Zegt het voort!

blog archief

Schollebos in de uitverkoop? Oproep!

Gemeente is voornemens om een kostbare waterspeelplek te creëren in het Schollebos a raison van 650.000 euro uit het potje “Kwaliteitsimpuls Buitenruimte”. Het gaat liefst om een 150 m2 betonnen constructie met fonteinen, watersproeiers, e.d. Daaromheen nog een 2,5 meter verharding.

Er zijn voor gemeente 2 mogelijke locaties: de “Grote Speelweide” of de al bestaande “Natuurwaterspeelplaats Ravottia”. In het laatste geval moet het wilgendoolhof verdwijnen en ook nog bomen gekapt worden. Het wilgendoolhof is destijds mede aangelegd met vrijwilligers van SNC en HVC.

Wij als SNC zijn hier pertinent op tegen. Niet omdat wij tegen recreatieve elementen zijn, maar omdat deze zogenaamde Watervallei teveel schade berokkent aan natuur, geluidsoverlast en serieuze risico’s betekent voor volksgezondheid. Sanitaire voorzieningen ontbreken, controle op Legionellabacterieen ontbreekt (wettelijke richtlijnen!), omkleedvoorzieningen ontbreken (tja, toch voer voor pedofielen?).

Onderhoud zou moeten gebeuren tegelijkertijd met het “Reguliere Onderhoud” van het Schollebos. Laat me niet lachen! Dat “Reguliere Onderhoud” van het Schollebos is sowieso al een farce. Kortom, weer een zoveelst aardig ideetje zonder alle implicaties te overzien, weggegooid (belasting-!)geld dus. Dit geld kan beter besteed worden aan echt onderhoud van het Schollebos.

En dan nog een venijnige opmerking: gemeente streeft naar duurzaamheid. Burgers: in je tuin stenen eruit en plant erin. Gemeente: 150 m2 beton is nou niet het goede voorbeeld! De ondergrondse watervoorziening met leidingwater zal ook de nodige milieuimpact hebben. Voor de politici: dit project is niet vrij van structurele kosten! Wettelijke frekwente monstering van waterkwaliteit (Legionella), schoonhouden (blubber, bladafval, vogelpoep, zwerfvuil, e.d.).

Ook heeft de gemeente kennelijk al besloten om op het westelijke deel van de “Grote Speelweide” een “Calisthenics Park” aan te leggen (nergens officieel door gemeente gepubliceerd!). Zijn sportattributen. 

Het Schollebos heeft al een Natuurwaterontdek- en speelplek (Ravottia), een Fietscrossbaan, een Skatebaan, een Peuterspeelplek, een bolderklimtoestel, een klimtouwconstructie, een hangplekvoorziening voor jeugd, ruiterpaden, trimpaden. Een vorige wethouder wilde zelfs dat de Grote Vijver verdubbeld werd tot aan de Capelseweg (daar huizen slopen) met zwemstrand en liefst 3 sterrenrestaurant, want Pannenkoekenhuis was toch echt niks. Nou, regelmatig hebben wij en gemeente gezellig koppie koffie gedronken in Pannenkoekenhuis, niks mis mee en oerhollands.

Oproep: 

1) Aan gemeente

 • Bezint eer ge begint.
 • Maak eerst een Kosten-Batenanalyse (er zijn wel degelijk structurele kosten aan verbonden!!)
 • Onderzoek of de aanleg van zo’n project echt een meerwaarde heeft. Tot nu toe “koude-tenen-gevoel”.

2) Aan mijn lezers: indien eens, stuur dit naar mij: ik stuur dit weer naar gemeente. Het staat u natuurlijk ook vrij om direct uw mening naar gemeente te versturen. 

 

Volgende blog over leuke waarnemingen (Bevers, Ooievaars, Spechten, e.a.).

 

Omschakelen, beslommeringen

U zult als lezer zich wellicht afgevraagd hebben wanneer er eindelijk weer een blog van mij zou verschijnen.  Reden: ben 1 maand weggeweest naar Nieuw Zeeland voor bezoek aan oudste zoon, schoondochter en kleinkinderen. Daar volop zomer, alhoewel het daar soms ook 11-12 graden was en met harde wind een nog lagere gevoelstemperatuur (zuiden van Zuidereiland!). Nu weer terug in koud, nat en grijs kikkerland met een jetlag van 12 uur (het maximale tijdsverschil op aarde). Onze hond opgehaald (die het prima naar haar zin had bij goede vrienden), post doornemen, krantenkoppen snellen, tijdschriften lezen, vakantiefoto´s uploaden en rubriceren, bridgecompetities weer oppakken. Het is wel weer even omschakelen.

Kort na thuiskomst met hond weer het Schollebos in. Wat een troosteloos beeld na de prachtige berglandschappen met uitbundige bloemenpracht… Niet eerlijk natuurlijk, want hier is alles in winterse rust. Over een half jaar is het in Nieuw Zeeland weer winter en zitten we hier volop in het groen. Alhoewel: “volop”?? In het regioblad IJssel en Lekstreek stonden weer kap-aankondigingen van honderden bomen i.v.m. allerlei werkzaamheden en bouwlocaties. Word ik niet vrolijk van, ook al wordt herplant door gemeente toegezegd: er gaat desondanks toch weer veel kroonvolume verloren: voordat die herplante bomen een beetje boom zijn geworden, gaat er wel weer 15-20 jaar voorbij. Langs de noord-oever van de Nieuwerkerkse Tocht heeft gemeente struiken laten snoeien tot vaak op teenhoogte met eveneens een kaalslag tot gevolg: juist een groenstrook achter de huizen met dicht vogelbestand. Ook al weer niet vrolijk stemmend.

 

 

Morgenavond naar “inspraakavond” over locatie van door gemeente voorgenomen aanleg van een nieuwe Waterspeelplek. 3 Locaties worden voorgesteld, waarvan 2 in Schollebos en 1 op sportpark Schenkel. Afgezien van locatiekeuze heeft SNC vragen van technische aard, over duurzaamheid en volksgezondheid.

A.s. zaterdag organiseert gemeente voor haar politici een rondje Schollebos om een beeld te krijgen wat de huidige toestand van het parkbos is en wat we voor de toekomst willen. SNC is mede uitgenodigd en uiteraard zijn wij van de partij en zullen we onze visie overbrengen.

Toch nog leuke dingen? Uiteraard is er altijd wel iets leuk te zien.

Gewone Hazelaar (Corylus avellana). De meeste hazelaars staan volop in bloei. De katjes zijn de mannelijke bloemetjes die veel stuifmeel produceren. De vrouwelijke bloempjes zijn zeer klein en bevinden zich in dezelfde struik (“eenhuizig”: mannelijke en vrouwelijke bloemen samen op zelfde plant/boom). De zeer vroege bloei is een overlevingsstrategie: de bestuiving geschiedt door de wind. Omdat er nog geen bladeren zijn heeft het stuifmeel meer kans om de vrouwelijke bloempjes te bereiken. Ook andere windbestuivers bloeien vroeg zoals Wilgensoorten en Els.

Op het takje het kleine vrouwelijke bloempje met de rode stijlen.

Vroeger pas bloeiend in februari of iets later, nu al vaak in december! Klimaat?

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode Kelkzwam (Sarcoscypha coccinea). Al jaren aanwezig in Schollebos, maar wel steeds minder. Deze stond vandaag in alle glorie te pronken tussen het struikgewas en was de grootste die ik in al die jaren heb gezien (circa 5-6 cm). Groeit op (half) verteerd loofhout (vaak half in grond verzonken dode stammetjes). De meest recente gids spreekt over groeitijd in februari-april, maar in Schollebos nu al jaren al in januari (klimaat?).

 

 

 

 

 

 

In de schors van deze Kraakwilg groeien miniatuurpaddenstoeltjes. De hoedjes zijn 2-3 millimeter groot. De naam is mij onbekend (Mycena hiemalis?). Je loopt er zomaar aan voorbij…..

 

 

 

 

 

 

Geweizwammetje (Xylaria hypoxylon). Ook weer zo´n onopvallende schoonheid. Groeit op dood hout, vooral boomstobbes. De naam wijst uiteraard op de gewei-vormige vertakkingen.

 

 

 

 

 

Meldingen en eigen waarnemingen:

 • 2 IJsvogels in directe nabijheid van traditionele broedoever (1-2 weken geleden). Vorig jaar voor het eerst geen broedpaar in Schollebos, maar wel waarnemingen van IJsvogel.
 • de Grote Zilverreiger heeft wekenlang gebivakkeerd in Schollebos, maar is nu al zeker 2 weken verdwenen.
 • Ooievaarspaartje nu regelmatig te zien in achtertuin woning op hoek ´s Gravenweg-Kanaalweg-Rijckevorselweg. Veel ooievaars trekken niet meer weg om in Afrika te overwinteren.
 • 4 Wintertalingen Nieuwerkerkse Tocht
 • Buizerd, Groene Specht, Grote Bonte Specht, zingende Koolmezen met voorjaar in hun hoofd, Goudhaantjes
 • Aardige mensen die ik op mijn rondje Schollebos bijna dagelijks tegenkom. Tja, ook belangrijk….

 

 

2019

Kap populieren Hitlandselaan?

Directeur Recreatieschap Hitland is voornemens om 230 Populieren langs Hitlandselaan te kappen met als argument dat het asfalt van de Hitlandselaan “dringend” vervangen moet worden vanwege slechte staat (scheuren, e.d.). Vervanging van asfalt zou niet zonder die kap van de populieren kunnen.  Het siert directie dat SNC van dit voornemen vroeg op de hoogte is gesteld. Maar SNC blijft met vragen zitten. Afgelopen donderdag samen met Josien van Cappelle (bestuurslid Recreatieschap Hitland) een inspectieronde gedaan langs deze laan.

Onze gezamenlijke bevindingen en SNC-’s mogelijke alternatieven:

 • het asfalt van de Hitlandselaan is echt niet slecht. Hier en daar zijn wat scheurtjes (vergelijkbaar met vele asfaltwegen in Capelle)
 • het laantje is erg smal en meestal niet passeerbaar voor 2 tegenoverkomende auto’s.
 • er zijn enkele passeerinhammetjes, maar van slechte kwaliteit
 • voor zo’n  smal laantje  zijn de begeleidende  hoge populieren behoorlijk disproportioneel
 • de vitaliteitstatus van de populieren is nu in december moeilijk te beoordelen
 • populieren op goede standplaats kunnen 80 jaar of ouder worden. Is hier geen sprake van. De populieren zijn al meer dan 40 jaar oud en hebben een zeer beperkte standplaats.
 • kappen van de populieren met herplant van Knotwilgen is een alternatief (past in landschapsbeeld, geen last van wortelopdruk, goede nectar-bron in vroege voorjaar voor (solitaire) bijen, mogelijke terugkeer van Steenuil.
 • aanleg van fietspad overzijde sloot: verhoogt verkeersveiligheid. De ruimte is er voor.
 • langs Hitlandselaan zelf wat meer echte passeerhaventjes.

Kortom: hier valt nog veel te overleggen. Niet alleen maar mooie plaatjes…

Herfstgedicht

Ik heb in mijn studententijd in Utrecht destijds een boekje gekocht voor 1 gulden. “Samen de Natuur in” door dr. W.E. de Mol (1921, drukkerij Jacob van Campen). Een geweldig geschreven boekje a la J. Thijsse. Aan het einde van zijn boek schrijft hij ook enkele van zijn gedichten. Een hiervan over de herfst (1907):

DE IEPEBOOM

’t windje waait en ’t wirrewarrelt

daalt en dwarrelt

om den ruwen stam in ’t rond,

van tak op twijg

van twijg op tak

door ’t geel, groen, bruine blarendak,

dat volgt en valt terstond.

 

Ras is ’t weg, ’t laatste loover,

plomp en poover

zie ’k uw naakte stamme staan,

van goot in gras

van gras in goot

zoo zwerft uw tooisel dorre en dood

tot ’t àl gansch is vergaan.

 

Grof gerimpte, ruwe vlagen

kermend klagen

door uw kruine, kil en koud.

Mét vliegt een vlok, nóg een, nog véél ….

een wit gewaad bedekt geheel

uw schijndood hout.

 

Schollebos: Hoop?

De verhoudingen tussen SNC en Gemeente zijn niet altijd even goed geweest. In het verleden heeft Gemeente zelfs een keer aangifte gedaan tegen SNC voor het “Beschadigen van bomen” in het Schollebos (aanbrengen van merktekens op bomen die wij als SNC juist wilden behoeden voor kap bij dunningswerkzaamheden). Kafkaesk gedoe. Gelukkig klaart de hemel nu weer wat op.

Populier met ernstige bastschade en ‘geblest’ met rode verf voor kap.

Gemeente heeft nu een deskundig extern bedrijf (Bomenwacht) in de arm genomen om de bomen in het Schollebos te inspecteren op vitaliteit en omgevingsgevaar. Dit resulteerde in 435 te kappen bomen die met rode of gifgroene merktekens zijn “geblest”. Best veel dus. SNC heeft Gemeente verzocht om dit nader via inspectieronde te bekijken, wat dus afgelopen middag is gebeurd: samen met 2 bestuursleden van SNC, 3 vertegenwoordigers van Gemeente en de inspecteur van de Bomenwacht in druilende regen het Schollebos in, na een voorbespreking met bakkie koffie. Wij hadden als SNC al tevoren aangegeven het voor 90% eens te zijn met de te kappen bomen. Veel van de te kappen bomen zijn al dood, veel bijna dood (Essentaksterfte!). Ook zijn er veel 2- of meerstammige bomen met “plakoksel”: als deze een bepaalde norm overschrijdt en langs voet-, fiets- of ruiterpaden staan levert dat omgevingsgevaar op.

 

Dode Esdoorn met grote schorssterfte.

Naast de Essentaksterfte (bijna alle essen zijn aangetast) heeft SNC de Gemeente ook haar zorgen geuit over de staat van het Esdoornbestand: mogelijk is dit ook aangetast door een ziekte? Dit zal nader worden onderzocht.

 

 

 

 

De deskundigen van Bomenwacht en Gemeente konden deze middag ook aantonen dat van de overige 10% zeker 9% ook terecht gekapt moesten worden. Ook heeft SNC deze middag nog 2 bomen aangewezen die ook echt gekapt moeten worden en over het hoofd waren gezien. Zo eerlijk is SNC ook weer…. Maar zowel Gemeente als SNC werden er niet vrolijk van dat zoveel bomen echt gekapt moeten worden.

De belangrijkste oorzaak van al deze zieke, dode en verzwakte bomen is waarschijnlijk de permanent te natte grond met hoge grondwaterstand. Schollebos is oorspronkelijk een veenweide geweest, maar er is bij de aanleg een dikke kleisoort (Zavel) opgelegd afkomstig uit de Zevenhuizerplas: klei verhindert regenwater om snel weg te zakken naar het grondwater. De meeste bomen houden er niet van om met hun wortels in het water te staan! De boomkeuze bij de aanleg van het Schollebos is dan ook niet overal de juiste geweest.

Men ging akkoord met de wens van SNC dat de te kappen echt hoge bomen  “Uitgekleed” worden (niet op teenhoogte omzagen, maar van bovenaf voorzichtig de boom tak voor tak verwijderen -vereist klimacties) , dit om nevenschade te vermijden en verder om van populieren (na eerst “uitgekleed” te zijn) een stam van 5-6 meter te laten staan en aan de voet te “Ringen” (= schors rondom wegzagen, waardoor resterende boomstam afsterft en daardoor juist nog jaren geschikt blijft voor nestelende spechten). Ook dat het hout niet volledig wordt afgevoerd, maar deels ook met stammen en dikke takken in “Rillen” wordt gelegd langs de paden (ecologisch van groot belang: voedsel-, nest- en schuilplaatsen voor kleine zoogdieren en aantal vogelsoorten, mosvorming en paddenstoelen).

Uiteraard heeft SNC daarnaast deze middag ook weer aandacht gevraagd voor het maaibeleid, oeverbeheer, e.d.

Het gezelschap was unaniem het eens over het feit dat het Schollebos behoorlijk is verloederd. Niet alleen qua bosbestanden, maar ook qua gazons en oevers. Vroegere afspraken over maaibeheer waren niet meer bekend. Wat bomenbestand betreft wil Gemeente nu om de 3 jaar een update (uitgangspunt = Plan Silve, een bosbeheerplan van tig jaar geleden). SNC zal betrokken worden bij herinrichting, herplant, maaibeleid. Het is nog toekomstmuziek, maar na vandaag het beste wat SNC is toegezegd! SNC heeft al een uitvoerig herplantingsplan ingediend voor het kaalgekapte “Abelenbos” en vooorstellen voor kap en herplant in kader van de Essentaksterfte. Daarnaast doet SNC samen met Wijknatuurteam Alexander ook zelf al herplant van bomen en struiken (mag officieel niet, maar dat deert ons niet).

De beleidsambtenaren organiseren in januari een rondleiding in het Schollebos voor de raadsleden om zichtbaar te maken wat er allemaal speelt en wat nodig is voor een meer ecologisch beheer van het Schollebos. SNC wordt daarbij betrokken.  Met onveranderd beleid verwordt Schollebos tot een ecologische, maar ook esthetische ruine en dus geen “Natuurparel” meer. Het raadsbesluit destijds dat groenonderhoud-/beheer slechts “Basis” moet blijven zal niet bijdragen tot een echte kwaliteitsverbetering.

Het was een positieve dag! Elkaars expertises en mogelijkheden waarderen en samen nieuwe toekomstvisie ontwikkelen voor onze grootste natuurparel: het Schollebos (100 hectare!!).

Laatste leuke waarnemingen: de Grote Zilverreiger is nu al meer dan 2 weken aanwezig. Paar keer overvliegende Sperwer, Grote Gele Kwikstaart, minstens 2 Buizerden, enkele Slobeend, Ijsvogel (achter Manege Bermweg), Goudhaantjes, overvliegende Houtsnip, Oesterzwam.


Gewone Oesterzwam (Pleurotis ostreatus). Foto’s: Louis Weterings. Algemeen op dood en levend hout, herfst en winter. Erg variabel in kleur. Een een fotogenieke constellatie! Hier in Schollebos op houtril.

 

 

Sterrenschot of Heksensnot

Tja geen Halloweengrap. Het was een lange discussie nadat ik van Rob van Dorland deze foto via email doorkreeg: wat is dit??

Rob dacht zelf eerst Witte Trilzwam (zeldzaam). Foto doorgestuurd naar Anneke (onze penningmeester en Paddenstoelenexpert): die zei “Klontjestrilzwam” (algemeen). Rob verder zoeken op internet: het is Sterrenschot (= Heksensnot). Ik weer: kan niet, want dat is braaksel van roofdieren die vrouwtjeskikker hebben opgegeten. De kikkereitjes zwellen op en veroorzaken maag-overvulling, waardoor zij als een gelatineuze massa worden uitgebraakt. En nu geen kikkers met kikkereitjes, dus moet het iets anders zijn? Rob weer verder zoeken op internet: zelfs in winter hebben vrouwtjeskikkers al premature kikkereitjes in zich, maar nog niet bevrucht. Rob bracht de substantie bij mij thuis in een emmertje ter definitieve determinatie. Ik weer emmertje naar Anneke gebracht. Het definitieve oordeel: 

Sterrenschot, ook wel Heksensnot genoemd! (foto: Rob van Dorland). Kikkers zijn prooidieren van diverse predatoren: Reiger, Bunzing, Wezel, Kraai, e.a. De (al dan niet bevruchte) kikkereitjes van vrouwtjes zijn gelatineus en zwellen op in de maag. Daardoor ontstaat een maag-overvulling en een braakreflex. Het braaksel is een gelatineuze klonter en lijkt verduveld veel op een trilzwam. Alleen: een trilzwam zit vast aan hout. Deze klodder zat nergens aan vast en was ook veel “wateriger” dan een trilzwam. Op een foto is onderscheid nauwelijks te maken. Weer wat geleerd: niet alles dat lijkt is ook juist! De naamgeving berust op eeuwenoude geschiedenis: men was toen helemaal onbekend met wat dit moest voorstellen. Google voor meer info op deze namen: leuk en leerzaam.

Verder deze week in Schollebos: nog steeds Grote Zilverreiger (vandaag langs “IJsvogelvijver”), Sperwer, Buizerd, Groene Specht, Wintertaling, Goudhaantje, Smient, enz. En wat mij altijd een emotionele ‘thril’ geeft: overtrekkende ganzen in v-formaties. Een jeugdherinnering aan de Dordtse Biesbosch waar duizenden ganzen overwinterden. Met een dikke trui en twee kranten eronder met winterjas lag ik in de bevroren sneeuw achter een binnendijkje dit schouwspel te bekijken. Tja, daarna bijna nooit meer zulke winters meegemaakt. Beetje “Tuinpad van mijn vader gevoel”. Ook het laatste nieuws van vogelbescherming stemt me melancholisch: tientallen soorten bedreigd met uitsterven in Nederland. Maar voor stadsvogels als Huismus, Gierzwaluw, Huiszwaluw e.a. kunnen we ook als gemeente Capelle iets betekenen: natuur-inclusief bouwen (en renoveren), meer ecologisch groen, minder betegelde tuinen, groene daken, gevelgroen, enz. Het wiel daarvoor hoeft niet weer opnieuw te worden uitgevonden: dat is al uitgevonden! Maar zolang de gemeente het groenonderhoud vastgesteld als “Sober” blijft houden, zal het Capels Groen alleen maar achteruitgaan: je kan nu eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten!

Herfst, altijd spannend.

Het is natuurlijk nog geen winter, maar de vogeltrek is al volop in gang en levert weer leuke waarnemingen op. En na de langdurige droogte zijn nu na wat regen ook weer meer paddenstoelen te zien.

Roodborst (Erythacus rubecula).

Nu zingende roodborstjes zijn noord-europese gasten die hun voedselterritorium afbakenen. Zowel man- als vrouwroodborst zingen. Onze eigen roodborstjes zijn naar het zuiden vertrokken. Voor ons klinkt dat liedje als een lieflijk prevelen, maar voor de Roodborst allerminst! Bij territoriumconflicten wordt vaak letterlijk op leven en dood gevochten. Ik heb het ’n keer meegemaakt midden op een voetpad in Schollebos. Ik kon het vechtende stel tot op 2 meter benaderen voordat ze oog hadden voor mij als mogelijke bedreiger.

En oja: dat “tikken tegen het raam”: heb ik ook meegemaakt. Het vogeltje zoekt in de kieren van ramen naar voedsel als spinneneitjes, e.d.

 

Grote Zilverreiger (Egretta alba). Een spierwitte grote reigersoort. Broedt met succes in Oostvaardersplassen en verspreidt zich steeds verder. Buiten broedseizoen steeds meer te zien in rest van Nederland, vooral in herfst en winter. In Schollebos nu 1 week 1 exemplaar  (Grote Vijver en Vijvertje Openluchttheater). Is voorgaande jaren vaker in Schollebos gezien. In Hitland ook in (na-)zomer.

 

 

 

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea).

Steevast waarnemingen van overwinteraars in Capelle. Al in vorige blog een melding, maar nu ook in mijn eigen  achtertuin. Vrolijk vogeltje! De grootste van de kwikstaartsoorten. Insecteneter in nabijheid van water (als zeldzame broedvogel langs snelstromende beken ook in Nederland).

 

 

 

 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis)

De kleinste futensoort. Een Nederlandse broedvogel, maar in Capelle alleen in herfst en winter spaarzaam te zien. Deze week 2x gezien  in Schollebos (meest westelijke singel achter Capelseweg). Toch maar weer de naamuitleg: het is Dod-Aars en niet Do-daars. Dod = pluim, Aars= achterwerk: een (witte) pluim met veren aan de achterkant dus. Erg schuw en onder water meestal foeragerend langs oevers in nabijheid van riet.

 

 


Goudhaan (Regulus regulus).

Een Nederlandse broedvogel van vooral naaldbossen. Na de broedtijd zwermen ze uit op voedseljacht, vaak samen met mezengroepen. Nu al zo’n 2 weken in Schollebos met meerdere exemplaren. Is echt (samen met het nauw verwante Vuurgoudhaantje, die ook incidenteel in Schollebos is waargenomen) het allerkleinste vogeltje van Europa: net een paar millimeter kleiner dan het Winterkoninkje. Niet schuw: met een beetje geduld en geluk tot op 2 meter te zien! Het “Goud” slaat op de gele mohikaanse streep op de kop (bij vuurgoudhaan oranje-achtig).

 

 

 

 

Grote Stinkzwam (Phallus impudicus).

Tijdens onze herfstexcursie vorige week o.a. meerdere exemplaren van deze paddenstoel. Zij “ontspruiten” uit een “Duivels-ei”, die ook te zien was.  Je kan ze wel op 20 meter afstand ruiken, want ze verspreiden een lijkenlucht. Daar komen vliegen op af. Op de top bevinden zich de sporen als een zwarte, kleverige massa. De vliegen verspreiden die sporen. De wetenschappelijke naamgeving was voor die tijd ook wel gewaagd: phallus = penis, impudicus = onbeschaamd. Geen verdere uitleg nodig…

 

Kleine Stinkzwam (Mutinus caninus).

Op dezelfde plaats als de Grote Stinkzwam. Onder paddenstoelendeskundigen ook wel “Hondenlulletje” genoemd (Muto = penis, Canis = hond).  Algemeen, maar spaarzaam in Schollebos. Ook hier verspreiding van de sporen door vliegen die op lijkenlucht afkomen.

 

 

Koperwieken (zie vorige blogs) zijn er nog steeds langs Sparta-sportvelden in Schollebos. Op de “IJsvogelvijver” zo’n 50 Smienten. Beide soorten “echte wintergasten”.  Ook het aantal Krak- en Kuifeenden neemt sterk toe: Nederlandse broedvogels, maar in najaar en winter veel talrijker in Schollebos.

 

Herfst, wintergasten en gemeente-overleg

Voor SNC een drukke tijd: presentaties in verzorgingstehuizen, excursies, deelname en correspondentie over gemeentelijke acties “Kwaliteitsimpuls Groen”, overleg met Wethouder Marc Wilson, enz. Daarnaast veel recente meldingen van vooral Fauna en Paddenstoelen. Om met de meldingen te beginnen:

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea; foto Internet). Broedt schaars in Nederland, maar ook wintergast. In Capelle elk jaar wel te zien als wintergast in buurt van water, zelfs in stedelijk gebied. Arianne Burgers spotte dit sierlijke vogeltje langs de Bloemensingel (Schenkel). In Nederland ook de veel algemenere Gele Kwikstaart (Motacilla flava), maar niet in onze regio. En natuurlijk de Witte Kwikstaart (Motacilla alba), die ook hier – zij het sporadisch – in Capelle broedt (omgeving Bermweg-Oost). “Kwik” slaat op het op en neer gewip van de lange staart. Foerageren op de grond en langs oevers naar insecten.

 

 

 


Vos (foto: Peter Troost)Peter spotte deze jonge vos midden op de dag op het Spartasportterrein in Schollebos! 

Vossen zijn avond-/nachtdieren. Deze jonge vos was duidelijk dus niet op jacht, maar waarschijnlijk op zoek naar een eigen territorium. De Vos is inmiddels prominent aanwezig in Capelle met waarnemingen door heel Capelle (Schollevaar, Schollebos, Schenkel, Middelwatering).

 

 

 

Cetti’s Zanger (Cettia cetti, foto Internet). Frank Oling spotte deze vogel in Schollebos: eerste waarneming in Capelle! Een zuidelijk-europese soort die met een noordelijke opmars bezig is (klimaatopwarming?). Een paar jaar geleden was de noordelijkste verspreidingsgrens de Biesbosch, maar inmiddels dus ook hier in Capelle (naast ook waarnemingen in Hitland). Houdt zich op in dichte struikvegetaties in nabijheid van water. Meeste waarnemingen zijn dan ook zangwaarnemingen (zang en roep zijn heel karakteristiek).

 

 

 

 

Vijfvingerige Vedermot (Pterophorus pentadactyla; foto John Renirie). John snapte dit nachtvlindertje bij zijn huis in Oostgaarde.  Hier met opgevouwen vleugels. De voorvleugels zijn verdeeld in 2 delen, de achtervleugels in 3 delen, samen dus 5-delig (penta = 5, dactylos = vinger/teen). Waardplant (waard de eitjes op afgezet worden en de rupsen van leven) is hier de Haagwinde (Convolvulus sepium, ook wel “Pispotje” genoemd).

 

 

 

 

Inktviszwam (Clatus archeri; foto Peter Troost). 

Ook dit jaar weer in de Heemtuin langs de ’s Gravenweg. Zeldzaam en trekt nog steeds bezoekers van verre om deze prachtige zwam te bewonderen en op foto vast te leggen. 

 

 

 

Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum; foto Peter Troost). Ook deze in de Heemtuin ’s Gravenweg. Behoort tot de Stuifzwammen (Lycoperdaceae) die weer deel uitmaken van de Buikzwammen (Gasteromycetes: Gaster = maag, Mycetes = Schimmel). Buikzwammen vormen hun sporen inwendig (in hun “buik”); de sporen worden verspreid via een kleine opening na aanraking door regendruppels of anderszins. De opening is op de foto goed te zien.

 

 

Afgelopen maandag ook Smienten (Anas penelope) in Schollebos op “IJsvogelvijver”. Echte wintergast, die overheid graag wil afschieten omdat ze het gras kaalvreten van weideboeren. Broedt in noord- en oost-europa. Nederland is een heel belangrijk overwinteringsland voor deze prachtige eendensoort. Nederland wordt boos op landen die ònze trekvogels naar beneden schieten. Hoe hypocriet is Nederlands beleid?

 

 

 

Gemeente-overleg:

Vorige week heeft SNC een eerste overleg gehad met de nieuwe wethouder met Buitenruimte in zijn portefeuille, Marc Wilson. Was een constructief overleg. Items waren o.a. Bomenkap Schollebos (Abelenbos, Essentaksterfte, update Plan Silve), Maaibeleid (vlindertuin, natuurlijke oevers, ingezaaide gazons), ondersteuning vrijwilligers van SNC,  overlegstructuur. Er zijn afspraken gemaakt voor verder overleg. Nu al is beloofd dat het gekapte Abelenbosje vervangen zal worden met andersoortige bomen en dat SNC een soortenlijst zal indienen. Wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Half oktober, 27 graden en al wintergasten

Een krankzinnige maand. Recordwarmtes voor de maand oktober met ruim 10 graden boven het gemiddelde. In mijn t-shirt wandelen in Schollebos, langs Zevenhuizerplas en Eendrachtspolder. In Schollebos al ’n week lang kleine groepjes Koperwieken langs de randen van de Spartasportvelden waar veel besdragende struiken staan. Echte wintergasten! Voor Capelle ook echt heel vroeg: normaliter zien we ze pas in de winter.

 

Koperwiek (Turdus iliacus).

Broedvogel van Noord-Europa. Overwintert in Midden- en Zuid-Europa vanwege voedselgebrek in het hoge noorden in de winter. Behoort tot de Lijsterfamilie (Turdidae), geslacht Turdus, waartoe ook onze Merel en Zanglijster horen. “Koper” slaat op de roodkoperen kleur op de flanken, “Wiek” = Vleugel. Alleen die koperkleurige vlek staat dus niet op de vleugel.  En de Koperwiek is uiteraard ook het hele jaar aanwezig in Capelle (Winkelcentrum Koperwiek).

 

 

 

 

Wintertaling (Anas crecca; man). Een van de mooiste eendensoorten. Broedt ook in Nederland, maar toch voornamelijk wintergast uit Noord-Europa. Afgelopen vrijdag met tientallen in Eendrachtspolder en Zevenhuizerplas. In Capelle meestal met enkele exemplaren ’s winters in Nieuwerkerkse Tocht.

 

 

 

 

 

Smient (Anas penelope; man). Een echte wintergast uit Noord-Europa. Ook wel ‘Fluiteend’ genoemd vanwege het fluitende geluid dat ze maken. In Capelle tot heden alleen ’s winters waargenomen. Afgelopen vrijdag ook meerdere in de Eendrachtspolder.

 

 

 

 

 

Verder afgelopen paar dagen nog vlinders (Groot Koolwitje, Bont Zandoogje en 1 Atalanta) en Libellen (Steenrode Heidelibel). Ook 2 onafhankelijke meldingen van een ijsvogel (achter kantine Sparta). Zou die weer terugkomen?

In mijn achtertuin en langs Spartaterrein massaal vliegende Oogvleklieveheersbeestjes .

Oogvleklieveheersbeestje (Anatis ocellata).

Het gaat niet goed met onze inheemse Lieveheersbeestjessoorten (Coccinellidae) omdat de invasieve exoot – het Veelkleurig Aziatisch Heerenbeestje –  onze inheemse soorten verdringt. De Aziatische soort is destijds ingevoerd om in kassen luizen te bestrijden en zijn uiteraard ontsnapt uit deze kassen (inheemse Heerenbeestjes waren verboden. Lekker logisch dus).  Veel Lieveheersbeestjes zoeken huizen op om te overwinteren, maar omdat het daar vaak te warm is en ze geen voedselbron hebben, overleven ze dat vaak niet. Als ze buiten overwinteren neemt hun lichaamstemperatuur ’s winters af (insecten zijn koudbloedig: hun lichaamstemperatuur is nagenoeg hetzelfde als de omgevingstemperatuur) en bij lage lichaamstemperatuur is er ook veel minder behoefte aan voedsel. In strooisellagen of andere schuilhoekjes komen ze dan meestal wel de winter door.

Ik zei al: “een krankzinnige maand”. Maar kennelijk is niet alleen de natuur of het klimaat van slag, maar ook de gemeente! Deze week publiceerde de gemeente via de locale krant “IJssel en Lekstreek”  een vergunningsaanvraag voor het kappen van bomen in het Schollebos die dus al maanden geleden zijn gekapt. Het gaat daarbij om meer dan 100 bomen, waarvan vele gewoon vitaal!

Gemeente maakt daarbij ons als burger er ook nog eens op attent, dat pas bezwaar gemaakt kan worden tegen deze kap nadat een vergunning is verleend. Tja, da’s logisch hè…. Kafkaesk a la Trump of Poetin.  Zit er eigenlijk nog iemand op het gemeentehuis die de regie voert over het Groen? “Groenste Gemeente” van Nederland in 2015, maar wel van slechts 2 deelnemende gemeentes. Waar je maar trots op wil zijn…  Volgende week een afspraak met de nieuwe wethouder Buitenruimte, Marc Wilson en er het beste van hopen. Bent u het met SNC eens? Laat het dan de gemeente weten! Stuur uw emails naar burgemeester@capelleaandenijssel.nl.