Zegt het voort!

blog archief

Zomer nadert en (Chinese) Terreur

Alle bomen staan volop in blad. De voorjaarsbloeiers zijn (bijna) uitgebloeid. Zomerbloeiers komen op of bloeien zelfs al. Als u nu echt nog mooie bloesems wilt zien, maak dan een wandelingetje langs het Sparta-sportterrein in Schollebos (openbaar toegankelijk), waar tientallen Gelderse Rozenstruiken in bloei staan.

Gelderse Roos 3

Gelderse Roos (Viburnum opulus). Deze struik past – net als vele andere plantensoorten zoals het Madeliefje) een bekende strategie toe om insecten te lokken voor de bestuiving: de grote witte randbloemen zijn onvruchtbaar en dienen alleen ter versiering om op te vallen! De vruchtbare bloemetjes zitten in het midden en zijn veel kleiner. In najaar prachtige rode bessen.

 

 

 

 

Langs de nieuwe natuurlijke oevers (westkant Schollebos) doen de door SNC aangeplante plantjes het redelijk goed. Afgelopen week al bloeiende Wateraardbei, Waterdrieblad, Moerasvergeetmijniet en Adderwortel. Moerasspirea en Kattenstaart komen op. Daarnaast veel exemplaren van Echte Koekoeksbloem. Langs bijna alle singels en sloten (langs ‘s Gravenweg-oost duizenden!) prachtig bloeiende Gele Lis.

Wateraardbei 2

Wateraardbei (Comarum palustre). Ondiep water/natte oevers. Familielid van de Roos-achtigen (Rosaceae). Rode-Lijstsoort.

 

 

 

 

Adderwortel 1

Adderwortel (Persicaria bistorta). Een zeldzame plant van natte, matig-voedselrijke grond. Lid van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). “Bistorta” verwijst naar de wortel die een tweevoudige (bis) lus (torta) maakt als een slang (adder).

 

 

 

 

Echte Koekoeksbloem 3

Echte Koekoeksbloem (Silene flos-cuculi). Behoort tot de grote Anjerfamilie (Caryophyllaceae). In Schollebos langs natuurlijke oevers.

 

 

 

 

 

De eerste grote libellensoorten dienen zich aan. Langs Spartaterrein de Vroege Glazenmaker.

Vroege Glazenmaker 4

Vroege Glazenmaker ( Aeshna isosceles). Vrij zeldzaam, maar wel elk jaar te zien in Schollebos. Bruinig achterlijf, groene ogen en kenmerkende knalgele, spijkervormige vlek achter het borststuk.

 

 

 

 

 

Deze week ook: Witte Kwikstaart op grasveld Sparta, zingende Rietgors naast Capelse Manege/Vlindertuin en 2 IJsvogels gespot in Slotpark. De 2 jonge ooievaars langs ‘s Gravenweg groeien als kool. Nu duidelijk te zien.

En opnieuw natuurterreur: een Chinese vrouw heeft bijna alle Tonderzwammen en Elfenbankjes in Schollebos met keukenhakbijl verwijderd. Tassen vol op de fiets, waardoor zij nauwelijks meer kon rijden. Spreekt geen woord Nederlands (of doet alsof?). De zwammen worden als “medicijn” gebruikt/verkocht.  Niet alleen door mij aangesproken dat dit verboden is (Boswet!). Boswet is een wet. Een wet dient gehandhaafd te worden. Waar blijft handhaving in Schollebos? Waarom ik expliciet spreek over “Chinese” terreur: omdat ook Chinese vrouwen het Daslook massaal oogsten. Zo worden ook neushoornhoornen, tijgerpenissen, ivoor, enz. op grote schaal door Chinezen gebruikt als “medicijn”, afrodisiacum en weet ik wat al niet meer….. Ik verklaar hierbij de oorlog aan China!

Platte Tonderzwam a

Platte Tonderzwam (Ganoderma lipsiense). Een algemene soort in Schollebos op stammen, stronken en stobben van loofbomen. Houtig van structuur, tot 30 cm breed. Meerjarig: het kan enkele jaren duren voordat hun maximale grootte  bereikt is. De naam “Tonder” (ook wel “Tondel”) wijst op gebruik in verleden: als aanmaak van vuur.

 

 

 

 

Hemelvaartdag Dauwtrapexcursie (start 06.00 uur Pannenkoekenhuis Bermweg). Daarna even radiostilte ivm vakantie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nooit saai, maar soms is dat een luxe

Was weer een drukke week. Eerst met bevriend echtpaar lang weekeind naar Zuid-Limburg geweest. Mijn vrouw en ik overdag stevige wandelingen, maar ‘s avonds lekker met zijn vieren uit eten en daarna bridgen. Wat is Limburg mooi! Zelfs nu de miljoenen Daslook en duizenden Bosanemonen al uitgebloeid waren! Orchideeen, Vogelmelk, mooie beekjes, Oranjetipjes, Huiszwaluwen die al uitgevlogen jongen bleven voeren, enz. Zelfs Frater Venancius (conference Wim Sonneveld: “zeg maar ja tegen het leven”) kwamen we in Schin op Geul tegen.

2017-05-12 13.58.25

Wim Sonneveld als Frater Venancius in Schin op Geul. Een terechte hommade aan Wim Sonneveld.

 

 

 

 

 

Daarna een presentatie voor verzorgingscentrum de Rozenburcht.

Rozenburcht 1

Rozenburcht. In de wijk Middelwatering-west. Niet echt een groene omgeving.

Een geslaagde middag. Verhalen met ‘powerpoint’ over de natuur in de directe omgeving (vooral Slotpark). Herinneringen aan madeliefjes, fluitenkruid en kwakende kikkers. Lang niet voor alle bewoners van Rozenburcht is  een zelfstandig bezoekje aan Slotpark mogelijk om zulke herinneringen weer te doen herleven, terwijl het op nog geen 100 meter afstand ligt. Er is wel degelijk behoefte aan gezien de reacties die middag.

Slotpark bIk besefte toen weer wat een luxe het is om te kunnen genieten van de natuur – zelfs in mijn tuin! Nooit saai, maar voor veel hulpbehoevende ouderen zelfs zo dichtbij nog vaak onhaalbaar. In de verzorgingscentra doet men heel veel om de bewoners het naar hun zin te maken met allerlei activiteiten. Het zou mooi zijn als er ook mogelijkheden gecreeerd konden worden om de bewoners echt van hun nabije natuur te kunnen laten genieten! Hoe mooi zijn de liedjes van Wim Sonneveld: “Het Tuinpad van mijn vader” en “Zeg maar ja tegen het leven”. Ik werd zeer getroffen door een anecdote van 1 der bewoners over zijn kleindochter en “Kruitenfluit”. Ja herinneringen, zij doen ertoe, zij dragen bij aan  een positieve beleving van de ‘Oude dag’ en laatste levensfase. Kom op vrijwilligers om hier invulling aan te geven!

 

 

 

De ooievaars ‘s Gravenweg weer gevolgd: zag nu 2 koppies boven de nestrand uitsteken en ook dat 1 jong af en toe omviel met wapperende vleugelstompies. Gaat goed tot nu toe!

In Schollebos nu 1e nest van Sperwer van dit jaar gevonden. Boven sportterrein Sparta een Boomvalk.

Boomvalk190514B

Boomvalk (Falco subbuteo). Tot nu toe alleen waarnemingen in Capelle in nazomer (broedt waarschijnlijk in Hitland?), maar nu dus in broedseizoen. In vlucht duidelijk herkenbaar (silhouet als van een reuze Gierzwaluw: typische ankervorm). Even afgedwaald, of interesse voor Schollebos als broedlocatie?? Tijd zal het leren.

 

 

 

 

Vogelmelk 2

Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) breidt zich langzaam uit in Schollebos. Een beschermde soort.  SNC gaat dit najaar ook veel nieuwe bolletjes planten. Ook u meer genieten? Aanstaande donderdag (Hemelvaartdag) onze traditionele Dauwtrapexcursie.

 

 

Capelse premiere

HOERA!! Beschuit met muisjes! Het ooievaarspaar langs de ‘s Gravenweg heeft jongen! Nog lastig te zien maar vandaag stond moeders op het nest en reikte er net een koppie van een baby-ooievaar even boven de nestrand uit. Nu natuurlijk nog afwachten of de jongen succesvol worden grootgebracht. Zoja, dan wordt dit het eerste geslaagde broed van ooievaar in Capelle. Met dank aan de gemeente die deze ooievaarspaal heeft geplaatst!

ooievaar a

Altijd wat, leuk en niet leuk

Weet niet goed waar te beginnen, zoveel zaken spelen nu waarbij SNC is betrokken. In willekeurige volgorde dus maar….

Leuk:

Afgelopen Zaterdag excursie voor Capelle Sport Gezond (CSG: Capellesportgezond.nl) in Schollebos. Deelnemers vaak met gezondheidsproblemen. Prachtig weer, enthousiaste deelnemers, Schollebos nu op zijn mooist! Ook door ons als gidsen genoten.

Ook leuk:

Interview met fotosessie voor het blad  “De Meerpaal” van Havensteder. Havensteder gaat structureel meewerken aan project “Groene Tuinen” door bij mutaties (nieuwe bewoners van huurwoningen) ook contracten te sluiten omtrent inrichting van de tuin (beperken van verharding en “gammaschuttingen”). Wijkbeheerders van Havensteder worden aanspreekpunt voor de (nieuwe) bewoners. Havensteder geeft de nieuwe bewoners de optie om gebruik te maken van een Tuinambassadeur . Inmiddels beschikt de projectgroep over 13 tuinambassadeurs die mensen kunnen adviseren over natuurvriendelijke – en ook onderhoudsvriendelijke - tuininrichting. Havensteder schat dat er per maand zo’n 20-30 mutaties plaats hebben. Ook heeft Havensteder toegezegd om nieuwe huurders eventueel kleinschalig bij te staan met aanschaf van bijv. heester/heg als erfscheiding i.p.v. die verfoeide schuttingen. Het project “Groene Tuinen” is een initiatief van SNC en overgenomen door gemeente. Werkt ook u a.u.b. mee? Spreek uw buren erop aan, vorm een buurtgroepje, help elkaar om bijv. een heg te snoeien als uw buren daartoe niet meer in staat zijn.  Ouderwetse Nabuurhulp!! Stadsbiodiversiteit (flora en fauna), Stadsklimaat en Waterberging: problemen in de zeer nabije toekomst die we het hoofd moeten bieden: vergroening van tuinen draagt daar essentieel aan bij!!

Niet leuk:

In Schollebos werd al regelmatig Daslook geoogst (zie eerdere blog). Nu ook op meerdere plekken Aronskelken weggesneden. Daslook voor consumptie, maar Aronskelk is giftig. Welke malloot doet dit?

Gevlekte Aronskelk 2

Italiaanse Aronskelk (Arum italicum) en wat ervan over is…   Afsnijden Aronskelken 1

 

 

 

 

 

 

Leuk: in Hitland voor 2e jaar de Grote Karekiet! Zeldzaam. Zingt echt “Karrekiet, Karrekiet” . Hoger in het riet dan Kleine Karekiet en daardoor gemakkelijker te zien. Een blijvertje??

Grote Karekiet

Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus).

 

 

 

 

 

 

Leuk:

Eerste Libellen.

Lantaarntje 1

Lantaarntje (Ischnura elegans). Een “Juffertje”, heel algemeen. De naam wijst naar het blauwe staartsegment. Vorige week in Schollebos.

 

Vuurjuffer 1

Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula). Algemeen en – zoals in mijn tuin – vaak in tuinvijvers. Werkelijk een juweeltje.

 

 

 

 

 

Leuk:  volgende week een presentatie voor bewoners van verzorgingscentrum Rozenburcht over Natuur in hun directe omgeving.  Foto’s maken, verhalen maken. Kost wel veel tijd. Een dergelijke presentatie volgt voor verzorgingscentrum Schinkelhove.

Een “must”: a.s. maandagavond laatste mogelijkheid voor inspraak betreffende Ontwikkellocaties  “Oeverrijk” (westkant achter Kanaalweg) en ” ‘s Gravenweteringpark” (oostkant achter Kanaalweg). Huizenbouw uiteraard, daar verdient de gemeente mee! SNC wil best meegaan in de vaart der volkeren, maar er zijn grenzen als het over natuurbehoud gaat. Dit gaat vooral op m.b.t. het plan Oeverrijk, een laatste restant van het historische “Slagenlandschap”. Het slagenlandschap tussen Rijckevorsselweg en ‘s Gravenweg is door gemeente als “beschermd” gebied (hoofd-ecozone) verklaard, maar waarom dit gebied niet? Daarnaast ter overweging: het wijkje Wegelingpark kampt na paar jaar al met grote problemen: verzakkingen van de bodem (veengebied!!). Bodem van geplande Oeverrijk is net zulk veengebied met dezelfde bedreiging van verzakkingen. Een dure vrijstaande woning wordt hierdoor voor kopers vrijwel zeker nog duurder in de toekomst. Daarnaast heeft gemeente eerder te kennen gegeven in beleidsstukken dat Capelle zo’n beetje volgebouwd is en moet overgaan tot een “Beheergemeente”. Ondanks dat blijven de ‘Betonboeren’ broeden op Bouwen, Bouwen en nog eens Bouwen… (zie nu ook Couwenhoekgebied). Als u mee wilt praten: a.s. Maandag 15 mei, kanaalweg 33-35, 19.30 uur.

Gemengde gevoelens. Ons direct aanspreekpunt met de gemeente was Cees Burgerhout. Vandaag gaat hij met pensioen zonder opvolger. Cees was een loyale ambtenaar met expertise qua natuur. Soms botsten we met elkaar als hij loyaal moest zijn en wij als SNC een andere mening toegedaan waren. Maar overall: ik heb persoonlijk veel respect voor de wijze waarop hij als uitvoerend ambtenaar zich steeds ingezet heeft voor de Capelse Natuur, ook al werd dat niet altijd gewaardeerd door zijn superieuren. Ons probleem: wie volgt Cees op als aanspreekpunt? Buiten Cees geen enkele ambtenaar met ecologische kennis…….

Leuk: ben lang weekeind weg: wandelen in Zuid Limburg en ‘s avonds gezellig potje bridgen met bevriend echtpaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varia

Er gebeurt veel en er is altijd weer wat te zien qua natuur in Capelle.

Eerst het bureaucratische deel maar.

SNC heeft een twintigtal kritische vragen gesteld aan het bestuur van Recreatieschap Hitland over de jacht op,  en bestrijding van ‘ongewenste’  fauna (Ganzen, Knobbelzwanen en Vossen). Antwoorden hierop worden niet voor juli verwacht.

SNC was als deelnemer van Duurzaamheidsproject “Groenere Tuinen” aanwezig bij overleg met woningbouwcorporatie Havensteder. Havensteder bezit zo’n 11.000 woningen in Capelle. Veel flatwoningen, maar ook grondgebonden huizen met tuinen dus. Vanuit zijn  positie als huiseigenaaar kan Havensteder daarom een belangrijke rol spelen in het streven om tuinen te vergroenen. Was een heel constructief gesprek. Vooral bij mutaties (nieuwe bewoners) kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Vereist nieuwe strategie in beleid en Havensteder gaat daar samen met gemeente en ondersteunende partijen (SNC, IVN, KNNV) aan werken. Stadsbiodiversiteit , Stadsklimaat en Waterberging zijn daarbij belangrijke items.

Het overleg tussen SNC, HVC (Historische Vereniging Capelle) en gemeente over het beheer en onderhoud van de eilandjes in de Noorse Buurt (Fjordenpad) is eenzijdig door gemeente gestopt.SONY DSC Na 3 (!!) jaar bakkeleien, aanjagen, vragen, enz. kwam er eindelijk schot in nadat SNC wethouder JeanPaul Meuldijk (voor wie onze dank) daarover had benaderd. Vervolgens kwamen partijen een onderhoudsplan overeen.  Daarop werd echter SNC en HVC een contract onder de neus geduwd dat te belachelijk is voor woorden. Wij wilden alleen maar met vrijwilligers de gemeente (kostenbesparend!!)  hulp aanbieden bij onderhoudswerkzaamheden zoals snoei- en afvoerwerkzaamheden. Zowel SNC als HVC hebben uiteraard geweigerd om zich te binden aan contracten, alsof wij aannemers zijn! Zelf heb ik hierop nogal heftig gereageerd, wat voor de gemeente weer aanleiding was om heel SNC in de ban te doen. Het wordt nog absurder toen achteraf bleek dat gemeente ons dit  contract ter ondertekening voorschotelde en daarna vrolijk zegt dat ook nog met Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) tot overeenstemming moet worden gekomen (eilandjes zijn nog steeds eigendom van HHSK). Ambtenaren vinden dat wij zo niet met ambtenaren om mogen gaan, maar tegenvraag is of ambtenaren zo met vrijwilligers om  mogen/moeten gaan. Ik heb mijn persoonlijke excuses aangeboden voor mijn taalgebruik, maar het ambtenaren-ego is kennelijk dusdanig gekrenkt, dat SNC in de ban is gedaan. Macchiavelli in Capelle? Het antwoord is aan de politiek, u mag als ondersteuner van SNC uw eigen partij erop aanspreken….

 

Vogelmelk 1

Gewone Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). Een wettelijk beschermde plant. In Schollebos spaarzaam. Ook aanplant. In de wijk Schollevaar is men aan het grasmaaien geweest. Rondom een boom in een gazon waren veel net bloeiende exemplaren van deze prachtige plant, dus weg ermee…. Maaibeleid gemeente?  Bestek? Kennis bij uitvoerders??

 

 

 

 

Dan de recente leuke natuurnieuwtjes. Ik zeg er nu maar eens bij dat dit soort Capelse Natuurnieuwtjes geen bewijs vormt voor een fantastisch Capels Natuurbeleid. Deze waarnemingen moeten een fundament worden voor een dusdanig beheer van ons Groen en Blauw waardoor de stadsbiodiversiteit kan worden bevorderd door aangepast beheer en stedelijke ontwikkeling.

kleinekarekiet_00321433

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus). Op 30 april de eerste Kleine Karekieten in Schollebos. Echte zomergast die hier broedt, maar overwintert o.a. in  Afrika. Behoort tot de familie der Zangers (Sylviidae).. Vele soorten behoren hiertoe, alle met bruine en isabelle kleuren, waardoor ze ‘op zicht’ moeilijk te onderscheiden zijn. HET verschil zit ‘m in de zang! “Karekiet, karekiet, karekietkietkiet, ik hoor je wel, maar zie je niet”. Dit oude versje slaat de spijker op zijn kop: de Kleine Karekiet leidt een zeer verborgen leven onder in het riet, waardoor je hem bijna nooit ziet. Maakt zijn nest opgehangen aan oude rietstengels (verse rietstengels zijn te slap!). Goed rietbeheer is belangrijkste voorwaarde voor broedsucces! De populatie in Schollebos heeft te lijden gehad door het schapenbegrazingsexperiment (veel oud riet werd vertrapt en vers riet werd opgevreten waardoor geen aanvulling van oud riet het jaar erna). Een andere bedreiging is de Koekoek: de koekoek in Schollebos legt haar eieren in nesten van Kleine Karekiet (1 ei per nest, totaal wel soms 10 eieren in even zovele nesten dus!). Vandaag (1 mei) op 4 plaatsen zingende kleine karekiet mannetjes.

 

 

rietzanger-acrocephalus-schoenobaenus-2

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus; foto Johannes Klapwijk). Frank Oling spotte 1 mei een rietzanger in Schollebos. Ook zo’n bruin-beige rietvogeltje van hetzelfde geslacht als de Kleine Karekiet. Ook hier is de zang het meest onderscheidend van andere rietvogels van zelfde geslacht/familie. Nooit eerder in Schollebos waargenomen, dus een primeur! Zit meestal hoger in het riet, waardoor ook vaker te zien. Let op de witte wenkbrouwstreep! Ook voor deze soort (net als alle andere rietvogelsoorten) geldt: goed rietbeheer voorwaarde voor broedsucces. Ook een zomergast (overwintert in zuid-Europa/Afrika). In Hitland een permanente zomergast.

 

 

Koekoek

Koekoek (Cuculus canorus). Ook de koekoek is weer terug in Schollebos. Waarnemingen van roep “Koekoek” op 2 mei. Alleen man-koekoek roept zijn naam, vrouw-koekoek is meestal zwijgzaam of trillende roepgeluiden. Vooral langs Nieuwerkerkse Tocht aanwezig, wat duidt op broedparasitisme op nesten van Kleine Karekieten. In vlucht te verwarren met vliegbeeld Sperwer. Koekoekvrouwtjes hebben specialisaties die overerfbaar zijn:”Kleine-Karekiet-koekoeken” leggen uitsluitend heur eieren in nesten van Kleine Karekiet en deze hebben dezelfde kleur en tekening als de eitjes van de Kleine Karekiet. Zelfde geldt voor bijv. “Winterkoning-Koekoeken”.

 

 

 

 

paapje 2

Paapje (Saxicola rubetra, man; foto Louis Wetering). In Hitland trof Louis dit fraaie vogeltje. Ook een echte zomergast: broedt ook in Nederland, maar spaarzaam. Overwintert in Zuid-Europa en Afrika.

 

 

 

 

Zwartkopmeeuw1-adzk-Ransdor

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus).  Afgelopen weekeind 2 overvliegende Zwartkopmeeuwen in Schollebos.  Werd erop geattendeerd door kenmerkende roep ( een beetje ‘buizerd-achtig’ ). Lijkt veel op Kokmeeuw, maar onderkant vleugels zijn geheel wit. Wordt steeds vaker in Nederland waargenomen, ook als broedvogel.

 

 

 

 

Afgelopen zaterdag met Frank Oling naar Eendrachtspolder en Zevenhuizerplas geweest. Feest! Baltsende Kemphanen, Groenpootruiters, Temminck’s Strandlopers, Krooneenden, Dodaarzen, roepende Roerdomp (“Hoemp”), Blauwborst, Snor, Kluten, Kleine Plevier, Zwartkopmeeuw, tientallen Zwarte Sternen, Veldleeuwerik, enz.  Totaal 60 soorten in enkele uren. Kwartiertje rijden met de auto, iets langer (klein uurtje) met de fiets….

Ooievaars ‘s Gravenweg: nog steeds broedend op nest, verwacht echt binnenkort uitkomen van de eerste ooievaarsjongen in Capelle!

 

 

meer voorjaar

De lente is nu echt op zijn mooist. De meeste bomen en struiken tonen hun frisgroene bladeren (de essen lopen altijd achter). Veel staan er nog in de bloesem en Meidoornbloesems staan alweer in de knop. In Schollebos massale bloei van Daslook, Raapzaad en Fluitenkruid die zorgen voor schitterende kleurenpaletten in het landschap. Maar naast deze – niet alleen figuurlijke, maar ook letterlijke – “Fine Fleur” zijn er nog veel meer  bloemenjuweeltjes om van te genieten.

Lente Schollebos 2

 

 

 

 

 

 

 

Gevlekte Aronskelk 2

Gevlekte Aronskelk (Arum maculatum). In Schollebos uitgeplant en verspreidt zich goed. Inheems, maar in Capelle dus als ‘Stinsenplant’. De bloeikolf is purperachtig-grijs. In Schollebos ook de Italiaanse Aronskelk (Arum italicum), een echte Stinsenplant (oorspronkelijk niet-inheems) maar wel ingeburgerd; de bloeikolf is geel van kleur. Beide soorten horen thuis op de zavelbodem (Zavel = kalkhoudende kleisoort) in Schollebos.  De zavel is afkomstig uit de Zevenhuizerplas: onder de zavellaag daar lag een dikke zandlaag die men wilde gebruiken voor de aanleg van de wijken Schollevaar en Zevenkamp. De zavellaag werd verwijderd en op de oude veenweide gestort wat nu Schollebos is. Beide soorten kennen een aparte levensloop: de bladvorming geschiedt in najaar/winter (!), ze bloeien in voorjaar, na de bloei vormen ze een tros roodoranje bessen en het blad is ‘s zomers  geheel verdwenen. Beide planten zijn giftig, maar werden vroeger gebruikt als medicijn tegen hoestklachten en heesheid.

 

Muurleeuwenbek a

Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis). Een prachtig plantje dat van stenen houdt. Bloeit van lente tot en met herfst! Een echte honingplant voor o.a. kleine wespen- en bijensoorten waar het niet zo best mee gaat in ons land. Oude kademuren, kasteelmuren, e.d. In Hitland in de muren van de steenovenruines. Als tuinplant verkrijgbaar. Deze foto in mijn voortuin genomen.

 

 

 

 

2017-04-21 17.05.00

Wilde Eend (Anas platyrhynchos). Vorige week moeder-eend met 12 pullen in armzalig stukje sloot langs Capelseweg. Dag erna niets meer. Het gaat slecht met de Wilde Eend: steeds minder waarnemingen van eenden met jongen (“Pullen”). Oorzaak niet bekend nog, maar onderzoek is gestart door vogelbescherming. Wat het lot is van deze moeder met haar pullen: geen idee. De pullen kunnen echt niet in 1 dag ten prooi zijn gevallen aan roofdieren (reiger, rat, meeuwen). Verdwaald in duiker? Toch een beter heenkomen gevonden? Het was een stukje sloot van zo’n 10 meter met hoge harde beschoeiing en duikers aan weerszijdes ter verbinding met andere slootdelen. Ik hoop maar dat moeders toch slimmer was dan ik verwachtte en dat ze elders met haar kroost een betere toekomst heeft gezocht.

 

 

Dagkoekoeksbloem b

Dagkoekoeksbloem (Silene dioica). Lid van de familie Anjer-achtigen (Caryophyllaceae). Langs de Nieuwerkerkse Tocht de eerste bloeiende exemplaren. In Schollebos toenemend mede door uitzaaien van zaad door SNC. Bloeiende planten van voor- tot najaar.

 

 

 

 

Daslookschade 1

Helaas wordt Daslook nog steeds (illegaal!) “geoogst” zoals hier te zien. Zag vandaag 4 Chinese dames met tassen voorbij lopen gevuld met??? Stonden heel ge-interesseerd naar mijn voortuin te kijken waar momenteel heel veel paardenbloemen bloeien. Oh ja, ik mag niet stigmatiseren natuurlijk, maar het is mij wel opgevallen dat vooral Chinese vrouwen massaal Daslook snijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen, Paaskleuren en nieuwtjes

Volgens de christelijke leer wordt met Pasen de herrijzenis van Jezus herdacht nadat hij verraden was door Judas en was gekruisigd.  Het paasfeest valt toevallig ook in de lente, de tijd van nieuw leven en ook herrijzenis van leven . De liturgische kleur bij Pasen is officieel Wit. Dat nu overal de kleur Geel wordt gebruikt heeft waarschijnlijk meer te maken met het non-religieuze voorjaarssymbool, alhoewel in de christelijke kerk de kleur Geel ook wordt geassocieerd met afgunst en verraad (het verraad van Judas??).

Maar goed, paaskleuren in het Schollebos in overvloed met wit en geel.

Eerst het Geel:

Paaskleuren 1Paaskleuren 3

Raapzaad (Brassica rapa). “Broertje” van Koolzaad (Brassica napus). Nu massaal bloeiend. Lid van de grote familie Brassicaceae (Cruciferae), Kruisbloemigen. Na Pinksterbloem en Look-zonder-Look (zelfde familie) ook een waardplant voor het Oranjetipje, maar geen eerste keus dus.

 

 

 

 

Paaskleuren 2

Dotterbloem (Caltha palustris). Langs de nieuwe gegraven vijvers en watergeul (west Schollebos achter Capelseweg) staan de dotters in volle bloei. Water- en moerasleven komen binnen 1 jaar (!) al snel op gang. Eerste kikkerdril, meerkoet, wilde eend en blauwe reiger. Ook de door ons geplante moeras- en oeverplanten lopen al uit.

 

 

 

 

Paaskleuren 4

Paardenbloem (Taraxacum officinale). In vele tuinen verwoed bestreden als “onkruid”, maar waarom?? Een prachtige bloem, waar menige cultivars van een tuincentrum niet mee kunnen concurreren! Lid van de familie Asteraceae= Asterachtigen (vroeger Compositae=Samengesteldbloemigen). Elk lintje is een apart bloempje, maar omdat zo’n klein bloempje nooit opvalt bij insecten en kans op bestuiving dan erg klein is, is de strategie dus om met vele bloempjes bij elkaar te gaan zitten waardoor je wel opvalt. De soortnaam “officinale” wijst op het medicinale gebruik in de oude kruidengeneeskunde. Wortel, bloem  en blad werden voor verschillende medische aandoeningen gebruikt als geneesmiddel. De bloeiende bloem en het blad zijn eetbaar. De jonge blaadjes (minst bitter) werden vroeger geoogst van uitlopende paardenbloemen in molshopen: vandaar de volksnaam “Molsla”.

 

 

Dan het Wit:

Daslook 4

 

Daslook (Allium ursinum). Nu de overheersende bloeiende plant in Schollebos langs bospaden.

 

 

 

 

Geel met Wit:

 

Paaskleuren 5

Raapzaad met Fluitenkruid. Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) is ook een massaal bloeiende plant in Schollebos (hoewel wat minder dan voorgaande jaren).  Behoort tot de familie der Schermbloemen (Apiaceae). Op open stukken en extensief bemaaide gazons (2x per jaar maaien) zijn deze 2 vaak samen te vinden.

 

 

 

 

Nieuw Leven:

Nijlgans lente 1

Naast de boerderij aan Bermweg jonge Nijlganzen en paaslammetjes.

 

 

 

 

 

 

Terugkeer/Herrijzenis:

Visdief 1

Visdief (Sterna hirundo). Weer terug in Hitland. Overwintert in Zuid Europa/Noord Afrika, soms ook in Nederland langs de kust. Broedt op golfbaaneilandje Hitland en op platte dak van Bouwmanmeubelen Kralingseveer. Vliegt sierlijk “dansend” over het water op zoek naar vissnacks, waarbij de kop doodstil benedenwaarts is gericht.

 

 

 

 

Boerenzwaluw090509B

Boerenzwaluw (Hirundo rustica). Deze week weer voor het eerst dit jaar  gezien  bij manege Bermweg. Zoals de naam al zegt, een typische plattelandvogel. Broedt in schuren en stallen in open, diep schaalvormig gemaakt nest van gedroogde modder en gras.

 

 

 

 

Nu nog wachten op terugkeer van Koekoek, Kleine Karekiet, Huiszwaluw. Maar ondertussen wel blijven genieten van het mooiste seizoen, de Lente:

Lente Schollebos a

 

 

 

 

Overig nieuws:

Ooievaars nog steeds broedend (‘s Gravenweg). 2e Cetti’s Zanger Hitland. 2  Purperreigers Hitland.

 

 

 

 

 

Alle beetjes helpen en nieuw record

Deze week kwamen wat nabestellingen binnen van plantjes voor Schollebos. Zaterdagmiddag met Anton geplant. Betreft 10 exemplaren van Bosroos en 4 Bosrank.

Bosroos 1

Bosroos (Rosa arvensis). Een struik die tot 2 meter hoog wordt. Bloeit in juni/juli. In het wild in Nederland zeldzaam (Zuid Limburg). Typische groeiplaats is langs bosranden op vochtige, voedselrijke en meestal kalkhoudende grond, zoals dus in Schollebos aanwezig is. De struikjes (nog erg klein) zijn aangeplant langs de voetpaden. Als ze goed aanslaan over een paar jaar een lust voor het zomeroog.

 

 

 

Bosrank 5

Bosrank (Clematis vitalba). De enige inheemse Clematissoort ( op de zeer zeldzame Italiaanse Clematis in Zuid Limburg na). Was al op enkele plaatsen in Schollebos aanwezig (zelfde bodemcondities als Bosroos). Een enorme klimmer tot wel 30 meter hoogte. Bloeitijd juni-augustus. Niet alleen de bloemen zijn mooi, ook de “zaadbollen” zijn vooral ‘s winters heel fotogeniek.

 

 

Binnenkort gaan we nog meer bestellen en uitplanten. In najaar ook nog een paar 100 bollen (o.a. Kievietsbloem, Vogelmelk, Holwortel, e.a.). Uit de heemtuin van Anton krijgen we ook nog wat plantjes als Lievevrouwenbedstro. De vorig jaar geplante oeverplanten doen het erg goed (beginnen uit te lopen). Niet altijd leiden dit soort acties tot 100% resultaten, maar gestaag doorgaan dus: alle beetjes helpen.  Uiteindelijk wordt de biodiversiteit van het Schollebos  steeds groter hierdoor (meer plantensoorten-> meer insectensoorten -> meer vogelsoorten). Voor de oplettende natuurminnaar en recreant wordt het zo ook steeds interessanter.

Bij deze werkzaamheden letten we uiteraard ook altijd op andere zaken. Zo telden we tijdens ons beperkte  traject 7 mannelijke Oranjetipjes! Dat is een record voor 1 dag aan waarnemingen (tot dit jaar 5 exemplaren op 1 middag over een groter traject geteld). Het Oranjetipje zit in de lift! (zo’n 7 jaar geleden ontbrak dit mooie vlindertje nog geheel!).  Dit jaar trouwens  ook opvallend veel Dagpauwogen.

Havik in Hitland

Cliff de Booy ontdekte op 26 maart in Hitland een Havik en slaagde erin een paar foto’s te maken. Zie ook onze SNC-facebook.

Havik 1

Havik 2

Havik (Accipiter gentilis; foto’s Cliff de Booy).Betreft hier een juveniele vogel (bruin ipv grijs en verticale ipv horizontale streping). Gele ogen. Een echte jager in grote(re) bossen waarin hij pijlsnel en zeer behendig tussen de bomen vliegt op zoek naar prooi. In Schollebos een enkele keer gezien, maar geen blijver. Is wel grotendeels standvogel (hele jaar aanwezig). Qua grootte vergelijkbaar met Buizerd.

Scoren

Ondanks alle discussies en commotie over de opwarming van de aarde (bijna zekerheid volgens 97% van de klimatologenexperts, maar ook waarneembaar voor veldbiologen), klopt de natuur grotendeels nog wel (vraag is alleen hoe lang nog?). In mijn vorige blog had ik het over de Pinksterbloem die nu bloeit. De Pinksterbloem is 1 van de belangrijkste ‘waardplanten’ van het Oranjetipje (plant waar de vlinder zijn eitjes op afzet en de rupsen van eten). Afgelopen maandag en dinsdag ook mijn eerste Oranjetipjes dit jaar (Schollebos en langs Capelseweg).

Oranjetipje 1

Oranjetipje (Anthocharis cardamines; man). De mannelijke vlinder gemakkelijk herkenbaar door de fel oranje voorvleugeltoppen. De vrouwelijke vlinder is in de vlucht lastig te onderscheiden van andere ‘Witjes’ ( het verschil: groene vlekken op onderkant vleugels). De vlinder overwintert als pop op plantenstengels. Het uitkomen van de eerste Oranjetipjes uit de pop blijkt dus nog steeds keurig afgestemd op de bloeitijd van de Pinksterbloem en is voor veel vlinderliefhebbers hun eerste lentebode… Een tweede belangrijke waardplant is Look-zonder-Look , een zomerbloeier en in Schollebos ruim aanwezig. Het Oranjetipje kent slechts 1 generatie: de vlinder legt zijn eitjes en sterft  daarna. Zijn levensduur is slechts 3 weken.  Zijn nakomelingen komen dus pas volgend voorjaar  weer tevoorschijn. Bijzonderheid: de vlinder legt per bloem 1 eitje: de rups leeft van de bloem en de vrucht (Hauwtje) en niet van de bladeren! Het klopt allemaal, helemaal uitgekiend!  Waarschijnlijk zal in de Kleine IJstijd de vlinder ook later zijn “geboren” (met pinksteren dus!). Zo’n korte levensduur doet me ook altijd denken aan het prachtig liedje van Boudewijn de Groot  “Verdronken Vlinder” waar een hele levenswijsheid voor de mens achter schuilt.

 

Hier nog een close-up-foto van de Pinksterbloem:

 

Pinksterbloem 7

Pinksterbloem ( Cardamine pratense; foto Louis Weterings).

 

 

 

 

Maandag ook de eerste Bonte Zandoogjes.

Bont Zandoogje 3

Bont Zandoogje (Pararge aegeria). Een echte bosvlinder die pas een jaar of 8-9 in Schollebos aanwezig is, maar momenteel het meest voorkomt van alle dagvlindersoorten. Waardplanten zijn diverse grassoorten. De vlinder kent 2 generaties per jaar en overwintert als rups of pop. Een plaatje om te zien als ze op een zonbeschenen blad rusten! In de strijd om voortplanting zie je soms wel een tiental oogjes, door hormonen opgezweept, in een streep achter elkaar aanvliegen, soms resulterend in een cirkel van dwazen die mij doet denken aan de Bolero van Ravel, maar dit zegt misschien meer over mij (of Ravel?) dan over het zandoogje? Ach…

 

 

 

Het lijkt soms wel een wedstrijd: wie ziet de eerste vlinder, hommel, klein hoefblad of tjiftjaf . Natuurlijk is dat geen echte wedstrijd, het gaat niet om het scoren-sec. Het is maar een teken dat wij als mens ook blij worden als het weer lente wordt: wij “springen” dan net zo vrolijk als de koeien die weer na maanden de wei in mogen. Ja toch?? Ik wel!

PS: de Ooievaars langs ‘s Gravenweg zijn echt aan het broeden! Nest is voor 100% bezet en af en toe worden de eieren heel voorzichtig met de snavel omgedraaid. Unicum voor Capelle en wachten op beschuit met muisjes, maar nu voor de ooievaars!