Zegt het voort!

blog archief

Nog meer voorjaarsnieuws

Deze maandag de eerste Zwartkoppen in Schollebos. Beide voorzichtig aan het zingen (nog niet voluit).

Zwartkop 1

Zwartkop (Sylvia atricapilla). Algemene zomergast (broedt hier, maar overwintert in Zuid-Europa en Afrika). Man-zwartkop met zwarte kap, vrouw-zwartkop met bruine kap. Steeds meer waarnemingen van hier overwinterende zwartkoppen (klimaat??). Is niet echt schuw: als manlief aan het zingen is om een vrouwtje te lokken en/of zijn territorium af te bakenen, kan je hem vaak op korte afstand met blote oog goed zien.

 

 

 

 

Jan van Wensveen spotte een zingende Rietgors in het Schollebos (in rietkraag noordoost Schollebos langs Nieuwerkerkse Tocht).

Rietgors 1

Rietgors (Emberiza schoeniclus). Echte rietvogel. Man-rietgors “zingt” in top van de rietpluimen (saai, staccato-versje als “hier-ben-ik”). Hele jaar in Nederland als broedvogel, doortrekker en wintergast. Nog geen broedresultaten in Capelle bekend. In afgelopen 30 jaar slechts enkele spaarzame waarnemingen in Schollebos. Maar wie weet? Als de rietkragen de kans krijgen zich te handhaven met goed beheer, zouden we er zo weer een broedvogel bij kunnen krijgen…

 

 

 

Van Cees Burgerhout kreeg ik de info dat in Slotpark de Boomklever voorkomt en daar broedt.

Boomklever 1

Boomklever (Sitta europaea). Een elegante standvogel (hele jaar in Nederland blijvend) met kenmerkende luide, fluitachtige melodieuze klanken. Een paar keer ‘s winters in Schollebos gezien. Bevestiging van broedvogel in Slotpark moeten we dus nog nagaan. Een holenbroeder die o.a. gebruik maakt van oude spechtenholen (zelf kunnen ze geen boomholte uithakken). Kan langs boomstammen zowel op-als neerwaarts klimmen (vandaar “Klever”).

 

 

 

 

Volop bloeiende Paarse Dovenetels (o.a. Baby-bos: daar paarse velden!) , Hondsdraf, e.a.

Paarse Dovenetel 8

Paarse Dovenetel (Lamium purpureum). In onze omgeving zeer algemeen. Bloeit vrijwel gehele jaar door (behalve bij echte vorst) en daarom een heel belangrijke honingplant voor vroege hommels en bijen.

 

 

 

 

Hondsdraf 4

Hondsdraf (Glechoma hederacea). Net als dovenetelsoorten lid van de familie der Lipbloemigen (Lamiaceae) en ook belangrijke vroege nectarbron voor hommels en bijen. Zeer algemeen en vaak als onkruid in tuinen bestreden terwijl het niet alleen een heel nuttige, maar ook een heel mooie plant is. Geef hem een plekje…..

 

 

 

 

In onze omgeving: Kluten in de Eendrachtspolder, Kleine Bonte Specht in Kralingse Bos. Vooral de laatste is bijzonder voor onze omgeving. Lijkt qua tekening op hier algemeen voorkomende Grote Bonte Specht, maar is slechts zo groot als een mus.

 

 

 

Drukke week

Natuur in exotische oorden is fantastische belevenis, maar ik geniet sowieso al van de natuur in mijn directe omgeving. In mijn tuin afgelopen week zelfs een IJsvogel in de Viburnumboom en  “Manke Nelis”,  een haanfazant met een soort horrelvoet en een geknikte staartveer die maar al te graag op mijn laatste strooivoer afkomt. Hij komt tot op 2 meter afstand. Niet voor niets zijn fazanten in de 17e eeuw uit China ingevoerd: zij zijn zo tam te maken dat iedereen erop los kon knallen. Lekker sportief…  Toch jammer voor hem, deze week is het strooivoer op en moeten hij en de andere vogels het weer zelf zien te rooien. Het egeltje dat ik opving heeft het helaas niet overleefd. Na zich volgegeten te hebben ging hij terug in winterslaap, maar er was kennelijk toch meer aan de hand. Helaas in zijn slaap overleden…

Afgelopen week  een vergadering met Tuinambassadeurs in kader van gemeentelijk project om particuliere tuinen te vergroenen (tegels eruit, groen erin). Project dreigde te verzanden, maar nu toch weer een nieuw elan waarop doorgebouwd kan worden. Meer voorstellen voor concretisering van aanpak. Blijft belangrijk: stadsbiodiversiteit, stadsklimaat, waterberging. Doet u ook a.u.b. mee!!?

Ook een presentatie op basisschool Het Baken (workshops ouders) over het Schollebos en de prachtige speelinrichtingen voor kinderen daar . Vooral de natuurspeelplek Ravottia met aangrenzende “Waterontdekplek” trekt hele jaar veel kinderen.

DSCF4377DSCF4374

 

Waterontdekplek

 

 

 

 

 

Met Anton Roelofffzen (Wijknatuurteam Alexander) en ons medebestuurslid Edith een hele middag inventarisatie van de voorjaarsflora in Schollebos. Samen met de zomerinventarisatie hebben we weer een actueel bestand van de totale flora. Conclusies moeten nog worden bestudeerd (voor- of achteruitgang of stabilisatie, maatregelen/adviezen mbt het beheer).

Oosterse Sterhyacint 1

Oosterse Sterhyacinth (Scilla siberica). Stinseplant, voorjaarsbloeier. Nu te zien in Schollebos (doe mee met onze Lente-excursie!).

 

 

 

 

 

Deze week heeft Handhaving Capelle ganzeneieren verwijderd van de nieuwe eilandjes in west-Schollebos. Vraag van SNC: noodzaak? Is daar ontheffing voor aangevraagd (Natuurwet)?  SNC gaat over natuurbescherming. Ganzen genoeg, maar overlastgevend?? Misschien een of twee bewoners die “last” hebben van wat gegak (tja, moet je dan ook langsscheurende bromfietsen e.d. verbieden?).  Gevraagd: consistent en wetenschappelijk onderbouwd beleid! Overigens verwijderen van eieren is 2e keus: vogels gaan meestal gewoon 2e leg produceren. Meer efficient is het doodschudden van de eieren, bovendien minder stressvol voor oudervogels. Ook elders (Schenkel) aanwijzing dat daar ganzeneieren zijn verwijderd. Wat is het gemeentebeleid? Waarop gebaseerd?

Overleg over beheer/onderhoud van eilandjes Noorse Buurt krijgt kafkaeske kenmerken. Partijen zijn gemeente, SNC, HVC (Historische Vereniging Capelle) en HHSK (Hoogheemraadschap Schieland). SNC en HVC krijgen een contract onder hun neus gedrukt gespeend van elke werkelijkheid van maatschappelijke verhoudingen tussen overheid en vrijwilligers. Wordt bijna een absurdistische lachfilm ala Monthy Python. Toch blijft het beheer belangrijk: cultuurhistorisch maar ook ecologisch. Wordt vervolgd.

2016-11-24 14.53.23 DSC00270

 

Eilandjes Noorse Buurt (Fjordenpad)

 

 

 

 

 

IJsvogelnieuws is er ook. Deze week weer voor het eerst sinds de winter het paartje IJsvogels samen bij hun broedoever in Schollebos. Was geruime tijd spannend. Buiten de broedtijd zwerven de IJsvogels rond en afgelopen winter zijn 2 dode ijsvogels te betreuren geweest (1 gepakt door een kat, 1 waarschijnlijk raamslachtoffer). Ook in Hitland gaat een IJsvogelpaartje weer aan de slag, getuige de foto die Peter Troost opstuurde.

IJsvogel a

Parende IJsvogels in Hitland. Foto Peter Troost. Het geslachtsonderscheid is hier mooi te zien: mannetje met geheel zwarte snavel, het vrouwtje met rode ondersnavel. Over het algemeen gaat het goed met het ijsvogelbestand in Nederland, vooral dankzij de zachte winters. In strengere winters kan 75% van de populatie sterven wegens voedselgebrek (vis!). Gelukkig compenseren ze dat door 3x per seizoen te broeden met gemiddeld 4-5 jongen per broedsel.

 

 

 

 

Mogelijk weer nieuwe broedplaats Buizerd tussen IJsselcollege en Ringvaart. De woonbootbewoner op de Ringvaart houdt ons op de hoogte.

Volgende week overleg met IVN (afstemming excursies), intern SNC-overleg over vormen van werkgroepen, opmaken bestellijst plantjes voor Schollebos (te betalen door SNC uit de revenuen van excursies en donaties), overleg gemeente (Oude Laantje), overleg Recreatieschap Hitland (Jacht). En – niet te vergeten! – onze Lente-excursie op zaterdag 1 april.

PFFFFT, ga nu de klok 1 uur vooruitzetten.

 

 

 

 

 

 

sneltrein

Traag begonnen, maar de lente gaat nu als een sneltrein. Steeds meer voorjaarsbloeiers, terugkerende trekvogels, vlinders.

Witte Kwikstaart 1

Witte Kwikstaart (Motacilla alba). Een “vrolijk” vogeltje. Algemene ‘zomervogel’ in Nederland. Overwintert grotendeels in Zuid-Europa en Afrika.  Insecteneter: jaagt rennend en half vliegend op/over  de grond. Nestelt vaak onder dakpannen e.d. op boerenland, maar ook in stedelijke omgeving. Hier in Capelle nooit broedresultaten. Deze week 3 exemplaren op doortrek op schapenweitje naast boerderij Bermweg-Schollebos.

 

 

 

 

Groot Hoefblad 2

Groot Hoefblad (Petasites hybridus).  Nu in bloei (o.a. langs wandelpad Spartasportveld Schollebos). Net als bij Klein Hoefblad (zie recente blog) ook hier bloei voor de bladvorming. En die bladeren mogen er straks zijn: een diameter van bijna een halve meter!

 

 

 

 

Bosanemoon 1

Bosanemoon (Anemone nemorosa). Aangeplant in Schollebos (Stinseplant) en nu bloeiend. Bij slecht weer sluiten de bloemen  zich en vallen ze niet op, maar bij zonnig weer stralen ze je tegemoet! Lid van de Ranonkelfamilie (“Boterbloemachtigen”).

 

 

 

 

Vingerhelmbloem 1

Vingerhelmbloem (Corydalis solida). Ook deze aangeplante stinsenplant bloeit nu in Schollebos. Een goede en vroege nectarbron voor hommels en bijen. Lid van de Papaverfamilie.

 

 

 

 

http://www.dreamstime.com/-image3367565

Tureluur (Tringa totanus). Echte weidevogel waarmee het ook niet zo best gaat. Grotendeels trekvogel: overwintert in Zuid-Europa, maar ook soms langs de kust. Tientallen exemplaren in Hitland deze week, dus ook weer terug van weggeweest. En oja: je wordt “Tureluurs” van hun luid geroep dat met veel fantasie lijkt op hun naam (een Onomatopee). Ze zullen zeker niet allemaal in Hitland blijven en als ze er blijven is het nog maar de vraag of hun broedsels zullen slagen: sterk afhankelijk van weilandbeheer (maairegime en grondwaterstand).

 

 

 

Verder een orgie aan vogelgezang, nestelende meerkoeten, baltsende futen, puttertjes (foeragerend op elzenbomen), groenlingen (vooral op volkstuinencomplex “Tot Nut en Genoegen”), samen klepperend ooievaarspaartje op nieuwe ooievaarspaal, Canadese Ganzen ‘s Gravenweggebied; begin deze week nog Smienten langs ‘s Gravenweg, maar die zijn nu weer noordwaarts vertrokken naar hun broedgronden in de toendra. In Schollebos nog steeds 4-5 paartjes Krakeenden: blijven mogelijk broeden. Buizerds permanent aanwezig (deze week 3 bij elkaar), Sperwer in Schollebos regelmatig roepend (wijst op mogelijke broedplaats). In oostelijk Schollebos wordt regelmatig de roep van de Bosuil gehoord. IJsvogel ook frekwent gezien in nabijheid van zijn traditionele broedoever. De Boomkruiper gaat weer nestelen onder de dakpannen van mijn buurman, een paartje Nijlganzen zaten op de nok bij de buren met luid kabaal te baltsen. Daslook en Driekantig Look staan bijna in de knop (helaas al nu al weer Daslook afgesneden voor consumptie), enz., enz., enz. Lente: het mooiste seizoen!! Meer genieten?: 1 april is onze lente-excursie (13.00 start Pannenkoekenhuis Schollebos).

 

 

 

 

 

 

Nog meer Lente!

Was fantastisch lenteweer. Deed zondagmiddag mee aan een bridgedrive (mijn 2e passie), maar eigenlijk had ik samen met mijn vrouw en hond lekker moeten gaan wandelen. Maar tja, gemaakte keuzes… Zag zondag mijn eerste Citroenvlinder in mijn voortuin.

Citroenvlinder 1

Citroenvlinder (Gonopteryx rhamni). Dagvlinder, algemeen, maar wel heel mooi! Volwassen vlinder overwintert tussen bladeren , struiken, e.d. Vorst overleven ze dankzij een soort antivriesstof in hun  bloed. Vaak de eerste actieve voorjaarsvlinder, maar dit keer achter Kleine Vos en zelfs de Atalanta! Eitjes worden afgezet op Rhamnus-soorten (Wegedoorn, Sporkehout). De naam Gonopteryx: gonu = hoek/knie, pteryx = vleugel: “gehoekte vleugel” dus.

 

 

 

 

Diverse waarnemers van tientallen Grutto’s in Hitland.

IMG_8948 grutto

Grutto ( Limosa limosa). Foto Louis Weterings. Een echte weidevogel waarmee het niet goed gaat (vooral door weidebeheer: eentonig grassland zonder insectenaantrekkende flora, te vroeg maaien en te lage grondwaterstand). Nederland allerbelangrijkste broedland van deze soort!

Een trekvogel die in Afrika overwintert. Hun roep “Grutto-Grutt0″ (ook een Onomatopee, zie vorige blog). Hun terugkeer ook een echt lente-evenement! Helaas zullen deze tientallen grutto’s niet in Hitland blijven (zijn op doortrek). In Hitland is het aantal broedende Grutto’s de laatste jaren drastisch afgenomen… Aangepast maaibeheer en grondwaterstand zouden weer kansen kunnen bieden. Vaak wordt door instanties (als excuus) verwezen naar predatie door vossen als primaire oorzaak. Ook dat speelt een rol, maar niet de belangrijkste in de drastische achteruitgang van deze nationale trots!

 

 

Het Maarts Viooltje bloeit – verplicht aan haar naam -  ook al weer.

Maarts Viooltje 1

Maarts Viooltje (Viola odorata). Vrij algemeen, van nature, maar ook aangeplant of verwilderd. In Schollebos op meerdere plaatsen. De zaden van viooltjes hebben een ‘Mierenbroodje’: een eiwitpropje aangehecht aan zaadje. Mieren zijn daar dol op en nemen daarom de zaadjes mee in hun ondergrondse nest; het eiwitpropje wordt daar geconsumeerd, het zaadje wordt ongemoeid gelaten en kan daarna ontkiemen. Hoe slim kan een plantje zijn??? Overigens hebben meerdere planten dit truukje geleerd (o.a. Stinkende Gouwe).

 

 

 

Deze week afspraken met gemeente (algemeen overleg), met xx over mogelijke zwanendrifterij Hitland, overleg presentatie op ouderavond van Kindcentraal, samenstellen te bestellen plantjes voor Schollebos, e.a.

Een bewogen (vrij-)dag

Eerst een crematie bijgewoond van een aimabele bridgekennis. Op terugweg langs ‘s Gravenweg de ooievaars: 1 liggend op nest (alleen koppie stak net boven de rand uit: broedend??), 1 foeragerend op het weitje. Langs Bermweg mijn eerste Tjiftjaf van dit jaar met zijn staccato roep “Tjif-tjif-tjaf”. Ook een echte lentebode, terug uit Afrika. Met vrouwlief en hond daarna naar De Zaag, een klein natuurgebiedje langs de Lek in Krimpen aan de Lek. Daar mijn eerste Kleine Vos (dagvlinder die als volwassen vlinder overwintert) en wederom een roepende Tjiftjaf; verder deze dag niks bijzonders daar. Daarna naar Loetbos nabij Lekkerkerk. Ook daar de Tjiftjaf.

Tjiftjaf090413N

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita). Vernoemd naar de ‘zang’ (een stijlfiguur: Onomatopee, net als Kieviet, Grutto, Koekoek enz.). Een sober vogeltje qua uiterlijk. Grondbroeder tussen struikgewas, zeer algemeen. Uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van de Fitis, die ook in Afrika overwintert maar 1-2 weken later dan de Tjiftjaf weer in ons land arriveert. Tjiftjaf heeft zwarte pootjes, Fitis lichte pootjes. Meest onderscheidend is de zang van de Fitis: een melodieus riedeltje. De Fitis is in Capelle een stuk minder algemeen dan de Tjiftjaf. Opvallend is het dat als de Tjiftjaf weer terug is in ons land, dat ze dan ook overal weer aanwezig zijn. Kennelijk trekken ze in grote troepen weer terug. De trek van kleine zangvogels geschiedt meestal ‘s nachts wanneer roofvogels (valken, sperwers, e.d.) niet actief zijn.

 

 

In Loetbos wordt flink gewerkt aan natuurbevordering (o.a. vlinderweide, een reusachtig insectenhotel). Het moment van de dag was de baltsvlucht van een paartje Torenvalken vlak boven ons hoofd. De Torenvalk wordt ook bijna elk jaar in Capelle gesignaleerd, maar tot heden geen waarneembaar broedresultaat. Een paartje heeft het geprobeerd in Schollebos langs Bermweg, maar broed werd verstoord door meerdere paartjes Kauwtjes die daar vlakbij ook broedden. Voor de toekomst misschien een nestkast ophangen langs Spartaterrein.

torenvalken paren april 2012  013

Parende Torenvalken in Schollebos paar jaar geleden. Foto: Hans Benard.

 

 

 

 

Tot slot uit eten in restaurant De Loet en nu voor het slapen gaan  de herinnering aan een mooi afscheid van een goede kennis en een troost van moeder natuur.

Ooievaars

Heb ik al veel over geschreven, maar afgelopen donderdag toch weer raadsels en hoop.

ooievaar a

Foto Yvonne Commijs.

Ook deze donderdag het paartje ooievaars op de nieuwe ooievaarspaal tussen ‘s Gravenweg en Rijckevorselweg. Ik zag ook een paar takjes op het nest wat zou kunnen wijzen op – voor het eerst in Capelle – mogelijk broedresultaat. Op terugweg zag ik echter NOG een ooievaar op de inmiddels bekende plek langs Rivierweg-’s Gravenweg-Rijckevorselweg. Die zat er wel “treurig” bij. Het afgelopen jaar zaten er op die plek meestal 2 ooievaars (paartje?), maar laatste weken maar 1. Vraag is dus: op nieuwe ooievaarspaal een kersvers nieuw paartje en een weduwe-ooievaar? Ooievaars zijn monogaam voor het leven en komen (ja apart van elkaar!!) steeds op zelfde nest terug. Ooievaars waren in Nederland bijna uitgestorven. Dankzij fokstations doen ze het weer goed. Het zijn normaliter trekvogels: overwinteren in Afrika, maar sinds de fokstations zijn er veel ooievaars die ook in Nederland overwinteren. Dichtstbijzijnde broedende ooievaars in Hitland: landgoed De Olifant en nabij Steenovens. Gezien de ooievaars-interesse misschien een tweede ooievaarspaal ter plaatse? Kost wat (naar schatting 2500 euro). Donateurs en sponsoren welkom!

 

Verder deze week: vrouw Sperwer, Buizerd, IJsvogel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, vrouw Wintertaling, Koperwiek, Puttertjes, Groenlingen, Boomkruipers, baltsende Futen (altijd prachtig om te zien), zingende Zanglijsters/Merels/Winterkoninkjes/Roodborstjes/Boomkruipers/enz. Kijk en Luister dus!

 

 

Verbazing, Ergernis, Be- en Verwondering

Eerst de verbazing maar.

Gemeente publiceerde plannen m.b.t. de herinrichting van het cultuurhistorische Oude Laantje. Dat moet een soort “Liefdeslaantje” worden: asfalt vervangen door straatstenen en burgers kunnen a raison van 50 euro een tegeltje laten maken met een liefdesboodschap die dan tussen die straatstenen wordt geplaveid.  Een of andere landschapsarchitect lardeerde dat met bloeiende Kersenbomen. Mijn verbazing? Nou met vorig college heeft SNC hierover uitgebreid overlegd en afspraken gemaakt: populieren kappen en herstellen van de oorspronkelijke historische elzenhakwal! Afgelopen maandag samen met Historische Vereniging Capelle (HVC) dit opnieuw bepleit in gemeentelijk overleg. Het zou op onbehoorlijk bestuur uitdraaien als gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Overigens: fruitbomen overleven het daar niet (drassig veengrond!) en staan misschien de eerste tijd ook  maar 2-3 weken in bloei. Bodem is wel geschikt voor Zwarte Els (heel belangrijke voedselbron voor vogels in winter) of Wilgen (belangrijke nectarplant in voorjaar voor bijen). De getoonde tekening van de bestrating vloekte met het aspect van een cultuurhistorisch erfgoed. HVC adviseerde om het asfalt te vervangen door kasseien (goed idee!). En oja: als die “liefdestegeltjes” onleesbaar worden door groei van algen, mossen en korstmossen, wordt van de ‘eigenaar’ verwacht dat die zelf de tegeltjes schoon houdt! Wordt vervolgd.

Nadat op de oorspronkelijke plaats van het “Babybos” in Schollebos  binnen 1 jaar de helft van de geplante bomen al dood was (te natte grond), is – na het verplaatsen van dit Babybos naar aanliggende weide – ook daar al weer na 1 jaar de helft dood of bijna dood. Ook dat terrein is ongeschikt wegens natte grond. Desondanks zijn er vorige week weer 4 nieuwe “geboortebomen” bijgeplant. Wij vrezen dat ook deze het niet lang zullen uithouden. Je zal als (groot-)ouders 125 euro betaald hebben voor een geboorteboom voor je (klein-)kind en die oorspronkelijke boom zien verdwijnen. Weliswaar wordt die dan vervangen, maar ook die overleeft het dan weer vaak niet: het is de vraag of (groot-)ouders er dan nog steeds een emotionele band mee houden. Ook die houten paaltjes met daarop het metalen gedenkplaatje zullen binnen enkele jaren wegrotten door de natte grond…. (hetzelfde gebeurt ook met alle houten wandelroutepaaltjes !). Weg 125 euro, weg geboorteboom, maar vooral toch volhouden hoor….

Baby-bos a

 

 

 

 

 

 

 

Ben ik nog steeds niet van de verbazing bekomen, overkomt me weer iets ergerlijks. SNC heeft bij de aanleg van het nieuwe Sparta-terrein 2 insectenhotels ingericht en 2 egelwinterkasten geplaatst. Er was al 1 insctenhotel vernield en 1 egelkast gestolen, nu is ook het 2e insectenhotel vernield: metalen voorfront eraf gesloopt, houtblokken verdwenen, vlinderkast vernield. Heel veel werk van vrijwilligers te gronde gericht!

Vernieling insectenhotel 1

 

 

 

 

 

 

 

Bij de laatste storm is van een populier een boomdikke tak afgescheurd. Kan gebeuren, ook dat is natuur. Het voetpad werd geheel geblokkeerd. Gemeente heeft paar dagen later met wat zaagwerk het voetpad weer vrijgemaakt, maar voor de rest de boel de boel gelaten. Waarom niet een mooie takkenril aangelegd of bestaande takkenrillen verstevigd? Die takkenrillen zijn erg belangrijk voor vogels als Winterkoning, Heggenmus en Roodborst, maar ook voor insecten en kleine zoogdieren. Nu pletten ze opkomende stinsenplanten als Daslook, Aronskelk, Longkruid, e.a.

 

2017-03-06 16.31.45

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig ook nog steeds bewondering!

In vroege maandagmiddag een Atalanta in mijn achtertuin. Een trekvlinder die nu nog in Spanje zou moeten zitten! Echter er zijn de laatste jaren steeds meer Atalanta’s die hier overwinteren (klimaat?). De Scholekster is ook terug in Capelle. Vorige week horde ik hun karakteristieke roep “tpie-tpie”. De ooievaars zijn ook nog steeds aanwezig, ik hoop echt op een broedpaar dit jaar. Ondanks de lentebodes zijn er nog steeds wintergasten: smienten langs ‘s Gravenweg/Rijckevorsselweg en in Schollebos verrassend veel Goudhaantjes en troepjes Koperwieken. Elders in Capelle een paartje Nijlganzen met 1 pasgeboren kuiken; altijd snoezig om te zien, maar de vraag is of je er echt blij mee moet zijn (ongewenste exoot die mogelijk onze inheemse Wilde Eend doet achteruitgaan).

Tot slot, ook verwondering: voor de 2e keer in paar jaar eenzelfde zeer opmerkelijke vondst in Schollebos:

Kunstgebit 1

Als iemand dit mist, ik weet het te liggen….. Misschien strijk ik een verzekeringspremie op??

De eerste “echte”

Afgelopen maandagmiddag weer met Teus en onze hond Schollebos in. Was net droog geworden. Teus was wat in mineur vanwege het slechte weer en het kostte me wat moeite om hem weer op te fleuren. Halverwege een enorme stortbui met stormwind, paraplu’s konden de stormwind niet aan, zijknatte broek dus. Humeur van Teus zakte verder af zodat hij zelfs niet meer enthousiast reageerde toen we op het eind de ijsvogel zagen zitten en het alweer droog was. Onderweg vonden we een dikke afgebroken vliertak met tientallen Judasoren erop. Dat vond ie nog wel mooi, temeer omdat ik hem ze liet voelen. Voor natuurliefhebbers is de eerst bloeiende Klein Hoefblad de echte eerste lentebode. Deze middag mijn eerste dus langs Sparta-sportvelden.

Klein Hoefblad 6

Klein Hoefblad  (Tussilago farfara). Een lid van de grote komposietenfamilie (Compositae, nu Asteraceae). Van de oorspronkelijke Nederlandse flora een van de eerste voorjaarsbloemen. Bloeit voordat de bladeren verschijnen met rechtop staande bloemhoofdjes. Na de bloei verschijnen de bladeren en hangen de hoofdjes naar beneden. Als de zaadjes zich gevormd hebben gaan de hoofdjes weer rechtop. Zeer algemeen. De naam “Hoefblad” wijst op de paardenhoefachtige vorm van de bladeren.

 

 

 

Verder o.a. de Buizerd, Boomkruipers, Groenling, Koperwieken, Grote Bonte Specht en zingende Winterkoning/Roodborst/Zanglijster/Heggenmus/Merel/Pimpelmees/Koolmees. Ook het Speenkruid heeft zijn blaadjes al gevormd. In najaar en winter is niets te zien van deze vrolijke, gele lentebloemetjes, maar nog even en op diverse plekken  in Schollebos kunt u ervan genieten.

2 dode vossen Hitland

Afgelopen week werden 2 dode vossen aangetroffen in Hitland (bron Twitter Handhaving Capelle). Een wel heel voorbarige verklaring: “Bleek een natuurlijke dood”. Nou, op  de foto’s van de 2 vossen zagen ze er zeer gezond uit!! (spraakverwarring?: gezond = natuurlijk?). Hoe groot is de kans dat men 1 dode vos aantreft met gezond uiterlijk? Wel: zeer klein! Hoe groot is de kans dat men tegelijkertijd TWEE dode vossen aantreft met gezond uiterlijk?? Ik kan u verzekeren dat die kans dat die een natuurlijke dood zijn gestorven statistisch gezien vrijwel NUL is! Mocht er sprake zijn van een kadaver waarvan ze gevreten zouden hebben waardoor ze ziek zouden zijn geworden en gestorven: zeer onwaarschijnlijk omdat ziektekiemen in deze temperaturen vrijwel geen kans krijgen.  Als we ook weten dat in Hitland ACTIEF op vossen wordt gejaagd door de Jachtbeheerseenheid Schieland en dat de directie van het Recreatieschap Hitland dit mede actief ondersteunt, heb ik slechts 1 voorlopige conclusie (helaas nog niet met keihard bewijs), namelijk dat deze 2 vossen of zijn afgeschoten (niet waarschijnlijk: jagers nemen hun trofeeen mee en kogelwonden zijn zichtbaar), of zijn vergiftigd. Ben benieuwd of er werkelijk verder onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak. Ga daar navraag over doen bij betrokken instanties. Over afschot zijn meningen verdeeld over de nut ervan, maar werken met vergif is werkelijk uit den boze: het geeft een verschrikkelijke doodsstrijd en ook andere aaseters (vele!!) worden ervan de dupe. Daarnaast: 2 vossen minder? Hun plek wordt binnen 1 jaar weer opgevuld door nieuwkomers. Actieve uitroeiing van vossenbestand leidt tot verschuivingen in de vossenpopulatie: buitenlandse vossen komen hierdoor richting Nederland met gevaar van insleep van Hondsdolheid!

Capelse Lentevoorbodes

Hoewel de meteorologische winter nog 1 maand duurt, kondigt de lente zich al heel vroeg aan. Deze week in het zonnetje en in de luwte zaten er 5 Hommelkoninginnen op mijn tuindeur naar de boomgaard zich op te warmen.

Veldhommel 3

Veldhommel (Bombus lucorum). Algemeen.

Hommels zijn in vroege voorjaar eerder actief dan bijen. Dit dankzij hun dikke beharing. De eerste hommels zijn koninginnen: de enige overlevenden van hun kolonie. Alle werksters en manhommels zijn in najaar gestorven. De mannen nadat ze de koningin bevrucht hebben. De koningin slaat het sperma op en overwintert in verlaten muizenholletjes, spouwmuren, e.d. In lente wakker geworden zoeken ze eerst een plek op om op te warmen (vliegen kost energie!); daarna op zoek naar een nectarbron (vroege voorjaarsbloeiers) en dan een holletje vinden voor het stichten van een nieuwe kolonie.

 

Ook een eerste vliegende vlinder (Dagpauwoog). Dagpauwoog overwintert als volwassen vlinder in schuurtjes, holletjes, e.d.

Dagpauwoog 3

Dagpauwoog (Aglais io).

 

 

 

 

 

 

Sneeuwklokjes bloeien volop. In Schollebos vooral langs Nieuwerkerkse Tocht (noord-oever), maar ook spaarzaam elders in bos.

Sneeuwklokje a

Sneeuwklokje (Galanthus nivalis). Bolplant.  Aangeplant en verwilderd. Net als de Winterakoniet (zie eerder blog) een zeer vroege bloeier.

 

 

 

 

 

Ook de Krokusjes staan (bijna) in bloei.

Krokus a

Gele Krokus ( Crocus x stellaris) . Aangeplant en verwilderd. Hier nog net niet volop bloeiend (verbindingspad Schollebos-Ringvaartpark).

 

 

 

 

 

Andere planten staan in de starthouding en komen al massaal bovengronds, zoals Daslook, Driekantig Look, Wilde Hyacinth.

Daslook a

Daslook (Allium ursinum).  Nog enkele weken en Schollebos is vergeven van de aangename uienlucht van Daslook.

 

 

 

 

 

Ook de Capelse vogelwereld laat zich niet onbetuigd. Kool- en Pimpelmezen, Heggenmus, Roodborst en Zanglijster laten zich al enkele weken luid en duidelijk horen met hun zang. Deze week ook de eerste Merelzang (erg vroeg!). Grote Bonte Specht is aan het ‘roffelen’ (zingen kunnen ze niet) om vrouwtje te lokken en territorium af te bakenen. Een ooievaar op de ooievaarspaal langs ‘s Gravenweg. De IJsvogel weer in de buurt van hun broedoever.  Toch ook nog wat wintergasten, o.a. 3 Wintertalingen op Nieuwerkerkse Tocht.