Zegt het voort!

blog archief

Houtsnip en Buizerd

Afgelopen zaterdagmiddag liep ik langs de rand van het Sparta-sportveld in Schollebos. Opeens een gefladder in de struiken. Dacht gelijk aan opvliegende fazant: die blijft gedrukt zitten, maar als een potentiele vijand (ook een mens dus) te dichtbij komt vliegt die met luid kabaal vlak voor je neus op zodat je je rot schrikt. Maar dit keer geen alarmerend geluid. Zo’n 4 meter van mij vandaan kwam hij tevoorschijn uit de struiken: een flinke bruinachtige vogel met hele lange snavel die met zigzaggende vlucht wegvloog: een Houtsnip!

Houtsnip080212F

Houtsnip (Scolopax rusticola; foto Vogeldagboek.nl). De grootste van de Snippensoorten. In Schollebos en overig Capelle soms enkele keer ‘s winters te zien. Wel een Nederlandse broedvogel. Zoals de naam zegt vooral in houtopstanden (bos, struiken). Wordt meestal pas gezien als ze van dichtbij opgeschrikt worden en wegvliegen in de karakteristieke zigzagvlucht. Eet vooral regenwormen, maar ook andere larven en insecten.

 

 

 

Op mijn dagelijkse route in Schollebos kwam ik – zoals vaak – het baasje van de tekkel Karel tegen met een jaloersmakend verhaal: hij zag deze week een Buizerd een juveniele Waterhoen uit een singel plukken!! Hij vloog ermee weg achtervolgd door een paar kraaien, die ook wel trek hadden (of die de Buizerd alleen maar wilden verjagen).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Buizerd (Buteo buteo). Broedvogel in Capelle, maar ook wintergasten uit het noorden. Een roofvogel met weinig specialisaties: eet eigenlijk alles wat van pas komt. In tijden van voedselschaarste kan zijn dieet voor 90% uit regenwormen bestaan! Dat een buizerd ook een watervogel uit het water slaat is voor mij echt nieuw.

Een nauw verwante wintergast, de Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) wordt soms ook in onze regio gezien: deze week omgeving Zevenhuizen, maar in voorgaande jaren ook 2x in Schollebos. Het verschil zit hem vooral in de onderzijde van de staart: buizerd fijn gebandeerd, ruigpootbuizerd ongebandeerd wit (wel beide een donkere eindband). In winter opletten geblazen dus!

Quizje, Raadsel en Nieuws

Ik had een quizje geschreven: water (H2O) + Kooldioxide (CO2) + Zonlicht: wie zijn onze mensheidredders?.  Slechts enkele antwoorden en wel min of meer juist. Weet iedereen dit en neemt men niet de moeite om te reageren, of is de vraag te moeilijk?? Ik kreeg als antwoorden Bossen en Planten. Grotendeels correct, maar niet helemaal. Het juiste antwoord is: alle groene planten. Groene planten hebben bladgroenkorrels waarin Fotosynthese plaats heeft: de plant neemt water op (via wortels of diffusie) en CO2 (via huidmondjes of ook diffusie). Onder invloed van zonlicht treedt er in de groenkorrels een chemische reactie op waarbij Water en CO2 worden omgezet in suikers (meestal Fructose). Een deel van deze suikers wordt met behulp van enzymen verder omgezet in zetmeel als reservevoedsel voor de plant (aardappel, peen, bollen, enz.). Ook wordt fructose opgeslagen in bessen (denk aan de naam  FRUit ).  Maar niet alleen de zetmeel- en fruitproducten van de Fotosynthese zijn belangrijk voor ons mensen (en alle andere levende wezens): bij de Fotosynthese wordt ook Zuurstof (O2) gevormd, waar wij niet zonder van kunnen!

Waarom niet helemaal correcte antwoorden? Nou, men weet meestal niet dat de in de oceanen levende algen en wieren de overgrote meerderheid van zuurstof produceren van alle groene planten ter wereld! Het gaat dus niet alleen om onze bossen en planten met groene blaadjes. En – relatief niet zo belangrijk, maar toch een leuke ‘Weet’: niet alle planten hebben bladgroen met bladgroenkorrels: zij parasiteren dan ook op planten die dat wel hebben! Zelfs een orchidee-soort (Vogelnestjesorchis).

gal

Na het eerste herfststormpje van afgelopen weekend vond ik een afgebroken takje met dit merkwaardige vormsel eraan: een Gal. Gallen zijn vormsels die bomen en planten maken als reactie op aantasting (eitjes van insectjes , schimmels, mijten, e.a.). Elke gal heeft zijn specifieke veroorzaker en die moet af te leiden zijn van zijn uiterlijk. Met deze gal liep ik dood. Heeft een diameter van 5 cm. Ik kwam het dichtst in de buurt bij een Schimmel als veroorzaker (Cystotheca lanestris??). Speur mee!

 

 

 

Koperwiek 1

Afgelopen woensdag op het Sparta-sportterrein de eerste Koperwieken gezien. Ik loop bijna elke dag langs dit terrein vanwege de vele honderden besdragende struiken langs de randen, in de hoop daar bijzondere waarnemingen te doen (wintergasten als Koperwiek, Kramsvogel, Pestvogel). Afgelopen dag raak dus. Alleen was de troep koperwieken (zo’n 15 stuks) aan het foerageren op de grasmat, waarschijnlijk op regenwormen en emelten. Zolang die ruim aanwezig zijn vormen de bessen nog 2e keus? Overigens een prachtige vogel uit de lijsterfamilie. In midwinter soms met honderden exemplaren in Schollebos, vrolijk zacht kwetterend in de toppen van de bomen of driftig foeragerend op de grond tussen de bomen. De naam: Koper = koperkleurig (roodbruin), Wiek = Vleugel. Alleen de koperkleurige plek zit op de flank en niet op de vleugel (Symbool winkelcentrum Koperwiek aanpassen??).

Quizje

Water (H2O) + Kooldioxide (CO2) + zonlicht: wie zijn onze mensheidredders?? Uw oplossing graag op facebook SNC.

Nieuwtjes

Jan van Wensveen, terugkomend van zijn werk,  spotte een Vos op de Bermweg-west ter hoogte van Bakkerij Stam om half 2 ‘s nachts.

Op 18 januari een overleg met Recreatieschap Hitland over bos-, moeras- en graslandbeheer, samen met Werkgroep Hitland, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Instituut voor Natuureducatie en milieu, Wijknatuurteam Alexander en SNC dus. Standpunten van de genoemde natuurorganisaties zijn daarbij al onderling unaniem bepaald in vergadering. Belangrijkste verschil is de discrepantie tussen papieren en reele werkelijkheid als het gaat over natuurwaardes en afgestemd beheer. Hitland is weliswaar een recreatiegebied, maar wel een met grote ecologische waardes. Een schakel tussen het Groene Hart, Krimpenerwaard en Schollebos en verder.

De gemeente heeft zich teruggetrokken uit het Koepelschap Groen, een regionale overhedenorganisatie. Een verstandig besluit. Hoewel er een zeker solidariteitsbeginsel aan ten grondslag ligt in dit koepelschap (doel: natuur en groen bevorderen binnen aangesloten gemeentes in de regio), was Capelle per definitie een grootbetaler zonder enige winst of zicht daarop qua groen/natuur. Capelle bespaart hiermee zo’n 180.000 euro per jaar. Naar geruchten wil het college dit geld voor eigen groen en natuur gaan besteden! Duurzaam en ecologisch beheer van gazons, bermen en plantsoenen?? Dan wordt Capelle ECHT een Groene Gemeente!! Het zal toch niet zo zijn dat dit geld naar andere doelen gaat? Kortom, er valt weer heel wat te bestuderen door gemeente (en door ons).

En uiteraard weer mooie paddenstoelen.

Prachtvlamhoed 1

Prachtvlamhoed (Gymnopilus junonius). Foto Louis Weterings. Schollebos.

 

 

 

 

Grote Bloedsteelmycena 1

Grote Bloedsteelmycena (Mycena haematopus). Foto Louis Weterings. Schollebos.

En nog meer herfst…

Dagpauwoog 3

Dagpauwoog (Aglais io). Aglais = Schoonheid, Io = kleurig als viooltje; grieks).  Nu al 3x een Dagpauwoog in mijn huis aangetroffen. Voorzichtig met een glas gevangen door er een stevig papier onder te schuiven en daarna buiten losgelaten in mijn verlaten kippenhok (tja ons Sofietje is niet meer, weet u nog?). Waarom doe ik dat? Wel, de Dagpauwoog is een vlinder die overwintert als volwassen vlinder. Hij zoekt daarvoor een droge, vorstvrije ruimte zoals een schuur of spouwmuur. Daar gaat de vlinder in Diapauze: zijn lichaamstemperatuur daalt naar de omgevingstemperatuur. Daardoor vertraagt zijn stofwisseling en verbruikt hij nauwelijks energie en overleeft hij de winter . Binnenshuis is het ‘s winters veel te warm: de vlinder blijft daardoor actief en verbruikt veel energie, maar voedsel (nectar) vindt hij daar niet: een wisse hongerdood ten gevolge hebbend! Hetzelfde geldt ook voor o.a. Lieve Heerenbeestjes. U kunt deze vlinders helpen door in uw tuin (of op uw balkon!) een vlinderkastje op te hangen (te bestellen bij Vivara.nl). Anecdote: in Dordtse Biesbosch zijn vele bunkertjes uit 2e Wereldoorlog: ik heb daar ‘s winters eens muren behangen met duizenden dagpauwogen aangetroffen: vergeet ik nooit meer…. Een andere vlinder, de Citroenvlinder overwintert ook als volwassen vlinder, maar dan gewoon tussen struiken: zijn bloed bevat een soort antivriesstof, waardoor die niet al te strenge vorst overleeft.

 

 

Echt Judasoor 4

Echt Judasoor (Hirneola auriculara-judae). Een vertegenwoordiger van de familie der Trilzwammen. Vooral op oudere vlierstruiken (ruimschoots aanwezig in Schollebos). Gelatine-achtig, lillend aanvoelend (“Trilzwam”). Op deze foto kenmerkend de oorvorm! De legende gaat dat Judas (de verrader van Jezus) zichzelf heeft opgehangen aan een vlier waar deze paddenstoel op groeide. De paddenstoel zou een oor van Judas zijn. Eetbaar, maar op zich niet echt smakelijk. Deze trilzwam komt pas tot “bloei” als het behoorlijk geregend heeft. Bij droge periodes verschrompelt hij tot bijna niets.

 

 

Verder nog wat herfstplaatjes uit Schollebos deze week (namiddag, dus warm licht!).

Herfst Schollebos 2016 2 Herfst Schollebos 2016 7Herfst Schollebos 2016 6Herfst Schollebos 2016 9Herfst Schollebos 2016 8Herfst Schollebos 2016 3

 

 

 

Meer herfstnieuws

De bladeren krijgen mooie herfstkleuren en dwarrelen naar de grond. Buien en zon wisselen elkaar af, soms resulterend in prachtige regenbogen.

IMG_5983 regenboog

Een schitterende regenboog in Hitland afgelopen week (foto Louis Weterings). Regenbogen ontstaan doordat zonlicht door een regenbui schijnt. De waterdruppels fungeren als prisma’s: het witte zonlicht wordt gesplitst in de samengestelde kleuren omdat voor elke kleur de brekingsindex anders is (tja natuurkunde).  De mooiste (grootste) regenbogen ontstaan bij lage zonnestand (het licht wordt dan tegen een veel groter “scherm” geprojecteerd).

 

 

 

Grote Gele Kwikstaart 2

Grote Gele Kwikstaart, winterkleed. (Motacilla cinerea). Waarnemingen in Schollevaar (omgeving Librije) en achter Capelseweg. (foto Frank Oling). Voornamelijk wintergast en doortrekker. Staart stuk langer dan die van de ‘gewone’ Gele Kwikstaart.

 

 

 

 

 

IMG_6208 wintertaling

Wintertaling, man (Anas crecca). In Hitland spotte Louis Weterings de eerste Wintertalingen. Voor mij een van de mooiste eendensoorten. Die kleuren: kastanjebruine kop met donkergroene oogstreek, de fijn gemarmerde romp, de knalgele driehoek met pikzwarte omtrek aan achterlijf….  Een broedvogel in Nederland, maar hier wintergast. Bijna elk jaar ‘s winters ook enkele exemplaren in Schollebos (foto Louis Weterings).

 

 

 

 

Vliegenzwam 4

Vliegenzwam (Amanita muscaria). Rood met witte stippen. Een paddenstoel die men niet direct in onze regio verwacht. Maar toch zijn ze er, maar spaarzaam. In Schollebos 2x een enkel exemplaar waargenomen, In Schenkel-Noord vaker en met meerdere exemplaren. Ook in oostelijk Hoofdweggebied waargenomen. De exemplaren op deze foto stonden op de grens van Capelle-Oosterflank onder een reusachtige berk. Veel in de grond groeiende paddenstoelen leven in symbiose (tot wederzijds nut) met bomen! De paddenstoel zelf is slechts het vruchtlichaam van de ondergrondse schimmel (vergelijk de appel van de appelboom). De schimmeldraden zijn dan verbonden met de haarwortels van de boom. De schimmel stuurt belangrijke mineralen naar de boom en de boom stuurt suiker als energiebron naar de schimmel. Schimmels hebben geen bladgroen, bomen wel: bomen produceren suikers door zonlicht, water en CO2 (fotosynthese). De vliegenzwam zien we onder berk, eik, beuk, linde en naaldbomen op zand- en veengrond. Het rode velletje bevat Muscarine , een hallucinogene stof. Misschien als je dat inneemt je echt Kabouter Spillebeen ziet wippen?

 

 

Nieuwe soorten:

Zwavelzwam 2

Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus). Op stammen en stronken van levende loofbomen. Een algemene soort, maar nu voor het eerst in Capelle? Deze in Schollebos. Eetbaar, maar laat ze met rust zodat iedereen ervan kan genieten.

 

 

 

 

Buxusmot 1

Buxus-mot (Cydalima perspectalis). Een kleine nachtvlindersoort. Oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azie, maar nu een invasieve exoot.De waardplant (plant waar de rupsen van leven) is Buxus (Buxus sempervivens), de alom bekende tuinheester. Pas 10 jaar in Nederland, maar neemt sterk toe. Schadelijk voor de Buxus. Maar gelukkig dat Buxus een tuinheester is en geen inheemse soort…. De Buxusmot werd recent waargenomen in een huiskamer in de wijk Schenkel.

 

 

 

Zaterdag onze herfstexcursie. 13.00 uur Pannenkoekenhuis Bermweg.

 

Zwammen

Bij de aanleg van het Schollebos zijn  tussen de “Blijvers” (de boomsoorten die uiteindelijk het bos moeten vormen) ook snelgroeiende “Wijkers” geplant om snel een soort bosbeeld te creeren, maar ook om de grond wat meer structuur te geven. Die Wijkers zijn vooral populieren, die later gekapt worden om de Blijvers meer ruimte te geven. De stammen en dikke zijtakken van die populieren zijn na de kap in rillen langs de paden gelegd. Vroeger werd gekapt hout geheel afgevoerd, maar sinds enkele tientallen jaren is het bosbeheer om. Dood hout is enorm belangrijk voor het vergroten van de biodiversiteit: veel insecten leggen hun eitjes erin, de uitgekomen larven zijn weer voedselbron voor vogels (spechten!). In de rillen nestelen Winterkoning, Roodborst en Heggenmus en kleine zoogdieren vinden er een schuil- en nestplaats (wezel, hermelijn, bunzing, egel, veld- en bosmuis). Op de stammen ontstaat mosgroei; het mos wordt in bijna alle vogelnestjes gebruikt als bekleding (en verder komt mos in Schollebos niet voor!). Tot slot: het dode hout is ook letterlijk voer voor schimmels, de enige organismes die lignine (de “houtstof”) kunnen verteren. De talrijke dode stammen en stobbes zijn dan ook een Walhalla voor vele paddenstoelsoorten (schimmels!!), waarvan we er nu in de herfst veel van kunnen zien. Soms zijn daar ook (vrij) zeldzame soorten onder.

Kroontjesknotszwam 1

Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidatus). Foto Louis Weterings.

Louis trof deze week deze prachtige zwam aan in Schollebos (was al eerder in Schollebos gesignaleerd). Groeit op ontbaste, liggende dode stammen van populieren. Vrij zeldzaam. Met dank aan Anneke, onze penningmeester en paddenstoelenexpert (Mycoloog) voor de determinatie.

Tot slot een waarheid als  een koe: zonder schimmels zou er geen leven op aarde zijn, ook geen yoghurt, kaas, champignons en wijn! Hoe blij ben ik dat die schimmels er zijn……

Zomaar in je achtertuintje

Achter de huizen van de Capelseweg loopt een smal slootje. Regelmatig is ook daar de IJsvogel te zien. Vanuit de woonkamer van bewoner (die niet met naam genoemd wil worden) is deze foto recent gemaakt.

IJsvogel 8

IJsvogel (vrouwtje: ondersnavel roodachtig; man-ijsvogel boven- en ondersnavel zwart).

Het is wel zo dat de bewoner ook een vijvertje in zijn kleine tuin heeft waarin kleine visjes: makkelijk vissen dus….. Ik kreeg ook een filmpje van een ijsvogelpaartje dat daar naast elkaar met hun snavels wat aan het “flikflooien” was, maar helaas erg onscherp om te plaatsen.

 

 

En dan toch maar weer een (oude) foto van het Stobbezwammetje op de meest gefotografeerde stobbe van het Schollebos. Ze staan er ook nu weer in alle pracht.

Stobbezwammetje 6

Stobbenzwammetje (Pholiata mutabilis). Algemeen op stobben van loofbomen. Meestal 3 groeiperiodes in zomer/herfst. Fotogeniek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte herfst begonnen

Vorige week nog steeds dagvlinders als Atalanta en Koolwitjes en droogtescheuren in de grond. Dotterbloemen  (echte voorjaarsbloeiers) bloeiden voor de 2e keer. In mijn voortuin bloeit de Smeerwortel (een algemene inheemse plant) voor de 2e keer en met een zonnetje zag ik honderden wespen, zweefvliegen en andere insecten op de bloeiende klimop snoepen van de laatste nectarbron. Nu echter forse regenbuien en lagere temperaturen. De hommels en bijen sterven, alleen de bevruchte koninginnen overleven de winter om in volgend voorjaar weer een kolonie te vormen. De vogeltrek is volop in gang. Slierten gakkende ganzen trekken in namiddag en nacht over in V-formaties. Soms (zoals ruim 1 week geleden) zomaar 6 buizerds tegelijk. De IJsvogels zijn klaar met hun 3e broed en zwerven nu rond. De Bosuil doet het goed in Capelle: er zijn minstens 2 mannetjes ‘s nachts aan het roepen (Schollebos en Golfbaangebied) om vrouwtjes te lokken en een territorium af te bakenen (zij broeden heel vroeg, soms al in januari!). Het aantal Krakeenden en Smienten in Schollebos neemt toe en ook al enkele Slobeenden.  Een unicum voor Capelle: Frank Oling spotte in Schollebos een Bladkoninkje: een zeldzame dwaalgast uit oost Rusland. Bladkoninkje 1

Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus). Elk jaar slechts enkele waarnemingen in Nederland in najaar, vooral op Texel. Het aantal waarnemingen neemt wel toe. Een onopvallend vogeltje dat bij korte waarneming nauwelijks te onderscheiden is van andere soorten van het geslacht Phylloscopus (“Boszangers”) zoals onze inheemse Fitis, Tjiftjaf en Fluiter. Belangrijkste criterium is zijn geluid: een karakteristiek, hoog’, zacht en schel ‘shi-wiet’. Frank belde me en zei dat ik direct moest komen kijken. Net mijn laatste hap van mijn avondmaal achter mijn kiezen op de fiets. Heb hem niet gezien, maar wel even gehoord… Tja, voor mij genoeg om te weten dat dit frele vogeltje hier echt was, zover van zijn ‘huis’.

Andere leuke herfst-/wintergastwaarnemingen voor Capelle: Vuurgoudhaantje en Grote Gele Kwikstaart.

Grote Gele Kwikstaart 1

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). Schaarse broedvogel in Nederland, voornamelijk doortrekker en wintergast. Bijna elk jaar achter oostzijde Capelseweg te zien.

 

 

 

 

Vuurgoudhaantje 1

Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus). Nederlandse broedvogel van naaldbossen. ‘s Winters soms ook hier dus te zien. Verschilt van ‘gewone’ Goudhaantje door brede witte wenkbrauwstreep.

 

 

 

 

Met de recente regenbuien begint ook echt het paddenstoelenseizoen. Natuurlijk zijn er het hele jaar door paddenstoelen en zwammen te zien, maar in de echte herfst explodeert het. Het begint met heel algemene soorten: bundels met Inktzwamsoorten (Kale, Geschubde, Glimmer- en Zwerminktzwammen) en Gewone Zwavelkop. Maar ook de eerste Gewone Judasoren zijn er al te zien. Spannend om op zoek te gaan naar meer bijzondere soorten, een soort Pokémon…..

Geschubde Inktzwam 1

Geschubde Inktzwam (Coprinus comatus). Op voedselrijke grond, vaak in bundels.

 

 

 

 

 

Gewone Glimmerinktzwam 2

Gewone Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus). Algemeen op dood hout (vooral op dikke stammen in takkenrillen)

 

 

 

 

 

Gewone Zwavelkop 6

Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis). Algemeen op dood hout (vooral stobben van gekapte bomen).

 

 

 

 

 

Veel te doen, te zien, te horen en beleven.

Het is echt herfst. De temperaturen zijn weer gedaald, de bladeren beginnen te verkleuren en te vallen, de meeste planten zijn uitgebloeid. De vogeltrek is al een tijd bezig. Overal horen we nu zingende Roodborstjes: het zijn de Roodborstjes uit Skandinavie die hier ge-arriveerd zijn om te overwinteren. Bijzonder is dat zowel mannetjes- als vrouwtjesroodborsten zingen. Zij zingen nu natuurlijk niet om een broedterritorium af te grenzen, maar een voedselterritorium voor de winter!  Onze “Eigen” zomer-roodborstjes vertrekken juist weer zuidwaarts.

Roodborst SchollebosRoodborst (Erythacus rubecula). Een lid van de Lijsterfamilie (Turdidae), broertje (of zusje) dus van merel, lijster, nachtegaal, e.a., iets dat veel mensen niet beseffen. Een kabbelende, prevelende,  ijle zang als een bergbeekje over stenige bodem. Een fel territoriaal vogeltje tegen soortgenoten: gevechten soms tot de dood erop volgt.  Niet echt een tolerant beestje dus… En dat “tikken tegen het raam”: ‘s winters zijn ze constant op zoek naar voedsel dat o.a. bestaat uit kleine insecten en hun eitjes, vaak aanwezig in kieren van raamkozijnen. Ook mezen doen dat.

 

 

Vorige week ‘s middags in mijn achtertuin: in het zonnetje en uit de wind maar liefst 7 Atalanta’s en 1 Gehakkelde Aurelia op de volop bloeiende Klimop. Ook tientallen bijen, wespen en zweefvliegen.

2016-10-08 13.25.18

Klimop (Hedera helix) is werkelijk een ikonische plant: bloeit als een van de laatste planten in late najaar waardoor allerlei insecten nog een rijke nectarbron hebben. Omdat Klimop zo laat bloeit, zijn de bessen voor vogels een belangrijke voedselbron in de winter (tot aan de lente toe!). Maar ook insecten-etende vogels vinden er voedsel (spinnetjes, eitjes van insecten). ‘s Zomers biedt de Klimop bescherming voor veel vogels tegen roofvogels (sperwer), ook een voedselbron (insecten) en een goed verscholen nestplaats.

De Atalanta is een trekvlinder die in najaar naar het Middellandse Zee-gebied vliegt om in het voorjaar weer terug te komen. Tegenwoordig zijn er steeds meer meldingen van hier overwinterende Atalanta’s: tja waarom zou je duizenden kilometers vliegen met alle risico’s vandien als je hier ook de zachte winters kan overleven? Klimaatopwarming? (geldt ook voor diverse vogelsoorten: Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Ooievaar, e.a.).

 

2016-10-10 14.13.46

Maandagmorgen: krant aan het lezen en een dof plofje tegen het raam. Naar buiten gesneld en een Goudhaantje opgeraapt. Heeft het helaas niet overleefd. Het doet me wat: het kleinste vogeltje van Europa, broedvogeltje van onze naaldbossen en alleen in najaar en winter in onze contreien elk jaar te zien. Nu helaas zijn zwerftocht ruw onderbroken….

 

 

 

33. Gruttosingel 2016 10

Afgelopen zondag o.a. de Natuurlijke Oever langs Gruttosingel op flora ge-inventariseerd. Is vorig jaar aangelegd  door gemeente. Is nu al een succes. Langs de oever wordt een ecologisch maaibeheer nagestreefd en als compromis wordt een deel van het gazon aan straatzijde kort gehouden voor hondenuitlaat.

 

 

 

 

Plantsoenen Havensteder 1

Ook afgelopen zondag de plantsoenen bezocht die door Havensteder zijn aangelegd achter de Gruttosingel (Gorzen-, Wulpen- en Sternenhof). Werkelijk schitterend! Dicht beplant met zomer- en herfstbloeiers, het barstte er nu nog van de bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Was een lust om te zien. Zo’n dichte beplanting met vaste planten is niet alleen esthetisch geweldig, maar met de juiste beplantingskeuze ook voor insecten van groot belang. Dat hiervoor exotische tuinplanten zijn gebruikt: in de stad is dit verantwoord mits het geen “Invasieve exoten” betreft. Het is te hopen dat Havensteder dit beleid voortzet en dat de gemeente ook op dezelfde toer gaat. Gemeente beperkt zich tot nu toe teveel tot saaie bodembedekkende struikjes. Onderzoek van Universiteit Wageningen heft aangetoond dat groeninrichting met vaste planten op langere termijn minder kosten met zich meebrengt….

Afgelopen maandag was de Nationale Dag van de Duurzaamheid. Gemeente heeft daarvoor een dagvullende agenda georganiseerd. Ikzelf alleen naar item “Beren op de weg” geweest. Thema “Omdenken”: in plaats van “Ja, maar…” naar “Ja en”. Maak van een probleem een win-win-situatie. Op cabaretteske en interactieve wijze werden de aanwezigen verrast met intelligente oplossingen aan de hand van echt gebeurde casussen. Heerlijk positief denken. Zie www.omdenken.nl . Dezelfde avond naar commissievergadering van Stadsbeheer en Stadsontwikkeling: vaststelling van de Natuurkansenkaart, een belangrijk beleidsdocument voor toekomstig natuurbeheer en natuurbehoud.  SNC, Bomenstichting en andere natuurgerelateerde partijen hebben bij de tot standkoming een wezenlijke bijdrage geleverd. In zo’n commissievergadering is elke politieke partij middels 1 persoon vertegenwoordigd. Indien na discussie iedereen het met elkaar eens is (geworden) komt deze Natuurkansenkaart als ‘Hamerstuk” in de Raadsvergadering voor definitief besluit, hetgeen geschiedde. Ook al staat SNC achter deze Natuurkansenkaart, natuurlijk is zo’n beleidsplan nog maar een papieren tijger: nu de vertaling naar de praktijk in de toekomst.

Namens SNC heb ik wethouder Jean-Paul Meuldijk aangeschreven wat twee items betreft. Ten eerste het gemeentelijk Maaibeleid (maaien/afvoeren/verschraling) en ten tweede de status van de Capelse Eilandjes. Wat maaibeleid betreft: komend seizoen wordt degelijk onderzocht waar bij extensief beheerde gazons (2x per jaar maaien) ook het maaisel afgevoerd kan worden (en liefst via “Hooimethode”). Zou een reuzensprong zijn qua ecologisch beheer!! Uiteraard zullen ook compromissen moeten worden gesloten (zo moet langs Rijckevorsselweg het werkverkeer zo minimaal mogelijk zijn om het gewone verkeer niet te belemmeren: daar wel afvoeren, maar dan direct). Ook moet rekening gehouden worden met hondenuitlaters (honden doen hun behoefte niet graag in hoog opstaande vegetatie). Desalniettemin: hoop voor een wezenlijke verbetering qua maaibeleid binnen onze gemeente! Wat de eilandjes betreft: ook gemeente tast nog steeds in het duister wie uiteindelijk verantwoordelijk is en zal worden qua beheer. Wethouder Meuldijk heeft toegezegd hiertoe onderzoek in te stellen en een definief  antwoord hierop te zullen geven.

SNC heeft na verschillende wegen uiteindelijk gedaan gekregen dat zo’n 12 grote, dode vissen in Schollebos zijn verwijderd. Bijna Kafkaeske toestanden. Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) is uiteindelijk verantwoordelijk. Maar bij minder dan 10 dode vissen schakelt HHSK de Dierenambulance in om die te verwijderen, bij meer dan 10 doet HHSK (naar eigen zeggen)  dit zelf. Dierenambulance is echter niet tevreden met de financiele tegemoetkoming. Klachten worden vaak als “Meldingen” beschouwd, waardoor geen terugcommunicatie met burgers. Let wel: substantiele vissterfte bij hogere watertemperaturen is een reele bron voor Botulisme, een gevaar voor watervogels, maar ook voor mens en dier. Wordt tijd dat HHSK echt eens een keer zich achter de oren gaat krabben….

Tot slot: vorige woensdag mijn eerste rubriek op Radio Capelle . Er komen er nog meer in de toekomst. Het onderwerp was “Capelse Ooievaars”. U kunt dit terugluisteren (en liefst ook “Liken”) via de link:  http://www.radiocapelle.nl/podcasts/2299-ooievaars-paren-gezocht