvelden. Zelf heb ik in Capelle 1x  een paartje gezien langs de IJssel (rietveld tussen Groenedijk en Topzeil). In Nederland schaarse broedvogel, standvogel, ’s winters zwervend en foeragerend op rietzaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapuit (Oenanthe oenanthe; foto Louis Weterings). Behoort tot de grote familie van Lijsterachtigen (Turdidae), geslacht Oenanthe waartoe vele tapuitsoorten behoren. Een echte zomergast: broedt in Nederland, maar overwintert voornamelijk in Afrika. Deze tapuit is dus duidelijk daarnaar op weg, want in onze Capelse omgeving broedt deze vogel niet. Broedt in duinen (konijnenholen) of vergelijkbare omgeving. Bestand neemt zorgbarend af.

 

Verder in Hitland: Grote Zilverreiger, 6 Ooievaars, Wintertaling (echte wintergast), Smienten (ook wintergast).

 

 

 

 

 

 

Blauwe Glazenmaker (Aeshna cyanea; foto Rob van Dorland). Op zonnige dagen in Schollebos nog steeds, maar schaars libellen te zien. Algemene soort. Juli-Augustus zijn ze het meest te zien. Uiterste waarneming is 1 december. De libellen sterven allen in najaar. Hun nakomelingen zwemmen als roofzuchtige larven in (vaak stilstaand of zachtstromende) wateren om na 1 of 2 jaar na vervellingen het water te verlaten als libellen .

 

 

 

 

 

Paardenbijter (Aeshna mixta). Zelf zag ik deze week ook nog een man-paardenbijter op paadje langs Sparta-sportveldencomplex. Uiterste waarneming in Nederland is 6 november, dus dit is echt een late waarneming.

 

 

 

 

 

 

Voortgangvergadering met gemeente over herinrichting Oude Laantje en belendende percelen. Plannen voor herinrichting zijn mede door inbreng van SNC en Historische Vereniging Capelle (HVC) zeer positief beoordeeld. Een stukje natuur en historie worden daarmee geconserveerd en ontwikkeld. Plannen op papier zijn echter geen garantie voor het resultaat. Zowel SNC als HVC hebben in dit laatste onderhoud de nadruk gelegd op Beheer/Onderhoud om de papieren plannen te verwezenlijken, want daar gaat het in Capelle vaak mis! Maairegime, plantenkeuze, snoeien, e.d. : dat bepaalt uiteindelijk of het papieren plan ook werkelijkheid wordt!

Ondanks aandringen bij gemeente nog geen duidelijkheid verkregen over maairegime in Schollebos. Zoals het nu gaat neemt alleen maar de verruiging met woekeraars (brandnetel, distels, ridderzuring, kleefkruid) toe ten koste van diversiteit van andere flora. Grote met bloemenmengsels ingezaaide gazons: daar is nu niets meer van te zien en had de gemeente net zo goed stapeltjes van 100 euro kunnen zaaien! Inzet van vrijwilligers van SNC  voor onderhoud staat op een laag pitje: als gemeente niet anders gaat beheren/onderhouden heeft dat ook niet zoveel zin.