Zegt het voort!

blog archief

Het allermooiste seizoen.

Afgelopen zaterdag had het IVN een natuurexcursie in het Schollebos ge-organiseerd. Ik ben geen vroege opstaander, maar deze keer wel. Het IVN is een landelijke organisatie met Natuureducatie als belangrijkste doelstelling, niet alleen voor volwassenen, maar ook veel voor kinderen. Maar goed, vroeg opgestaan en om 10.00 uur present. Ik trof daar 3 IVN-ers aan en met mij bleef het daarbij. IVN zou meer moeten doen aan PR! Toch met zijn vieren 2 uur door Schollebos gestruind. We hoorden als nieuwe terugkeerder uit het zuiden de Koekoek. 

Koekoek (Cuculus canorus). Alleen het mannetje roept “Koekoek” om een vrouwtje te lokken, het vrouwtje is meestal geluidloos. Een broedparasiet: legt haar eieren in nesten van andere zangvogels (1 ei per nest). In Schollebos bijna elk jaar aanwezig en parasiteert er op nesten van Kleine Karekiet (in rietstroken langs Nieuwerkerkse Tocht). De koekoekseieren lijken dan ook qua kleur op die van de Kleine Karekiet, maar zijn veel groter. Die arme karekiet accepteert het om ook dat grote ei uit te broeden. Het uitgebroede koekoeksjong kiept direct alle andere karekieteneitjes en jongen het nest uit. Andere Koekoeken parasiteren weer op andere zangvogels, zoals Winterkoning: haar eitjes lijken dan qua kleur en tekening weer op die van die “gastheer”. De koekoeksnakomelingen parasiteren standaard op dezelfde “gastvogels” waardoor ze zelf zijn grootgebracht. Omdat eigen broedzorg ontbreekt, zijn zowel man als vrouw weer heel snel verdwenen naar Zuid-Europa en Afrika. Het vliegbeeld lijkt sterk op die van de sperwer.

Aan de oever van een van de vijvertjes tussen Capelseweg en Volkstuinvereniging troffen we De Moeraswolfsmelk aan.

Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris). Wolfsmelksoorten hebben alle giftig melksap. De Moeraswolfsmelk is de allergrootste wolfmelksoort en kan wel 1,5 meter hoog worden. Is een “Rode Lijstsoort”: kwetsbaar en in onze regio vrij zeldzaam. Naast de Moeraswolfsmelk  komt in Schollebos nog een wolfsmelksoort voor: het Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia), vooral bij ingang volkstuinen langs Bermweg.

 

 

 

 

 

’s Middags nog een rondje Schollebos met onze hond.  Opvallend veel Oranjetipjes en Citroenvlinders. Het IJsvogelpaartje was gelukkig weer uitgebreid aanwezig met vis-cadeautjes van manlief aan vrouwlief. Ik had ze een paar dagen niet meer gezien nadat hun broedoever verstoord werd door bomenkap en het ruwe neerdonderen van stammen en takken bijna pal op hun nestelplaats. Heb gemeente daarover benaderd (bomenkappen in broedseizoen sowieso uit den boze!!).

Werd die avond nog gebeld door Else: ook het Visdiefje is weer terug in Capelle. 

Visdief (Sterna hirundo). Een heel algemene sternsoort. Overwintert vooral in Zuid-Europa. Broedt hier op platte dak van voormalige meubelwinkel langs Rijckevorselweg en op eilandje Golfbaan Hitland. Altijd een genot om ze te zien jagen op visjes: ze dansen boven het water met strak stilstaande en naar beneden gerichte kop. In Capelle ook elk jaar wel een exemplaar dat met soortgelijk jachtgedrag foerageert op Sparta-terrein (Schollebos), maar dan jagend op insecten!

 

 

 

Nieuwe voorjaarsbloeiers:

Schijnaardbei (Potentilla indica).  Massaal groeiend in Schollebos (aangeplant). Oorspronkelijk een plant uit Azie. Lijkt heel veel op inheemse Bosaardbei (Fragaria vesca), zelfde familie (Roos-achtigen = Rosaceae), maar de Bosaardbei heeft witte bloemen. De vruchten (“Aardbeitjes”) lijken als 2 druppels water op elkaar en zijn zogenaamde “Schijnvruchten”: de vrucht is eigenlijk een uit de klauwen gegroeide Bloembodem. De vrucht zelf (de zaadjes) zitten als kleine pitjes op de buitenkant. De aardbeitjes van de Schijnaardbei smaken helemaal nergens naar, zelfd slakken lusten ze niet. Aanplant van de Bosaardbei was beter geweest.

 

 

 

Bonte Gele Dovenetel (Lamiastrum galeobdolon argentatum). Aangeplant bij aanleg Schollebos. Woekert behoorlijk, maar een zeer goede honingplant voor hommels en bijen in het voorjaar. Lid van de grote familie der Lipbloemigen (Lamiaceae) zo genoemd omdat de bloemen een boven- en een onderlip hebben. Ook de “gewone” Gele Dovenetel (Lamiatum galeobdolon galeobdolon) komt in Schollebos voor: de bladeren zijn bij deze zonder witte vlekken. Daarnaast ook uiteraard de Witte Dovenetel (Lamium album) en de Paarse Dovenetel (Lamium purpureum) nu uitbundig bloeiend.

 

 

Meidoorn (Eenstijlige Meidoorn: Crataegus monogyna). Op veel plaatsen begint de Meidoorn volop te bloeien. De bloesems ruiken heerlijk zoet. Lid van de grote Rozenfamilie (Rosaceae). De rode bessen zijn in het najaar een delicatesse voor veel vogels.

 

 

 

 

Look-zonder-Look (Alliaria petiolata). Een van de belangrijke waardplanten van het Oranjetipje. “Look” = Ui, maar Look-zonder-Look is geen ui: het blad ruikt (na kneuzing) alleen maar naar ui. Lid van de heel grote familie Brassicaceae (Koolsoorten), vroeger Cruciferae genoemd = Kruisbloemigen.

 

 

 

 

Raapzaad (Brassica rapa). Ook lid van deze familie. Uitbundige bloei in ruwe gazons langs singels. Een feest om te zien. Waardplant voor Koolwitjes en Oranjetipjes.

 

 

 

 

 

Ook het Fluitenkruid bloeit volop.

Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris). Lid van de Schermbloemenfamilie (Apiaceae. Voorheen “Umbelliferae”). Door Jac.P. Thijsse (oprichter van Natuurmonumenten en begenadigd schrijver over de natuur, Verkadealbums!) ook wel “Hollands Kant” genoemd: velden van Fluitenkruid tonen een fijnmazig geheel van witte bloemetjes, lijkend op kant. Belangrijke voedselplant voor o.a. zweefvliegensoorten en Soldaatjes (een rood kevertje). Van de holle stengel kan men een fluitje maken. 

 

 

 

Else zag afgelopen donderdag op Spartaterrein Schollebos een hazenpaartje paren. Het Buizerdpaartje is permanent aanwezig, maar nog geen broed. 

Afgelopen zondag trof ik in Schollebos ook nog een oude bekende aan, die ik de laatste jaren niet meer gezien had:

Kapjesmorielje (Morchella semilibera). Een voorjaarspaddenstoel, niet zeldzaam, maar nu pas voor derde keer een waarneming in Capelle. Is eetbaar, maar laat hem maar staan a.u.b. Overigens: alle paddenstoelen zijn eetbaar, alleen sommige soorten maar 1 keer…..

 

 

JoJo-weer

Had ik het in mijn vorige blog over schitterend lenteweer (zonder jas het Schollebos in), nu weer ijskoud. Afgelopen dag 7-8 graden met een gevoelstemperatuur van hooguit 4 graden door de harde gure wind. Sneeuw in Noord-Nederland, hagelbuien in Capelle. Met deze temperaturen geen of weinig vlinders of andere insecten: om als koudbloedige diertjes hun verbrandingsmotortje op gang te houden hebben ze echt wat meer nodig. Toch eergisteren (donderdag) nog een enkel Oranjetipje gezien toen we samen met egelopvang-Papendrecht 3 egeltjes aan het uitzetten waren. 

De vogelvoorjaarstrek is ook nog niet ten einde. In Capelle wachten we nog bijv. op Huiszwaluw, Gierzwaluw en Visdiefje. Verder werden afgelopen week nog soorten gespot in Schollebos vanuit het zuiden komend op weg naar hun broedgebieden:

Beflijster (Turdus torquatus; foto: Peter Troost). Peter Troost spotte deze lijstersoort deze week op het Spartasportterrein (vorig jaar zelfs 2 exemplaren daar). Een broedvogel van berggebieden en hoogvenen in Skandinavie en Zuid-Oost Europa en in Nederland slechts doortrekker naar Skandinavie. Is eigenlijk bijna een Merel (Turdus merula) maar met een brede witte bef op de voorborst.

 

 

 

Graspieper (Anthus pratensis; foto: Peter Troost). Peter maakte ook deze foto toen hij een stief kwartiertje op Spartaterrein was gaan zitten observeren. Geen broedvogel in Capelle, maar wel eerste Capelse waarneming als doortrekker. Als broedvogel algemeen in Nederland en Noord en Noord-Oost Europa. Broedvogel van open terreinen. Peter zag meerdere exemplaren op het Spartaterrein-Schollebos.

 

Wat mij betreft nu op naar de lente met wat aangenamer weer! Het loopt snotverdorie langzaam richting zomer… Niet alleen voor mij natuurlijk, maar ook voor al die vogels, andere dieren en planten die daarmee gebaat zijn! Veel bloeiende planten->veel insecten->veel voedsel voor vogels-> enz. En oja: laat deze koudeperiode geen reden zijn voor Klimaatontkenners om hun gelijk te beweren: er is echt wat aan de hand!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een geweldige dag!

Wat een Zondag! Fantastisch voorjaarsweer, zonder jas naar buiten! En zoveel te zien!!

De IJsvogeltjes in het Schollebos waren weer zeer actief. Ik zag ze zelfs paren! Een voor mij onbekende vrouw sprak mij aan en vertelde dat zij vanuit haar woning aan de Rigoletto recentelijk ook regelmatig 2 IJsvogels had gezien: een 2e broedpaar?? Heb gevraagd om me op de hoogte te houden.

Tijdens mijn dagelijkse rondgang vandaag (zondag) ook 2 Oranjetipjes, meerdere Citroenvlinders, Witjes, Dagpauwogen en 1 Gehakkelde Aurelia. De dag ervoor tijdens onze lente-excursie ook de eerste bloeiende Pinksterbloem, een belangrijke waardplant van het Oranjetipje. Mooi afgestemd!

Pinksterbloem (Cardamine pratense). Lid van de grote familie Brassicaceae = Koolsoorten (vroeger “Cruciferae” = “Kruisbloemigen”: 4 kroonblaadjes staan als een Kruis tegenover elkaar. Ik vind deze naam nog steeds beter, maar goed, ik ben geen “Taxonoom”). En tja: eerst komt Pasen, dus waarom “Pinksterbloem”? Dat komt door de ’Kleine IJstijd’ van een paar eeuwen geleden: toen bloeide deze bloem rondom Pinksteren. Nu zouden we hem “Paasbloem” moeten noemen.

 

 

 

Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album). Zeer algemeen in Europa. In onze omgeving 2 generaties per seizoen. Overwintert als volwassen vlinder in dichte vegetatie. Waardplanten o.a. Brandnetel. “Aurelia” = sierlijk, van goud gemaakt. “Polygonia” = Gehakkeld, veelhoekig naar de ’gehakkelde’ randen van de vleugels.

 

 

 

 

Om de Buizerds in de gaten gehouden maakte ik vandaag ook een rondje langs het ruiterpad ten oosten van de Capelse Manege, want daar zijn ze de laatste tijd vaak aanwezig. Ik zag in het populierenbosje – dacht ik – een Buizerd zitten. Toch maar even met de verrekijker gekeken: geen Buizerd, maar een HAVIK!!

Havik (Accipiter gentilis; foto: vogeldagboek.nl). Even dacht ik nog een vrouw-Sperwer (broedt daar ook vaak in de buurt en beide hebben horizontale streping op borst/buik). Maar de oogkleur (oranjegeel), de grootte en de vlucht toen hij wegvloog: echt de Havik. Pas eerder 2x eerder in Schollebos gezien. Kennelijk waardeerde hij mijn gespied niet ondanks de respectabele afstand. Hij vloog op, maakte een paar cirkels en verdween richting Hitland. De Havik is een echte jager in bossen op andere vogels. Hij manouvreert als een acrobaat tussen de bomen om zijn prooi te vangen. Langs het ruiterpad lagen restanten van vermoedelijk een geslagen kraai. De Buizerd presteert dat niet. Toch kreeg ik vandaag info over een Buizerdnest aldaar: vaker langs gaan dus.

 

Boerenzwaluw (Hirundo rustica; foto Internet)

Tijdens mijn rondje Schollebos hoorde ik opeens langs de Nieuwerkerkse Tocht ter hoogte van de Capelse Manege een nieuw voorjaarsgeluid : 3 vliegende Boerenzwaluwen samen (spelen? jacht op vrouwtje?). De Boerenzwaluw broedt met meerdere paartjes op de Capelse Manege in stallen. Het is de vroegst terugkerende zwaluwsoort (overwintert in Afrika). Een echte insecteneter: vliegen genoeg bij de manege!

 

 

Wederom is bij mijn buren een Boomkruiper aan het nestelen onder een dakpan. De boomkruiper heeft een voorkeur om te nestelen in spleten, bijvoorbeeld onder loslatende schors van boomstammen. Het Schollebos is daar echter nog niet oud genoeg voor. Toch doet de Boomkruiper het in Capelle goed, mogelijk door aanpassing (“baksteen- of Dakpankruiper”). 

 

 

 

 

 

 

Al 2x eerder broedde een Boomkruiper hier onder een dakpan van mijn buren. Komt aanvliegen, landt op de bakstenen muur, kruipt dan naar boven om onder de dakpan te verdwijnen. Nu dus weer.

 

 

 

 

 

 

Driekantig Look (Allium triquetum) of Armbloemig Look (Allium paradoxum)? Eric Stockx was aanwezig tijdens onze Lente-excursie. Wij scholden dit uit als Driekantig Look, maar Eric kwam hierop terug: volgens hem is het Armbloemig Look en hij kan best wel eens gelijk hebben (hij is lid van KNNV: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, die in Capelle ook actief is). We gaan dit verder uitzoeken.

 

 

 

 

Leuke waarnemingen, opvangcentra en nieuws

Geschiedenis van de geringde Buizerd (zie vorige blog) is achterhaald na speurwerk van Adri de Groot en zijn netwerk van “Vogeldagboek.nl”. De vogel is door een dierenambulance opgevangen bij Hitlandse Laan (Hitland-Noord) en naar vogelopvangcentrum “Vogelklas Karel Schot” in Rotterdam-Zuid gebracht. Daar hebben ze hem opgeknapt en geringd en daarna weer losgelaten op 18 maart in het Oude Land van Strijen. Verbazend dat hij weer heel snel op zijn oude plekkie was teruggekeerd. Van duiven weten we dat (duivensport), maar meer vogelsoorten hebben een precisie-instrument om hun eigen plek weer terug te vinden. Herkenning op zicht, maan- en zonnestand, aardmagnetisme: men weet het nog steeds niet zeker hoe vogels dit presteren. Vogelklas Karel Schot doet al jarenlang enorm goed werk bij opvangen van gewonde/zieke vogels. Voor meer info: vogelklas.nl

 

 

Het egeltje dat ondervoed in Schollebos door Anthira van Wensveen werd meegenomen naar het Egelopvangcentrum Papendrecht doet het goed (zie vorige blog). In het opvangcentrum zijn veel egels opgenomen. Nu de winter voorbij is met SNC afgesproken om weer 3 gezonde egels uit te zetten in het Schollebos. Gaat 11 april gebeuren.

Voor meer info: dierenbescherming.nl/wildopvang/egelopvang-papendrecht .

 

IJsvogel (foto: Ben Pleij). Er zijn sterke aanwijzingen dat er na 1 jaar afwezigheid weer een paartje IJsvogels gaat broeden op de bekende broedoever in het Schollebos. De laatste 3 dagen constant aanwezig. Afgelopen woensdag 1 ijsvogel die wel 7-8 keer een bad nam (wijst op graven van een nestpijp in de oever: daar worden ze vies van), donderdag een paartje dat samen op een tak zat en vrijdag betrapte Ben Pleij daar dit vrouwtje (ondersnavel roodachtig; mannetje zwart). Het zou kunnen dat het paartje de tegenoverliggende oever kiest als nestplaats, we houden het in de gaten. Omdat er langs de oever nog een grote Berk gekapt moet worden, heb ik met gemeente contact opgenomen: die gaat dus niet nu gekapt worden om het nestelende paar niet te verstoren. 

 

Oranjetipje (Anthocharis cardamines; foto: Ben Pleij). Ben ontdekte ook de eerste Oranjetipjes in het Schollebos. Beschermde soort, heel traag een kleine populatie vormend in Schollebos. Waardplanten zijn vooral Pinksterbloem, maar ook andere “Kruisbloemigen”= Cruciferae zoals Raapzaad (nu volop bloeiend) en Look-zonder-Look (een late lentebloeier). Deze dagvlindersoort kent slechts 1 generatie per jaar en legt steeds 1 eitje per waardplant in de bloeiende bloem. De rupsen eten van de bloemen en overwinteren als pop.

 

 

 

Na overleg met gemeente, gaat gemeente vaker Handhaving laten controleren in Schollebos op verboden oogsten van Daslook (zie vorige blog) en op auto’s die het Schollebos inrijden (meestal om met groot gezelschap te gaan barbecuen op de evenementeweide). 

Verder afgelopen vrijdag:  o.a. Witte kwikstaart (op schapenweitje boerderij Bermweg) en 2 paartjes Slobeenden op de “IJsvogelvijver”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwartkop ook terug

Lente blijft voor mij het mooiste seizoen. Het ontluikende groen van bomen en struiken, de voorjaarsbloeiers, de bloesems, de terugkeer van broedvogels die in Afrika overwinteren, de laatste wintergasten. 

Zwartkop (Sylvia atricapilla; foto: Louis Weterings).

Sinds vorige week is weer de melodieuze zang van de Zwartkop hoorbaar in Schollebos. Lid van het geslacht Grasmussen (Sylvia=’Bos’), familie Zangers (Sylviidae = Boszangers). Overwintert in Zuid-Europa en Afrika, maar steeds meer winterwaarnemingen (zelfs in mijn eigen tuin!). Man heeft zwart kapje, vrouw bruin kapje. Tja, kennelijk is de naamgeving seksistisch? Atritas = latijn voor “Zwartheid”, Capillatus = “Hoofdhaar”. De zang lijkt qua ritmiek op die van de Heggenmus, maar is veel meer sonoor, die van de Heggenmus meer krakend en “Bacchiaans”. Wel veel lijkend op zang van Tuinfluiter die af en toe ook in Schollebos voorkomt: de zang van de Tuinfluiter is echter langer aanhoudend en lijkt op een versnelde afdraai van de merelzang. Voor zang van deze vogels: Vogeldagboek.nl

 

 

Bloeiende Sleedoorn (Prunus spinosa) in Schollebos. Lid van geslacht Kers (Prunus) en Rozenfamilie (Rosaceae). Nu volop in bloei, hier langs voetpad langs Sparta-sportvelden. Voor meer info over Sleedoorn: zie op onze website het artikel van SNC in de IJssel- en Lekstreek. Klik hier voor openen van dat artikel

 

 

 

 

 

Kriek = Zoete Kers (Prunus avium; foto: internet). Een aangeplante boom in Schollebos, nu in volle bloei. Je moet wel bij sommige bomen ver omhoog kijken (bloei in de kruinen tot 20 meter hoog!). De vruchten zijn kleine kersen, meer pit dan vruchtvlees, maar bij diverse vogels geliefd. Ook voor de mens eetbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Buizerd (Buteo buteo). Louis Weterings maakte deze foto vorige week in Hitland. Deze buizerd had aan beide poten een ring. We proberen via experts te achterhalen waar deze buizerd geringd is. In Schollebos is steeds een buizerdpaartje te zien, dit jaar vaak net ten oosten van Capelse Manege. Hopelijk ook dit jaar weer broedsucces.

 

 

 

 

 

 

 

Egel (Erinaceus europaeus; foto: Anthira van Wensveen).

Familie Van Wensveen trof overdags in Schollebos een egeltje aan: vroeg uit winterslaap, te licht, slap en ondervoed. Toevallig was Anthira (dochter van Jan, een van onze SNC-vrijwilligers) erbij en die was weer als vrijwilligster werkzaam bij Egelopvangcentrum Papendrecht. Dit egeltje heeft echt geluk gehad! Maakt het inmiddels goed en vreet zich een ongeluk aan meelwormen. Wordt uiteraard na opknappen weer teruggezet in Schollebos.De egel heeft het niet makkelijk. Tuinen worden steeds meer betegeld en met ondoorlaatbare schuttingen afgeschermd, steeds meer wegen met grote kans om doodgereden te worden. Help ze: groene tuinen, doorlaatbare afgrenzingen (hagen of anders onderste plank van schuttingen verwijderen). Het zijn heel nuttige dieren, die de slakkenplaag in uw tuin effectief aanpakken! En…: nooit melk geven! 

 

Ander nieuws:

IJsvogel weer aantal keren gesignaleerd (o.a. met 2 exemplaren tegelijk, dus hoopvol voor nieuw broedsucces; vorig jaar geen broed).

– afgelopen week 4x mensen aangesproken in Schollebos die massaal Daslook aan het “oogsten” waren, boodschappentassen vol! Drie keer Chinese Nederlanders, 1x een oost-europese Nederlander. Het MAG GEWOON NIET en ontneemt andere capellenaren een deel van hun genot van binnenkort volop bloeiende Daslook. Daslook is sinds dit jaar niet meer een ‘Beschermde soort’ (Flora en Faunawet), maar de in het Schollebos nog steeds geldende Boswet verbiedt dit nog steeds! Paar jaar geleden met politie hierover overlegd: bel dan 114-red-een-dier was het advies. Tja 2 boa’s in regio Rijnmond, die gaan dus niet komen voor een heterdaadje, en het gaat hier om planten en geen dieren. In het verleden had de gemeente een Parkwachter voor het Schollebos die paar keer per dag inspecteerde. Sinds zijn overlijden is de post wegbezuinigd….

Overleg “Toekomst Schollebos”: Gemeente, SNC en andere partijen zijn bezig met structureel overleg over de toekomst van het Schollebos. Het eerste informele overleg verliep positief. Krijgt vervolg. Inhoud van dit eerste overleg is voorlopig op verzoek van gemeente onder embargo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar en Overleg

Het voorjaar schrijdt voort. De kruidenlaag staat al volop in bloei, of staat op het punt te gaan bloeien. Struiken beginnen allemaal uit te lopen onder nog kale bomen, wat een pointilistisch aanblik geeft, alsof een schilder met duizenden groene stipjes dit probeert weer te geven. Ook enkele bomen beginnen blad te vormen, maar nog sporadisch. Dat is de volgorde in de lente: eerst kruiden, dan struiken, dan bomen: zo wordt maximaal geprofiteerd van het zonlicht in het voorjaar: als de volgorde andersom zou zijn, dan geen/weinig struiken en kruiden/planten. In het najaar is die volgorde juist wel andersom: het verdwijnen van blad begint bij hoge bomen, daarna lagebomen en struiken en dan de kruiden en planten: ook dan profiteren die struiken en kruiden nog maximaal van het zonlicht. 

Nieuwe voorjaarsbloeiers:

Ongevlekt Longkruid (Pulmonaria obscura). Een vertegenwoordiger van de familie Ruwbladigen (Boraginaceae) waartoe ook soorten behoren als Smeerwortel en Vergeetmijnietsoorten. De bladeren van deze familie zijn ruw behaard. Waarschijnlijk als stinsenplant aangeplant.Ook het Gevlekt Longkruid (Pulmonaria officinalis) komt in Schollebos op een enkele plek voor: de bladeren vertonen wit-achtige vlekken. Het is wel goed opletten, want je loopt er zomaar voorbij. De naam Pulmonaria (=Long) wijst op de gelijkenis van de bladeren met die van de menselijke longkwabben; vanwege die gelijkenis werden er – net als bij vele andere kruiden en planten – medicinale krachten aan toegekend, in dit geval voor allerlei longziektes. De soortnaam “officinalis” wijst altijd op (vroeger) medicinaal gebruik.

 

 

 

 

Groot Hoefblad (Petasites hybridus). Een majestueuze plant, vooral door hun tot halve meter brede bladeren. Die bladeren verschijnen echter pas na de bloei, net als bij het Klein Hoefblad. Beide behoren tot de enorme familie der Composieten=Asterachtigen (Asteraceae=Compositae), maar niet tot zelfde geslacht. Terwijl het Klein Hoefblad (Tussilago farfara) bloeit als solitaire bloem, doet het Groot Hoefblad het anders met vele bloemen  in een soort kegel (en elke “bloem” bestaat ook hier weer uit vele kleine bloemetjes: zo val je echt op voor insecten om bestoven te worden!). De plant is “Tweehuizig”: aparte mannelijke en vrouwelijke planten, die vaak niet op nabije afstand staan. 

 

 

Deze zondagavond intern vergaderd met SNC-bestuur over komend overleg met gemeente a.s. dinsdag: “Toekomst van Schollebos”. Onze voorstellen zullen worden ingebracht. Maandagavond bijeenkomst Hitlandbestuur over herplant Hitlandselaan: door SNC ingebrachte voorstellen zijn waarschijnlijk in goede aarde gevallen: na kap van al redelijk oude populieren (zijn helaas geen echt lang leven beschoren) herplant met knotwilgen en elzen: passend in landschap en landschapshistorie. Wordt vervolgd. Wel weer knudde dat Duits elftal in de laatste minuut de overwinning behaalt, maar tja, dat heeft niets met SNC te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Gierzwaluwen, Bomenkap en Kabouter

Afdeling Capelle van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) houdt op 16 april een lezing over de Gierzwaluw. Een Capelse broedvogel in het nauw met ongeëvenaarde levenswijze: ze vangen vliegend insecten, ze drinken vliegend, ze slapen vliegend, ze paren vliegend. Alleen om hun nest te maken en hun broed te verzorgen vliegen ze niet altijd. Bij ontij-weer vliegen ze rustig 500 kilometer zuidelijk om te foerageren. Vroeger dacht men dan ook dat ze geen pootjes hadden.  En: de Gierzwaluw is niet eens een echte Zwaluw: hij is eerder verwant aan de kolibri…. Daarnaast ook aandacht voor de andere “echte” zwaluwsoorten in Capelle. Een aanrader voor alle natuurliefhebbers, maar ook voor de gemeente en woningbouwverenigingen om beschermende maatregelen!!

Gierzwaluw (Apus apus; foto Jochem Kühnen). Een werkelijk spectaculaire levenswijze!

Datum/Tijd/Plaats: 16 april 2019, 20.00 uur, Buurtcentrum De Fluiter.

 

 

 

 

 

Schollebos: kap van bomen die mogelijk direct omgevingsgevaar vormen gaat gestaag, maar te langzaam door. Broedtijd van vogels is immers begonnen. Hier en daar wat nevenschade aan belendende bomen en struiken, schade aan bodemflora valt tot nu toe mee. Wel op enkele plaatsen “takkenrillen” die niet voldoen aan de definitie en doelstelling (te hoge opstapeling van stam + takken). Op enkele plaats een Kraakwilg op voet afgezaagd, terwijl afspraak was “uitkleden en toppen”. Op andere plaatsen Populieren volgens afspraak wel “uitgekleed, getopt en geringd”. Op diverse plaatsen ontstaan wel “Bosgaten” die wij als SNC wel willen aanmerken voor herplant (overleg hierover met gemeente). Grondbroeders als Tjiftjaf zijn terug uit Afrika en volop bezig een broedterritorium vast te stellen. Wordt lastig voor hen, want de kapwerkzaamheden duren zeker nog wel 2 weken (werden iets vertraagd door stormweer: dan geen boswerkzaamheden). Kortom: eens met kap, maar oneens vanwege veel te laat tijdstip en toch maar doorgaan.

Canadese Gans (Branta Canadensis). Een exoot afkomstig uit Noord-Amerika en hier uitgezet en verwilderd. Broedt al jaren in het ‘Slagenlandschap‘ tussen ‘s Gravenweg en Rijckevorselweg. Een grote ganzensoort, gelukkig niet echt invasief en soms in Schollebos te zien, zoals afgelopen week. In o.a. Brabant wel sterk toenemend.

Ook de Grote Zilverreiger weer aanwezig en enkele Koperwieken, maar die zullen wel snel verdwijnen naar hun broedgebieden.

 

 

 

Purmerhoek: gemeente heeft bij provincie ontheffing aangevraagd en verkregen om bij renovatiewerkzaamheden eventuele vleermuisverblijfplaatsen doelbewust te mogen vernietigen. Provincie heeft hiermee ingestemd. Vleermuizen waren streng beschermd in de inmiddels niet meer vigerende Flora- en Faunawet (FFW). De FFW is nu geïntegreerd in de nieuwe Natuurwet. In die nieuwe Natuurwet zijn vleermuizen nog steeds beschermd, maar is eigenlijk altijd alles mogelijk voor de overheid “zolang het voortbestaan van de populatie niet in het geding is”. Alleen staat nergens wat men verstaat onder “Populatie”: die van de Purmerhoek en omgeving, die van de wijk waartoe Purmerhoek hoort, die van gemeente Capelle, die van Zuid-Holland, die van Nederland…?? Zo komt elke overheid nu hiermee weg. Normaliter moet men volgens het “Vleermuisprotocol” eerst een jaarlang (!) onderzoek doen voor men overgaat tot zulke ingrepen. Nu TOTAAL NIET DUS: GEWOON GA JE GANG MAAR!! SNC overweegt dus om bij provincie in protest te gaan.

Kabouter (foto Ben Pleij). 

Ben trof dit in Schollebos aan in een oude boomstronk. Mooi toch!?

De tjiftjaf weer terug

We kunnen allemaal wel vaak kankeren op het weer (staan Hollanders bekend om), maar ik zou de seizoenen toch niet willen missen. Altijd spannend wat die wisseling van seizoenen ook weer betekent voor flora en fauna. En ook klimaatinvloeden beginnen echt impact te hebben op flora en fauna. 

Afgelopen vrijdag de eerste waarnemingen in Schollebos van de Tjiftjaf. In de stromende regen (tja mijn hond moet toch echt uit en ik had niet zoveel zin) zat er 1 hardop te “zingen” in west Schollebos. Dan word ik toch weer blij: waarom ik niet blij en dat net uit verre zuiden gearriveerde minivogeltje wel? Ook Jan van Wensveen spotte die dag 2 “zingende” exemplaren. Normaliter keren Tjiftjafs pas terug eind maart, begin april. Dus nu ook weer erg vroeg. Wat ik altijd zo frappant vind is dat ze dan ook overal tegelijk opduiken: de terugtrek naar het noorden geschiedt waarschijnlijk in grote groepen.

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita). Een klein onopvallend zangvogeltje behorend tot het geslacht Phylloscopus (“Boszangers”). Een broedvogel in Capelle. Overwintert in Zuid-Europa en Afrika, maar laatste jaren ook meldingen van overwinterende exemplaren in Nederland (klimaat?).Zang een eentonig herhaald “TjifTjifTjaf” met tussendoor een “Tsrrrr”. Qua uiterlijk moeilijk te onderscheiden van “zusje” Fitis (Phylloscopus trochilus). Belangrijkste uiterlijk kenmerk: Tjiftjaf heeft bijna zwarte pootjes, Fitis licht vleeskleurige pootjes.  Maar qua zang zijn ze totaal verschillend. De Fitis komt meestal zo´n 10 dagen later weer terug dan de Tjiftjaf en komt in Capelle veel minder voor. Ga er toch ook weer op uit om te kijken en luisteren of ook deze Fitis weer terugkomt in Capelle.

 

 

 

Bosanemoon (Anemona nemorosa).

Inheems, maar in Schollebos aangeplant als Stinsenplant. Een prachtig plantje, lid van de familie Ranunculaceae = Boterbloemachtigen of Ranonkelfamilie. Bloeit maart-mei, maar nu al op enkele plek bloeiend in Schollebos.

 

 

 

Vroege Lente

Na de extreem warme periode (in winter!!), verkeren we nu weer in normale temperaturen voor de tijd van het jaar, maar wel met veel regen en wind. De flora ontluikt  desondanks steeds vroeger. Afgelopen week in Schollebos:

Driekantig Look (Allium triquetrum). Op enkele plaatsen in Schollebos. Langs Nieuwerkerkse Tocht nu al bloeiend (normaliter april-mei). Een Stinsenplant (oorspronkelijk uit Middenlandse Zeegebied) behorend tot familie Alliaceae (uiensoorten: “Look”= Ui). Ruikt ook echt lekker naar uien.

 

 

 

 

Dotterbloem (Caltha palustris). Lid van de “Boterbloemachtigen” = Ranunculaceae (Ranonkelfamilie). Een echte moeras-/oeverplant. Nu al bloeiend (ook normaliter pas april-mei). Soms 2e bloei in najaar. Nu bloeiende dotters langs vijvertjes en singel west-schollebos (door SNC uitgeplant als inheemse plantensoort).

 

 

 

 

Vingerhelmbloem (Corydalis solida). Ook een Stinsenplant, lid van de Papaverfamilie. Doet het matig in Schollebos. Bloeit in maart-april, maar nu al vroeg de eerste bloeiende exemplaren.

 

 

 

 

 

Speenkruid (Ficaria verna). Inheemse plant ook behorend tot de “Boterbloemachtigen”. Bloeitijd maart-mei, dus ook hier weer heel vroeg bloeiend. In Schollebos langs paden straks flinke bloeiende velden. Ondergrondse wortelknolletjes lijken op tepeltjes (speentjes).

 

 

 

 

Sleedoorn (Prunus spinosa). Een struik behorend tot de grote Rozenfamilie (Rosaceae) en geslacht Pruim (Prunus).Bloeit ook normaliter in april-mei. Nu in Schollebos langs Spartasportvelden in volle glorie bloeiend.

 

 

 

 

 

Verder:

– impasse met gemeente over herplant Abelenbos in Schollebos. Wij wachten antwoorden van gemeente af.

– SNC blijft tegen een Spraypark in Schollebos. In voorafgaande commissievergadering was geen overeenstemming tussen coalite en oppositie. Een brief van SNC naar alle raadsfracties wordt verzonden.

– SNC overweegt om bezwaar te maken bij de provincie tegen door haar verleende vergunning om DOELBEWUST mogelijke vleermuisverblijven te vernietigen bij renovatie van Purmerhoek.

– het voorstel van SNC voor herplant langs Hitlandselaan in Hitland (na kap van daar nu staande populieren) is door bestuur van Hitland positief ontvangen (oostzijde Knotwilgen, westzijde Zwarte Elzen). Past beter in landschap en is ecologisch veel beter (bijen, vogels). Even afwachten nog of dit ook werkelijk gaat gebeuren. Binnenkort vergadering daarover.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg Spraypark

Afgelopen maandagavond naar 2e commissievergadering geweest over het Spraypark. Met plaatsvervangende schaamte geluisterd naar nietszeggende antwoorden op soms kritische vragen van de oppositiepartijen. De arme ambtenaren moesten zoveel als zij daartoe werden “gemaand” door de voorzitster die vragen beantwoorden, want de wethouder zelf had het alleen maar (huilie-huilie) over die zielige kinderen van arme ouders die niet op vakantie kunnen. Ik heb ingesproken namens SNC. Ook hier geen enkele inhoudelijke reactie dan een beetje “jijbatten” door de wethouder (wat maakt die kap van 400 bomen in Schollebos nou uit??). Wat mij ook erg tegen viel is dat de VVD (coalitieparter) voorstander blijft, terwijl het groenprogramma van de VVD het meest vooruitstrevende is van alle partijen: toch een papieren tijger dus? Tja zei Leon Anink (fractievoorzitter VVD) tegen mij persoonlijk, het is nu eenmaal een coalitieakkoord. Er is slechts 1 positief nootje: gezien de verdeeldheid onder de partijen (coalitie-oppositie) wordt dit item geen hamerstuk voor de komende Raadsvergadering. Daar gaat SNC dus weer inspreken. Ondertussen beramen we ons op andere mogelijkheden om dit Spraypark in het Schollebos te voorkomen. Wordt vervolgd. U kunt de hele commissievergadering terugluisteren via de website van de gemeente.

Dan de bomenkap in het Schollebos. Na 1 dag kappen (vorige week donderdag) daarna gestopt. Reden onbekend (wacht nog op toegezegd antwoord van gemeente daarover). Grootscheepse kap normaliter niet meer na 15 maart en het gaat zeker nog meer dan 2 weken duren voordat de kap klaar is. Gemeente heeft wel al aangegeven dat er GEEN HERPLANT geschiedt. Afgelopen avond ook bij topambtenaar Buitenruimte navraag gedaan over herplant van gekapt Abelenbos: voor de zoveelste keer ontwijkend antwoord (oh ja, we zijn ermee bezig). Hebben hem gezegd dat wij dan als SNC overwegen om dit zelf te gaan doen (dankzij onze vrijwillige donaties kunnen we dit samen met vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken). We gaan dit serieus bestuderen. Wordt vervolgd.

Tja, wel (inmiddels) 700.000 euro voor een spraypark, maar NOG NIET 1 CENT voor herstel van bosbestand! Sterker nog: het beheer/onderhoud van het spraypark gaat voor een deel weer ten koste van het groenonderhoud in Schollebos.

Nou ja, toch maar weer afsluiten met paar leuke dingetjes:

Maarts Viooltje (Viola odorata). Een inheemse viooltjessoort op voedselrijke grond, meestal in (Half-)Schaduw. In Schollebos op meerdere plaatsen, maar nu nog niet bloeiend. Wel in mijn voortuin (spontaan!) al sinds 1 week. Verspreiding vooral via mieren: op de zaadjes zit een “Mierenbroodje” , een eiwitrijkpropje waar mieren dol op zijn. De mieren nemen de zaadjes mee onder de grond, consumeren het mierenbroodje en laten het zaadje achter, dat daarna weer ontkiemt. 

 

 

 

Groenling (Carduelis chloris. Foto: Arianne Burgers). Een standvogel (hele jaar hierblijvend), een van de vele vinkensoorten. Prachtig groen met geel. De roep is heel kenmerkend: een beetje chagrijnend “dzjeee” of een kanarielijkend rollertje. Algemeen, maar in Capelle vooral in en om Volkstuincomplex Nut en Genoegen. Vroeger (en nu nog??) illegaal gevangen door kanariekwekers om te kruisen.

 

 

 

 

Het ooievaarspaar weer samen op het nest eind februari (foto: Ben Pleij). Zo te zien houden ze nog steeds van elkaar… Ze zijn dan ook strikt monogaam en gaan nooit vreemd. Andere streeknamen: Uiver, Eiber en Stork (dit voor de kruiswoordpuzzelaars).