Zegt het voort!

blog archief

Echte herfst begonnen

Vorige week nog steeds dagvlinders als Atalanta en Koolwitjes en droogtescheuren in de grond. Dotterbloemen  (echte voorjaarsbloeiers) bloeiden voor de 2e keer. In mijn voortuin bloeit de Smeerwortel (een algemene inheemse plant) voor de 2e keer en met een zonnetje zag ik honderden wespen, zweefvliegen en andere insecten op de bloeiende klimop snoepen van de laatste nectarbron. Nu echter forse regenbuien en lagere temperaturen. De hommels en bijen sterven, alleen de bevruchte koninginnen overleven de winter om in volgend voorjaar weer een kolonie te vormen. De vogeltrek is volop in gang. Slierten gakkende ganzen trekken in namiddag en nacht over in V-formaties. Soms (zoals ruim 1 week geleden) zomaar 6 buizerds tegelijk. De IJsvogels zijn klaar met hun 3e broed en zwerven nu rond. De Bosuil doet het goed in Capelle: er zijn minstens 2 mannetjes ‘s nachts aan het roepen (Schollebos en Golfbaangebied) om vrouwtjes te lokken en een territorium af te bakenen (zij broeden heel vroeg, soms al in januari!). Het aantal Krakeenden en Smienten in Schollebos neemt toe en ook al enkele Slobeenden.  Een unicum voor Capelle: Frank Oling spotte in Schollebos een Bladkoninkje: een zeldzame dwaalgast uit oost Rusland. Bladkoninkje 1

Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus). Elk jaar slechts enkele waarnemingen in Nederland in najaar, vooral op Texel. Het aantal waarnemingen neemt wel toe. Een onopvallend vogeltje dat bij korte waarneming nauwelijks te onderscheiden is van andere soorten van het geslacht Phylloscopus (“Boszangers”) zoals onze inheemse Fitis, Tjiftjaf en Fluiter. Belangrijkste criterium is zijn geluid: een karakteristiek, hoog’, zacht en schel ‘shi-wiet’. Frank belde me en zei dat ik direct moest komen kijken. Net mijn laatste hap van mijn avondmaal achter mijn kiezen op de fiets. Heb hem niet gezien, maar wel even gehoord… Tja, voor mij genoeg om te weten dat dit frele vogeltje hier echt was, zover van zijn ‘huis’.

Andere leuke herfst-/wintergastwaarnemingen voor Capelle: Vuurgoudhaantje en Grote Gele Kwikstaart.

Grote Gele Kwikstaart 1

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). Schaarse broedvogel in Nederland, voornamelijk doortrekker en wintergast. Bijna elk jaar achter oostzijde Capelseweg te zien.

 

 

 

 

Vuurgoudhaantje 1

Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus). Nederlandse broedvogel van naaldbossen. ‘s Winters soms ook hier dus te zien. Verschilt van ‘gewone’ Goudhaantje door brede witte wenkbrauwstreep.

 

 

 

 

Met de recente regenbuien begint ook echt het paddenstoelenseizoen. Natuurlijk zijn er het hele jaar door paddenstoelen en zwammen te zien, maar in de echte herfst explodeert het. Het begint met heel algemene soorten: bundels met Inktzwamsoorten (Kale, Geschubde, Glimmer- en Zwerminktzwammen) en Gewone Zwavelkop. Maar ook de eerste Gewone Judasoren zijn er al te zien. Spannend om op zoek te gaan naar meer bijzondere soorten, een soort Pokémon…..

Geschubde Inktzwam 1

Geschubde Inktzwam (Coprinus comatus). Op voedselrijke grond, vaak in bundels.

 

 

 

 

 

Gewone Glimmerinktzwam 2

Gewone Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus). Algemeen op dood hout (vooral op dikke stammen in takkenrillen)

 

 

 

 

 

Gewone Zwavelkop 6

Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis). Algemeen op dood hout (vooral stobben van gekapte bomen).

 

 

 

 

 

Veel te doen, te zien, te horen en beleven.

Het is echt herfst. De temperaturen zijn weer gedaald, de bladeren beginnen te verkleuren en te vallen, de meeste planten zijn uitgebloeid. De vogeltrek is al een tijd bezig. Overal horen we nu zingende Roodborstjes: het zijn de Roodborstjes uit Skandinavie die hier ge-arriveerd zijn om te overwinteren. Bijzonder is dat zowel mannetjes- als vrouwtjesroodborsten zingen. Zij zingen nu natuurlijk niet om een broedterritorium af te grenzen, maar een voedselterritorium voor de winter!  Onze “Eigen” zomer-roodborstjes vertrekken juist weer zuidwaarts.

Roodborst SchollebosRoodborst (Erythacus rubecula). Een lid van de Lijsterfamilie (Turdidae), broertje (of zusje) dus van merel, lijster, nachtegaal, e.a., iets dat veel mensen niet beseffen. Een kabbelende, prevelende,  ijle zang als een bergbeekje over stenige bodem. Een fel territoriaal vogeltje tegen soortgenoten: gevechten soms tot de dood erop volgt.  Niet echt een tolerant beestje dus… En dat “tikken tegen het raam”: ‘s winters zijn ze constant op zoek naar voedsel dat o.a. bestaat uit kleine insecten en hun eitjes, vaak aanwezig in kieren van raamkozijnen. Ook mezen doen dat.

 

 

Vorige week ‘s middags in mijn achtertuin: in het zonnetje en uit de wind maar liefst 7 Atalanta’s en 1 Gehakkelde Aurelia op de volop bloeiende Klimop. Ook tientallen bijen, wespen en zweefvliegen.

2016-10-08 13.25.18

Klimop (Hedera helix) is werkelijk een ikonische plant: bloeit als een van de laatste planten in late najaar waardoor allerlei insecten nog een rijke nectarbron hebben. Omdat Klimop zo laat bloeit, zijn de bessen voor vogels een belangrijke voedselbron in de winter (tot aan de lente toe!). Maar ook insecten-etende vogels vinden er voedsel (spinnetjes, eitjes van insecten). ‘s Zomers biedt de Klimop bescherming voor veel vogels tegen roofvogels (sperwer), ook een voedselbron (insecten) en een goed verscholen nestplaats.

De Atalanta is een trekvlinder die in najaar naar het Middellandse Zee-gebied vliegt om in het voorjaar weer terug te komen. Tegenwoordig zijn er steeds meer meldingen van hier overwinterende Atalanta’s: tja waarom zou je duizenden kilometers vliegen met alle risico’s vandien als je hier ook de zachte winters kan overleven? Klimaatopwarming? (geldt ook voor diverse vogelsoorten: Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Ooievaar, e.a.).

 

2016-10-10 14.13.46

Maandagmorgen: krant aan het lezen en een dof plofje tegen het raam. Naar buiten gesneld en een Goudhaantje opgeraapt. Heeft het helaas niet overleefd. Het doet me wat: het kleinste vogeltje van Europa, broedvogeltje van onze naaldbossen en alleen in najaar en winter in onze contreien elk jaar te zien. Nu helaas zijn zwerftocht ruw onderbroken….

 

 

 

33. Gruttosingel 2016 10

Afgelopen zondag o.a. de Natuurlijke Oever langs Gruttosingel op flora ge-inventariseerd. Is vorig jaar aangelegd  door gemeente. Is nu al een succes. Langs de oever wordt een ecologisch maaibeheer nagestreefd en als compromis wordt een deel van het gazon aan straatzijde kort gehouden voor hondenuitlaat.

 

 

 

 

Plantsoenen Havensteder 1

Ook afgelopen zondag de plantsoenen bezocht die door Havensteder zijn aangelegd achter de Gruttosingel (Gorzen-, Wulpen- en Sternenhof). Werkelijk schitterend! Dicht beplant met zomer- en herfstbloeiers, het barstte er nu nog van de bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Was een lust om te zien. Zo’n dichte beplanting met vaste planten is niet alleen esthetisch geweldig, maar met de juiste beplantingskeuze ook voor insecten van groot belang. Dat hiervoor exotische tuinplanten zijn gebruikt: in de stad is dit verantwoord mits het geen “Invasieve exoten” betreft. Het is te hopen dat Havensteder dit beleid voortzet en dat de gemeente ook op dezelfde toer gaat. Gemeente beperkt zich tot nu toe teveel tot saaie bodembedekkende struikjes. Onderzoek van Universiteit Wageningen heft aangetoond dat groeninrichting met vaste planten op langere termijn minder kosten met zich meebrengt….

Afgelopen maandag was de Nationale Dag van de Duurzaamheid. Gemeente heeft daarvoor een dagvullende agenda georganiseerd. Ikzelf alleen naar item “Beren op de weg” geweest. Thema “Omdenken”: in plaats van “Ja, maar…” naar “Ja en”. Maak van een probleem een win-win-situatie. Op cabaretteske en interactieve wijze werden de aanwezigen verrast met intelligente oplossingen aan de hand van echt gebeurde casussen. Heerlijk positief denken. Zie www.omdenken.nl . Dezelfde avond naar commissievergadering van Stadsbeheer en Stadsontwikkeling: vaststelling van de Natuurkansenkaart, een belangrijk beleidsdocument voor toekomstig natuurbeheer en natuurbehoud.  SNC, Bomenstichting en andere natuurgerelateerde partijen hebben bij de tot standkoming een wezenlijke bijdrage geleverd. In zo’n commissievergadering is elke politieke partij middels 1 persoon vertegenwoordigd. Indien na discussie iedereen het met elkaar eens is (geworden) komt deze Natuurkansenkaart als ‘Hamerstuk” in de Raadsvergadering voor definitief besluit, hetgeen geschiedde. Ook al staat SNC achter deze Natuurkansenkaart, natuurlijk is zo’n beleidsplan nog maar een papieren tijger: nu de vertaling naar de praktijk in de toekomst.

Namens SNC heb ik wethouder Jean-Paul Meuldijk aangeschreven wat twee items betreft. Ten eerste het gemeentelijk Maaibeleid (maaien/afvoeren/verschraling) en ten tweede de status van de Capelse Eilandjes. Wat maaibeleid betreft: komend seizoen wordt degelijk onderzocht waar bij extensief beheerde gazons (2x per jaar maaien) ook het maaisel afgevoerd kan worden (en liefst via “Hooimethode”). Zou een reuzensprong zijn qua ecologisch beheer!! Uiteraard zullen ook compromissen moeten worden gesloten (zo moet langs Rijckevorsselweg het werkverkeer zo minimaal mogelijk zijn om het gewone verkeer niet te belemmeren: daar wel afvoeren, maar dan direct). Ook moet rekening gehouden worden met hondenuitlaters (honden doen hun behoefte niet graag in hoog opstaande vegetatie). Desalniettemin: hoop voor een wezenlijke verbetering qua maaibeleid binnen onze gemeente! Wat de eilandjes betreft: ook gemeente tast nog steeds in het duister wie uiteindelijk verantwoordelijk is en zal worden qua beheer. Wethouder Meuldijk heeft toegezegd hiertoe onderzoek in te stellen en een definief  antwoord hierop te zullen geven.

SNC heeft na verschillende wegen uiteindelijk gedaan gekregen dat zo’n 12 grote, dode vissen in Schollebos zijn verwijderd. Bijna Kafkaeske toestanden. Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) is uiteindelijk verantwoordelijk. Maar bij minder dan 10 dode vissen schakelt HHSK de Dierenambulance in om die te verwijderen, bij meer dan 10 doet HHSK (naar eigen zeggen)  dit zelf. Dierenambulance is echter niet tevreden met de financiele tegemoetkoming. Klachten worden vaak als “Meldingen” beschouwd, waardoor geen terugcommunicatie met burgers. Let wel: substantiele vissterfte bij hogere watertemperaturen is een reele bron voor Botulisme, een gevaar voor watervogels, maar ook voor mens en dier. Wordt tijd dat HHSK echt eens een keer zich achter de oren gaat krabben….

Tot slot: vorige woensdag mijn eerste rubriek op Radio Capelle . Er komen er nog meer in de toekomst. Het onderwerp was “Capelse Ooievaars”. U kunt dit terugluisteren (en liefst ook “Liken”) via de link:  http://www.radiocapelle.nl/podcasts/2299-ooievaars-paren-gezocht

 

 

 

Krabbenscheer

Ik heb een redelijk grote vijver in mijn achtertuin met allemaal inheemse water- en oeverplanten. Een van de waterplanten is Krabbenscheer, een plant die mij altijd geboeid heeft.

krabbenscheer Krabbenscheer (Stratiotes aloides). De Nederlandse naam wijst op de scharen van een krab, de Latijnse naam op de zwaardvorm van de bladen (Stratiotes = Soldaat) en ook de soortnaam Aloides (=Aloe-gelijkend) verwijst naar de bladvorm (met o.a. de sterke stekels langs de bladranden). Een waterplant van laagveengebieden. Toen ik eind jaren 70 in Capelle kwam wonen was deze plant nog aanwezig in westelijk deel van nog niet aangelegd Schollebos en in de sloten langs de Klaas Klinkertweg. Nu zijn ze daar al lang niet meer te vinden. De plant gaat hard achteruit. Waterbeheer (baggeren, maaien, krozen) speelt daarbij een belangrijke rol. De plant is of mannelijk, of vrouwelijk (eenslachtig, tweehuizig). Geslachtelijke (sexuele) voortplanting is zeldzaam: meestal zien we velden van of alleen mannelijke, of alleen vrouwelijke planten. Dit is mogelijk omdat de plant zich ook vegetatief uitbreidt d.m.v. uitlopers. In najaar zinken de planten naar de bodem om in het voorjaar weer naar boven te komen.  Ecologisch een belangrijke plant: voor de zeldzame Groene Glazenmaker (een grote Libellensoort) de enige waardplant (zonder Krabbenscheer geen Groene Glazenmaker), in laagveengebieden worden de drijvende planten door de Zwarte Stern gebruikt als nestplaats en door de enorm snelle verspreiding heeft de plant een geweldige waterzuiverende  functie. In tuinvijvers o.a. een goede plant om alggroei tegen te gaan. De plant staat op de Rode Lijst (Kwetsbaar, neemt sterk af), maar heeft nog geen beschermde status.

Mijn vijver was dus helemaal dichtgegroeid (in 2 jaar tijd) met Krabbenscheer. Samen met Anton van Wijknatuurteam Alexander zo’n 80% uitgehaald  en daarna uitgezet in de nieuw gegraven doodlopende singel in NW-|Schollebos. Waarom daar?: omdat dit geen oppervlaktewater is met doorstroming (anders gaat hoogheemraadschap weer maaien waardoor alles weer verloren gaat). Nu afwachten of ze aanslaan volgend jaar. En Anton heeft ook het een en ander meegenomen voor zijn heemtuin in Rotterdam.

Waarnemingen/foto’s:

Op de “IJsvogelvijver” waren vorige week even zo’n 50 Smienten en 50 Krakeenden aanwezig. Het gonsde van het gefluit (Smient = ook wel “Fluiteend” genoemd) en het “ge-krak” (geluid van de Krakeend). Zijn bijna allemaal weer verdwenen op zo’n 20 Krakken en 6 Smienten na. Ook meerdere Kuifeendjes en 1 vrouw-Slobeend.

Slobeend 4 Vrouw-Slobeend. Foto Louis Weterings. Let op de bijzondere snavelvorm. Een Nederlandse broedvogel van de polders, maar in Capelle tot nu toe alleen na broedseizoen en ‘s winters te zien. Vaak in winter met grotere aantallen. Vrouw-eend lijkt qua kleur op veel andere vrouwtjeseenden van andere soorten (Schutkleur! Tijdens broedtijd niet willen opvallen!). Voedsel zoeken doen ze door slobberend het wateroppervlak te zeven. In groepen zie je ze dan vaak cirkeltjes om elkaar heen draaien).

 

 

 

Van alles

Afgelopen woensdag de ‘Nationale Groendag’ , georganiseerd door gemeente Capelle, omdat Capelle vorig jaar de ‘Entente Florale’ had gewonnen (van de 2 deelnemende gemeentes……..). Een dagvullend programma met workshops (waarom geen “werkwinkels”?) en presentaties over stedelijk groen (ook “Blauw”!). Nuttig voor de publiciteit om stedelijk Groen en Blauw steeds meer op de nationale kaart te zetten, een stimulans voor gemeentes om meer werk te maken van hun groene intenties, maar natuurlijk ook veel georeer voor eigen parochie en borstklopperij, maar mag van mij zolang de intenties ECHT groen blijven. Op deze dag werden de nieuwe winnaars van de Entente Florale bekend gemaakt : laat dat -wat grotere steden betreft- onze nabuur Krimpen a/d Ijssel geworden zijn! Bij deze mijn felicitatie. Opvallend was dat voor het eerst enige aandacht was voor de rol van particuliere tuineigenaren voor het stadsgroen. De organisatie van Entente Florale neemt “Operatie Steenbreek”, een vrijwilligersorganisatie,  die streeft naar ‘Groenere Tuinen’ , in haar gelederen op. Operatie Steenbreek (waarbij zich al 10 gemeentes hebben aangesloten) krijgt daardoor een extra professionele ondersteuning. (De naam “Steenbreek” is ontleend aan een plantengeslacht : Saxifraga = Steenbreek en refereert aan de doelstelling “Tegels eruit, Groen erin”). Gemeente Capelle heeft zich (nog) niet aangesloten, omdat wij (SNC samen met KNNV en IVN) van mening zijn dat ons kernteam “Groenere Tuinen” over dezelfde expertise beschikt en daarmee 5000 euro per jaar kunnen uitsparen. Maar misschien kan met deze professionele inbreng iets veranderen: we wachten de ontwikkelingen af.

Afgelopen zaterdag was het kernteam “Groenere Tuinen” present op de CentrumXroute van Capelle met een kraam. Project “Groenere Tuinen” is een van de duurzaamheidsprojecten van de gemeente (gemeente wil Duurzaamheid een “Boost” geven, waarvoor alle lof). Het centrum van Capelle gaat een heuse metamorfose tegemoet, waarbij ook het Groen een belangrijke rol speelt. Bij een vergroend centrum horen immers ook meer groenere tuinen! Let wel: het aandeel groen van particuliere tuinen is minstens even groot als het gemeentelijk groen in de openbare ruimte (Parkgroen niet meegerekend), dus ook de burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. het stadsgroen en alles wat daarmee samenhangt (stadsbiodiversiteit, waterberging, CO2- en Fijnstofafvang, Economie, enz.). Gemeente EN burgers: de schouders eronder! Gemeente doet in de ogen van veel burgers niet veel goed m.b.t. het openbaar groen en soms is dat terecht. Maar hetzelfde kan gezegd worden van veel burgers die hun tuinen steeds meer verstenen. Laten we elkaar de maat niet nemen maar samen ervoor zorgen dat gemeente Capelle een echt groene gemeente blijft, ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en elkaar daarop kan aanspreken als er echt iets fout gaat…

Of de gemeente groener is gaan denken en doen moet afgemeten worden aan het uiteindelijke beleid en beheer van openbaar groen. SNC pleit al vanaf haar bestaan voor een maairegime waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Dit verschraalt de bodem waardoor op langere termijn woekeraars als Brandnetel, Distels, e.a. verdwijnen en meer andere planten een kans krijgen (vergroten Biodiversiteit). Gemeente heeft nu een forse stap gemaakt: in het Schollebos zijn alle natuurlijke oevers, de nieuwe vlindertuin en de nieuw omgevormde en ingezaaide ruige gazons nu gemaaid, maar daar wordt ook het maaisel afgevoerd na droging (Hooimethode). De hooimethode is ecologisch gezien de beste methode: zaden, maar ook rupsen en larven krijgen de gelegenheid om elders hun heil te zoeken voordat het hooi wordt ingezameld (als maaisel direct wordt afgevoerd – de “Natte Methode” gaan deze verloren). Ook worden steeds meer wegbermen ingezaaid met inheemse plantenzaden. Hoeraatje dus! Natuurlijk kan het nog beter als het maaisel van alle ruige gazons (worden 2x per jaar gemaaid) ook wordt afgevoerd. Zit natuurlijk een prijskaartje aan vast: een politieke beslissing! Maar met de titel “De groenste stad van Nederland” in de zak: Noblesse Oblige, oftewel Adel Verplicht! Met de woorden van onze mede-Capellenaar en voormalig premier Balkenende: Toch??

En een andere “Toch”: toch weer wat leuke waarnemingen:

Ooievaar 1

Het paartje ooievaar is weer aanwezig achter het huis op kruising ‘s Gravenweg-Kanaalweg (oostkant). Was na maandenlange aanwezigheid even een paar maanden verdwenen, maar nu dus weer terug.

 

 

 

 

Brede Wespenorchis

In diverse boomspiegels (hier op parkeerterrein achter Gemeentehuis) meerdere exemplaren van de Brede Wespenorchis (Epicactis helleborine). Echt een wilde orchidee en niet aangeplant. Op de foto uitgebloeide exemplaren. Nog even een beschermde soort (alle orchideeen zijn tot nu toe in Flora en Faunawet beschermd), maar in de nieuwe Natuurwet die per 1 januari 2017 ingaat niet meer beschermd. In de nieuwe Natuurwet zijn de bepalingen van de Flora en Faunawet behoorlijk uitgekleed: alles mag mits het voortbestaan van de soort of een populatie van die soort niet wordt aangetast, dat is de teneur van deze nieuwe wet. Soortbescherming wordt daardoor voor natuurorganisaties een stuk moeilijker….

 

EenWeetje: de naam Orchis (Orchidee) is het Griekse woord voor Zaadbal (latijns Testiculus). Grondgebonden orchideensoorten hebben ondergronds 2 wortelknolletjes die lijken op…. juist ja. Een zaadbalontsteking heet medisch dan ook een Orchitis.

 

 

Losse waarnemingen en Merel-virus

Deze week wat losse waarnemingen:

Afgelopen dinsdagmiddag zat langs de Kanaalweg doodgemoedereerd een ooievaar op een lantaarnpaal het drukke verkeer gade te slaan (dagelijks meer dan 20.000 auto’s !).  Een bijna Dali-surrealistisch tafereeltje. In Schollebos de eerste Smienten als wintergast, maar nog niet uitgeruid en nog niet in hun prachtkleed (Waarnemer Frank Straver).

Smient200307

Smient (Anas Penelope; vanwege het geluid van man-smient ook wel “Fluiteend” genoemd). Smienten zijn echte wintergasten. Zij broeden in Skandinavie en Noord-Oost Europa en overwinteren met grote aantallen in zuidelijk Europa, maar niet tot ieders plezier: zij eten gras en veeboeren zijn daar niet van gediend. Er bestaat een schaderegeling voor zulke schade, maar steeds vaker worden door overheid ook afschotvergunningen verleend. Vraag: hoe zouden wij als Nederland reageren als ONZE broedvogels tijdens hun trek naar overwinteringsgebieden in andere landen worden afgeschoten??? En dat gebeurt massaal ! Overigens zijn er ook incidentele zomerwaarnemingen, zelfs in Capelle!

 

Een verontrustend nieuws: het voor merels dodelijke Usutuvirus is nu ook in Nederland geconstateerd (Limburg, Brabant).

Merel 6

De merel. In vorige eeuw een schuwe bosvogel, maar nu de meest voorkomende broedvogel in onze tuinen! In 2015 werd zijn zang verkozen tot mooiste natuurgeluid en daar kan ik het van harte mee eens zijn: zijn zang heeft voor mij een sterk melancholische impact. Het virus wordt verspreid door muggen en rukt op naar het noorden. Er is helaas bijna niets tegen te doen behalve hopen dat de merelpopulatie sterk genoeg is om dit te overleven.

 

 

 

 

Vergaderen, bijeenkomsten en pubers op plantenjacht

September is een heel drukke  maand voor SNC. Vergaderen over duurzaamheidsproject “Groenere Tuinen”, bijwonen Nationale Groendag georganiseerd door gemeente Capelle (21 sept.), deelname namens team “Groenere Tuinen” op “CentrumxRoute” op a.s. zaterdag, bijeenkomst “Landelijk Capelle”, en nog het een en ander. Afgelopen dag met 4 bestuursleden van SNC, 2 vertegenwoordigers van FLORON (Flora-Onderzoek-Nederland) en de biologieleraren van het Emmauscollege voor 60 5VWO-leerlingen een flora-excursie in Schollebos voor hun biologie-project. Teleurstellend hoe weinig “onze” jeugd afweet van natuur, zelfs een madeliefje kennen ze niet of nauwelijks…. Lastig om dan ze dan te motiveren. Eigenlijk raar, want die hele Pokémon-rage (zoeken naar denkbeeldige beestjesfiguren) is eigenlijk hetzelfde als speuren naar planten en dieren in de echte natuur. Probeer ze dat maar eens bij te brengen…. Uiteraard ook geconfronteerd met puberaal gedrag wat ik persoonlijk van een eindexamenklas niet had verwacht. Een goede les voor mij dus: ook hier werk aan de winkel. Met de biologieleraren al min of meer afgesproken dat we dit volgend jaar weer gaan doen na evaluatie. Kan een traditie worden. Per slot van rekening is de jeugd de toekomst….

Tot slot: Louis Weterings maakte weer een fraaie foto van de IJsvogel in het Schollebos (bij het nieuwe eilandje westrand Schollebos)

IJsvogel 6

 

 

 

 

 

 

Altijd wat te beleven….

Heb een tijdje niet geschreven. Druk, druk. Daarnaast qua vogels in Capelle weinig activiteit en nieuws. Maar er is natuurlijk altijd wat te zien.

Deze week weer wat meer vlinders, waaronder een dag-actief nachtvlindersoortje:

Hagedoornvlinder 2

Hagedoornvlinder (Opisthograptis luteolata). Foto: Wikipedia. Een mooi citroengeel vlindertje met bruine vlekjes op de voorvleugels,  behorend tot de familie der Spanners (Geometridae). Waardplanten (waar rupsen van eten) zijn Mei- en Sleedoorn, Kamperfoelie en Hazelaar (allemaal aanwezig in Schollebos). Overwintert als rups of pop.  Komt in heel Nederland voor, maar tot heden maar een enkele waarneming in Capelle. Als de vlinder geheel zijn vleugels heeft opgevouwen (net niet op deze foto), dan vormt de omtrek een perfecte gelijkzijdige driehoek (ff terug naar de basis wiskunde).

 

 

 

In deze tijd ook veel libellen. Afgelopen dag o.a. de Steenrode Heidelibel:

Steenrode Heidelibel 4

Steenrode Heidelibel ( Sympetrum vulgatum). Een algemene soort in Nederland. Behoort tot de familie der Korenbouten (Libellulidae).

 

 

 

 

 

Qua vogels in Schollebos/Capelle: o.a. Groene Specht, Boomvalk, Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen, Buizerd, Boomkruipers, IJsvogels, Ooievaar.

Bijzondere vogels in omgeving: In Eendrachtspolder veel bijzondere soorten:

Kleine Zilverreiger 1

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta). Foto: Louis Weterings.  Stuk kleiner dan de veel algemenere Grote Zilverreiger en wat mij betreft ook veel sierlijker. Kenmerkend zijn de zwarte snavel en poten, maar gele voeten. Broedt in Oostvaarderplassen en Quackjeswater. In Schollebos ooit 1x gezien.

 

 

 

 

Watersnip 1

Watersnip (Gallinago gallinago). Foto: Louis Weterings. Algemene broedvogel van “plas-dras-gebieden”. Er zijn 4 snippensoorten in west-Europa, maar de Watersnip heft echt de langste snavel.

 

 

 

 

Ook de Krombekstrandloper (Calidris ferrigunea) en Kemphaan (Philomachus pugnax) waren gezien in de Eendrachtspolder.

 

Varia

Afgelopen zondag met Anton en Edith de laatste delen van Schollebos op flora ge-inventariseerd. We komen denk ik op bijna 400 soorten planten struiken en bomen! Nu nog administratief verwerken.

We hadden tijd over en zijn op de fiets door Hitland  gereden. Ondanks onze eerste kritiek op de manier van “Dunnen” in de bosgedeeltes vorig jaar, valt het uiteindelijke resultaat toch wel mee. Aan een paar wensen onzerzijds is ook gehoor gegeven, zoals het sparen van een bosje met Zwarte Elzen en een aantal Populieren. Maar er blijven toezeggingen nog niet vervuld zoals terugdringen van woekerende Braamstruiken en aanplant andere inheemse besdragende struiken. Misschien komt dat nog? Nu is men begonnen met “Dunning” van resterende bospercelen. Bij inspectie van de gemerkte bomen die gekapt gaan worden voorzagen we geen problemen. De recent gemaaide grootste Rietvelden baren wel zorgen. Deze velden zijn danig aan het verlanden. Bij het maaien is ook het opschot aan bomen (wilgen!) gekapt, maar de stobbes met wortels heeft men laten staan. Die lopen nu dus weer massaal uit. Wil men dit rietmoeras behouden dan moet men radicaler ingrijpen: uitgraven van deze stobbes met wortels en verwijderen van toplaag verlandingsplekken. Door verlanding dreigt uiteindelijk ook het riet te verdwijnen en te veranderen in bos (“Successie”). Soorten die uniek zijn voor Hitland dreigen daardoor te verdwijnen (Bruine Kiekendief, Blauwborst, Grote Karekiet, e.a.).

Hitland is ook een belangrijk foerageer- en rustgebied. Deze zondag zagen we een groep van zo’n 20 Wulpen in de wei foerageren, vergezeld door een eenzame Grutto.

Eurasian Curlew Kuovi Numenius arquata

Wulp (Numenius arquatus). De grootste ‘Steltloper’ en Nederlandse broedvogel (niet in Hitland). Na de broedtijd vaak in groepen op akkers, weiden, heidevelden en wadden. Een heel lange, kromme snavel. De Regenwulp zien we in Nederland alleen in de najaarstrek; hij is een maatje kleiner en heeft een beduidend kortere snavel.

 

 

 

 

Uiteraard ook aandacht voor de flora in Hitland met o.a. Zwanenbloem, Wateraardbei, Koningsvaren, enz.

Zwanenbloem 1

Zwanenbloem (Butomus umbellatus). Een beschermde plant. In Capelle ook op enkele plaatsen aanwezig. In water langs oevers. Wij hebben recentelijk ook zwanenbloemen geplant langs nieuwe natuurlijke oever westrand Schollebos.

 

 

 

 

Bijna Hitland verlatend nog een Boomvalk jagend boven een bomenrij op grote libellen.

 

Gisternacht vanuit mijn werkzolder (kijkt uit op Schollebos) de eerste roep van de Bosuil weer gehoord.

bosuil-3-297728

 

Bosuil (Strix aluco). Al jarenlang een vaste bewoner van Capelle. Broedt meestal in Schollebos of directe omgeving. Ook waarnemingen langs ‘s Gravenweg-oost. Een middelgrote uil zonder oorpluimpjes. Een nachtvogel. Mannetje roept “hoe-hoe-hoe” gevolgd door  een beverig “oe-oe-oe”. Vrouwtje beantwoordt dit met “Kloe-wiek”.  Broedt in boomholtes, nestkasten (wij hebben er 3 opgehangen), maar soms ook in oude kraaien- of reigernesten. Zij broeden soms al heel vroeg: vanaf januari!

Nazomeren

De zomer nadert het einde, maar nu nog even een tropische piek. Sommige zomervogels hebben ons land alweer verlaten zoals de Koekoek en Gierzwaluw. De trektijd nadert waardoor ook nu al weer wat noordelijkere broedsoorten te zien zijn op doortrek.

Oeverloper

Oeverloper. Actitis hypoleucos. Jan van Wensveen spotte op 16 augustus een Oeverloper langs de ‘Grote Vijver’ in het Schollebos. Een vogel die in bijna heel Europa broedt langs rivieren, meren en baaien, maar in Nederland niet in grote aantallen. Overwintert in zuidelijk Europa en Afrika. Met deze waarneming van Jan erbij tot nu toe 3 x als doortrekker waargenomen in Schollebos. Langs de IJssel zal hij ongetwijfeld wat vaker te zien zijn.

 

 

 

Boomvalk190514B

De Boomvalk was meer dan 1 week te zien (en horen) in het Schollebos. Ook dit is een trekvogel. Jaagt op grote libellen boven de boomtoppen, maar ook op zwaluwen. Zij volgen dan ook de zwaluwentrek naar het zuiden!

 

 

 

 

DSC00343

Veel vogelsoorten zijn in de rui of hebben die al achter de rug. De “Capelse” Buizerds kun je nu in vlucht zien met ontbrekende vleugelveren. Hun veren kan je vinden op de grond net als die van andere soorten. Ik verzamel die veren en maak er een soort bloemstukje van. Als je kijkt naar al die verschillende aftekeningen…wow! 

 

 

 

 

Veel  Kokmeeuwen hebben hun  zwarte zomerkoppies alweer verwisseld voor een kleine “oorvlek” en verder een hagelwitte winterkop. Staartmezen trekken alweer in (half-)familiale troepjes rond op zoek naar voedsel. Veel struiken dragen al bessen en bottels.

Gelderse Roos 2

Bessen van Gelderse Roos, nu in volle pracht langs Sparta-sportterrein.

 

 

 

 

 

Voor vlinders zijn deze tropische paar dagen zeer welkom na de langdurige periode van kou en natheid. Ook in Capelle gaat het dit jaar heel slecht met het vlinderbestand.Misschien dat deze laatste stuiptrekkingen van de zomer nog iets goed kan maken? Anthira van Wensveen ontdekte een kluwen van rupsen van de Dagpauwoog. Samen met haar vader Jan natuurlijk naar de plek om daar deze foto te maken.

Dagpauwoog-rups

De Dagpauwoog zet zijn eitjes af op de Grote Brandnetel (Urtica dioica) en de rupsen eten het blad. Ik heb deze zomer slechts enkele keren een Dagpauwoog gezien (terwijl het eigenlijk een zeer algemene vlindersoort is!).

 

 

 

 

Dagpauwoog 3

Dagpauwoog (Aglais io). Het ontbreekt niet aan hun waardplant, de brandnetel. Hun achteruitgang moet dus andere oorzaken hebben.

 

 

 

 

 

Het IJsvogelpaartje in Schollebos is waarschijnlijk bezig hun 3e broed groot te brengen. Daarna zullen ze wat gaan rondzwerven in Capelle (zij trekken niet weg: “Standvogels”).

 

 

Jan Wolkers-like

spin De kleine natuur in je eigen huis en tuin is net zo interessant (en belangrijk!!)  als “de grote natuur” in parken en grote natuurgebieden. Ik denk dan vaak aan de TV-uitzendingen waarin Jan Wolkers iedere keer bijna een half uur lang kan uitweiden over een schuimbeestje o.d. Natuurlijk hebben we een hekel aan muggen en vliegen: hun overlast is voor ons als mens subjectief vele malen zwaarwegender dan hun nut in het ecosysteem. Maar ze vormen wel een menutafel voor vele insectenetende dieren als vogels, vleermuizen en spinnen (en zelfs planten!).

Spinnen vinden we vaak eng. Webdraden waar we tegen aan lopen veroorzaken een reflex (“Gadver”). Maar het zijn echt nuttige beestjes omdat ze die andere lastige beestjes als muggen en vliegen als prooidier verschalken. Indien binnenshuis: do0d ze niet, maar vang ze af (glas eroverheen, papiertje eronder) en laat ze buiten weer vrij. Ikzelf laat vaak spinnen zitten, maar houd het spinrag wel kort.

Onze secretaris John Renirie  fotografeerde deze Hooiwagensoort in zijn tuin: de Strekpoot (Dicranopalpus ramosus). Pas in 1992 ontdekt in Nederland maar nu inmiddels in heel Nederland aanwezig. Klimaatopwarming is mogelijk mede oorzaak voor zijn noordwaardse verspreiding. De naam “Strekpoot” duidt op de rusthouding waarbij de 8 poten (2×4) gestrekt staan (zie foto). De latijnse naam “Dicranopalpus”  is een omschrijving van de 2 palpen (palpus) voor aan de kop (cranus) die gespleten (di-) zijn. Voor de goede orde: spinachtigen vormen een aparte klasse en zijn geen insecten! Alle insecten hebben 6 poten, alle “spinachtigen” hebben 8 poten! De Strekpoot behoort tot de Hooiwagenfamilie. Hooiwagens onderscheiden zich van echte spinnen door hun eenvormig lichaam (spinnen: kopborststuk en buikstuk) en hun extreme lange poten en zij maken geen web en hebben geen gifklieren.

Vind u ook juweeltjes in of rond uw huis: stuur uw foto’s op! Pissenbedden, oorwormen, welkom!